Alumniverhalen

Aluminiverhalen is een project van St. Rechtswinkel Nijmegen-Oost waarin oud-medewerkers een verhaal uit de doeken doen over hun ervaring(en) uit de tijd waarin ze werkzaam zijn geweest bij onze stichting. Met deze verhalen krijgt de lezer een kijkje in de 'Rechtswinkelkeuken' en daarnaast inzicht in wat de rechtswinkelier motiveert. Wat heeft het de groep medewerkers van pakweg 5, 10 of 15 jaar geleden gebracht? En wat zijn de verschillen met de huidige generatie medewerkers? U leest het op deze pagina!

Geert Pool

Interview met Geert Pool: ‘In je studententijd heb je alle tijd om van alles en nog wat te proberen en kun je nog op je bek gaan’ – Maart 2018

Geert Pool was meer dan twee en een half jaar werkzaam voor Rechtswinkel Nijmegen-Oost waarvan hij twee jaar in het bestuur zat als onder andere penningmeester. Op dit moment is hij werkzaam als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag.

U besloot in uw derde studiejaar te solliciteren bij Rechtswinkel Nijmegen-Oost omdat u uw reeds opgedane kennis graag in de praktijk wilde inzetten. Wat is de zaak die u het meest is bijgebleven?
De zaak die mij het meeste bij is gebleven is die van een jongeman die door zijn werkgever onder druk werd gezet om een vaststellingsovereenkomst te tekenen teneinde zijn dienstverband te beëindigen. De wijze waarop de vaststellingsovereenkomst was opgesteld zou voor hem betekenen dat hij geen WW-uitkering zou ontvangen. Bovendien had de cliënt een vast contract. Nadat wij hadden uitgelegd wat de consequenties van het tekenen waren schrok hij nogal en heeft hij uiteindelijk met advies van onze zijde besloten de overeenkomst niet te tekenen en het gesprek met de werkgever aan te gaan.

Waar heeft u in uw tijd bij de Rechtswinkel het meest aan gehad?
Voor mij is de Rechtswinkel op meerdere vlakken een goede leerschool geweest. De schrijfvaardigheid die ik heb opgedaan is voor mij zeer waardevol geweest. De kritische houding en hulpvaardigheid van de bestuursleden en mederechtswinkeliers hebben aan die schrijfvaardigheid veel bijgedragen. Het belang van goede aanspreekvormen, formuleringen en de opbouw van een betoog zijn belangrijke elementen die ik tijdens mijn tijd bij de Rechtswinkel heb aangeleerd of aangescherpt. Verder was het op het gebied van communicatie ook een belangrijke leerschool. Je weet nooit wat voor cliënten je op een avond voor je neus krijgt. Zo kun je bij de een vrij uitvoerig ingaan op hoe de zaak juridisch in elkaar steekt, terwijl een ander meer laagdrempelig wil weten of we simpelweg kunnen helpen. De verschillende achtergronden, leeftijden en opleidingsniveaus vereisen elke keer weer een andere werkwijze. Dat is erg leerzaam voor je communicatievaardigheden.

Was het vakgebied dat u nu beoefent ook destijds uw favoriete vakgebied?
Destijds was mijn favoriete vakgebied Arbeidsrecht en Huurrecht. Ik denk vanwege de alledaagsheid van de onderwerpen en het feit dat je er zelf ook (regelmatig) mee te maken kunt krijgen. Na afronding van mijn master rechten en politieke geschiedenis besloot ik te solliciteren voor het Rijkstraineeship. Momenteel werk ik bij het Ministerie van VWS als beleidsmedewerker op het gebied van zorgverzekeringen. Geen arbeidsrecht of huurrecht dus, wel iets waar iedereen
mee te maken heeft. Er zijn dus meer mogelijkheden dan alleen de advocatuur. Ik wil graag de huidige rechtswinkeliers meegeven dat er genoeg mogelijkheden zijn om je te ontplooien. In je studententijd heb je alle tijd om van alles en nog wat te proberen en kun je nog op je bek gaan.

Heeft u nog contact met andere oud-medewerkers van de Rechtswinkel?
Ik heb nog regelmatig contact met een heel aantal oud-medewerkers. Met een aantal oudgedienden hebben we tijdens onze periode bij de Rechtswinkel een kookclubje opgericht. Nog steeds komen we in dezelfde samenstelling eens in de één a twee maanden samen om te koken, eten en bij te praten. Verder woon ik in Den Haag in een appartementencomplex waar toevallig ook nog twee andere oud-rechtswinkeliers wonen!

