Welkom bij Rechtswinkel Nijmegen-Oost

Rechtswinkel Nijmegen-Oost is een stichting met als doel het helpen van mensen die geconfronteerd worden met problemen op juridisch gebied. Deze hulp bestaat uit het verstrekken van een gratis juridisch advies, of een eventuele doorverwijzing naar een instantie die u verder op weg kan helpen. Daarnaast kunnen wij voor u bemiddelen tussen u en de instantie of de persoon waarmee u moeilijkheden ervaart, door het opstellen van brieven of anderszins via schriftelijk dan wel via telefonisch contact.

Bij onze Rechtswinkel zijn 20 rechtenstudenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen werkzaam. Zij werken allen op vrijwillige basis. Zodoende voorzien zij u van een vrijblijvend, doch gedegen juridisch advies, waarbij tevens ruimte is voor de bespreking van eventuele achterliggende problematiek. Naast het leveren van een bijdrage aan de samenleving biedt het rechtswinkelwerk onze medewerkers een uitstekende mogelijkheid kennis te maken met de juridische praktijk. Het feit dat Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost in 2014 alweer 35 jaar bestaat maakt dat wij met recht kunnen zeggen dat wij een vertrouwd punt zijn voor bewoners uit de wijk Nijmegen-Oost en omstreken.

De Rechtswinkel heeft geen winstoogmerk. Subsidies van de gemeente en overige inkomsten worden gebruikt om onkosten te dekken of komen op een andere manier ten goede aan de kwaliteit van de Rechtswinkel.

Kunt u onze expertise gebruiken?

Geheel vrijblijvend

Volg ons

Wij helpen u met:

  • Arbeidsrecht
  • Huurrecht
  • Burgerlijk recht algemeen (bijvoorbeeld consumentenrecht)
  • sociaal zekerheidsrecht (bijvoorbeeld uitkeringen)
  • Personen en familierecht
  • Strafrecht
  • Bestuursrecht

en vele andere rechtsgebieden