Daan Becht

Interview met Daan Becht: ‘Ik maak nog steeds gebruik van de vaardigheden die ik bij Rechtswinkel Nijmegen-Oost heb geleerd‘ – Augustus 2017

Daan Becht was bijna drie jaar werkzaam voor Rechtswinkel Nijmegen-Oost van 2011 tot 2014. In die tijd was hij algemeen bestuurslid en voorzitter. Momenteel is hij werkzaam als advocaat-stagiair bij Ten Holter Noordam advocaten in Dordrecht en een actief alumni lid.

U solliciteerde bij Rechtswinkel Nijmegen-Oost vanwege een flyer. Was de rechtswinkel wat u ervan verwacht had?
De flyer deed vermoeden dat het werk als rechtswinkelier erg juridisch/inhoudelijk was. In werkelijkheid was het erg gezellig en heb ik er veel vrienden aan overgehouden. Verder was de mate van professionaliteit hoger dan verwacht. Elke twee weken praatte de hele groep over alle zaken; iedereen kon input geven. Bij een gemiddeld advocatenkantoor bekijkt geen twintig man een advies.

Waar heeft u in uw tijd bij de rechtswinkel het meest aan gehad?
Bij de rechtswinkel verbeterde ik mijn schrijfvaardigheid en heb ik verder leren doorvragen. Ik leerde bovendien ook veel over probleemanalyses. Je zoekt immers bij elke zaak naar de kern van het probleem en biedt daarvoor een oplossing aan. Ik maak nog steeds gebruik van deze vaardigheden die ik in mijn tijd bij de rechtswinkel aanscherpte. Ten slotte hebben de ervaringen die ik als rechtswinkelier opdeed, een positieve invloed gehad op het vinden van een baan.

U heeft destijds een bestuursfunctie uitgeoefend, hoe heeft u dit ervaren?
Dat klopt, ik ben voorzitter en algemeen bestuurslid geweest. Ik had daarvoor al eerder bestuursfuncties in het studentenleven bekleed. Het rechtswinkelbestuur was in vergelijking daarmee intensiever ook al was de groep studenten kleiner. Toen ik mijn bestuursfunctie startte viel mij op dat de organisatie strak geregeld was en dat alle neuzen dezelfde kant op stonden. Was er een discussie, dan gingen we niet naar huis voordat de kwestie was opgelost.

Wat is uw beste herinnering aan de rechtswinkel?
De mensen. Ik zag mijn collega’s niet als collega’s maar als vrienden. Met hen heb ik goede tijden beleefd en vooral een hoop gelachen. Bovendien waren de rechtswinkelweekenden legendarisch gezellig.

Heeft u nog contact met andere oud-medewerkers van de rechtswinkel?
Jazeker! Ik heb nog contact met zo'n vijftien man waar ik zo nu en dan gezamenlijk mee eet. Ook gaat een bepaalde groep nog steeds met elkaar op weekend. De vriendschappen vergeet je niet, die blijven.

A. Herschberg

Interview met A. Herschberg: ‘Mijn rechtswinkelwerk heeft alle verwachtingen overtroffen‘ – Juni 2017

De heer Herschberg is van februari 2009 tot april 2012 actief geweest bij de rechtswinkel Nijmegen-Oost. Hij is onder andere een jaar voorzitter geweest. Op dit moment werkt hij bij Deloitte, waar hij recruiter is geweest en nu op de Learning & Development afdeling werkt.

Wie heeft u ertoe aangezet om bij de rechtswinkel te gaan?
Ik was actief bij de JFV en tijdens een van de borrels raakte ik aan de praat met een meisje van het JFV-bestuur. Ik zat toen in het begin van mijn tweede jaar, zij wees mij op de rechtswinkel. Het is toeval geweest dat ik bij Oost terecht ben gekomen en daar ben ik achteraf zeer blij om. Uiteindelijk heb ik iets meer dan drie jaar bij de rechtswinkel gezeten.

Welke zaak is u het meeste bijgebleven?
Ik had ooit een zaak van een Libanese man die al een aantal jaar in Nederland woonde. Zijn vriendin, met wie hij een kind had, verbleef illegaal in Nederland. De man kampte met gezondheidsproblemen en raakte hierdoor zijn baan kwijt. Hij kwam in de financiële problemen en moest dus op weg geholpen worden bij instanties die hem verder konden helpen. Ik heb hem ook buiten spreekuren om een aantal keren ontmoet zodat hij langere tijd iemand had waar hij met vragen terecht kon en waardoor hij op weg geholpen kon worden.
We hebben op de rechtswinkel ook ooit een zaak van een vrouw met een claim van €5 ton gehad. Deze vrouw hebben wij vriendelijk verzocht om een advocaat in de arm te nemen.

Hoe heeft u uw tijd bij de rechtswinkel ervaren?
Ik vond het leuk om met de groep actief te zijn. Als rechtswinkel doe je iets goeds, je levert een nuttige bijdrage aan de maatschappij. In het begin vond ik het juridische erg interessant, later deed ik het meer om mensen te helpen en om me als bestuurslid in te kunnen zetten voor het reilen en zeilen en de toekomst van de rechtswinkel.

Waar heeft u in uw tijd bij de rechtswinkel het meest aan gehad?
Elke cliënt is anders. De een is zakelijk, de ander emotioneel, laag- of hoogopgeleid, etc. Ook elke rechtswinkelmedewerker is anders. Je leert uiteindelijk van iedereen weer iets anders. Mijn rechtswinkelwerk heeft alle verwachtingen overtroffen.
Het bestuurswerk heeft ook invloed gehad op mijn verdere loopbaan. Ik vond de sollicitatierondes altijd erg leuk en ik ben erachter gekomen dat ik het begeleiden van medewerkers en de sollicitatieprocedures erg interessant vind. Dit heeft me dan ook mede op het spoor van recruitment gezet.

Wat zou u graag aan de huidige rechtswinkeliers willen meegeven?
Dat ze goed bezig zijn en dat ze er vooral alles uit moeten halen. Ga mee met de borrels en de sociale activiteiten. Geniet ook van het inhoudelijke, stort je erop en zorg dat je het maximale eruit haalt.

Reinier Pijls

Interview met R.J.W. Pijls: 'bij de rechtswinkel heb ik geleerd door te vragen' - April 2017

Mr. R.J.W. Pijls heeft in de periode 2005-2007 deel uitgemaakt van Rechtswinkel Nijmegen-Oost. Hij heeft twee juridische masters afgerond aan de Radboud Universiteit te Nijmegen: één master in burgerlijk recht en één master in ondernemingsrecht. Inmiddels is hij werkzaam bij Poelmann van den Broek Advocaten.

Heeft u nog een mooie herinnering aan de rechtswinkel overgehouden?
Jazeker, de geweldig leuke collega’s en gezelligheid binnen de Rechtswinkel blijven mij altijd bij. Daarnaast was het ook een ideale plek om juridische vaardigheden en soft skills te ontwikkelen. Ik heb bij de Rechtswinkel bijvoorbeeld geleerd om ècht door te vragen. Zonder kennis van de feiten, kun je immers niet een goed juridisch advies geven. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar gaat in de praktijk helaas vaak mis.

Dat is fijn om te horen. Was de rechtswinkel wat u ervan verwacht had?
Het was beter dan verwacht. Op juridisch niveau waren de adviezen zeer inhoudelijk. Op persoonlijk niveau kon ik met iedereen goed opschieten: het was een gezellige club.

Waar heeft uw carrièrepad u gebracht?
Ik werk inmiddels al zes jaar bij Poelmann van den Broek Advocaten. Ik ben hier eerst advocaat-stagiair geweest. Momenteel houd ik mij als advocaat vooral bezig met het insolventierecht. Daarnaast ben ik voorzitter van de Vereniging voor Jonge Insolventierechtadvocaten (de JIRA).

Wat zou u graag aan de huidige rechtswinkeliers meegeven?
Je studententijd is dé tijd om te experimenteren en om alles te doen. Doe mee aan business courses, ga naar inhousedagen, loop stages en bekleed bestuursfuncties. Ga naar het buitenland en doe die extra master! Ga werken bij de rechtbank of bij een rechtswinkel. Later zal alles zich dubbel en dwars terugverdienen.

Jan Peusen

Interview met J. Peusen: 'de rechtswinkel was nog leuker en leerzamer dan gedacht' - Februari 2017

Rechtswinkel Nijmegen-Oost bestaat nu al weer bijna 40 jaar. Gedurende deze periode hebben vele vrijwilligers zich voor de rechtswinkel ingezet. Jan Peusen, oud-medewerker van 1991 tot 1994, kijkt met enthousiasme terug op zijn rechtswinkeltijd. Hij vertelt: ‘Ik was zelfs nog werkzaam bij de rechtswinkel toen ik zelf al een baan had’.

U bent pas op latere leeftijd begonnen bij de rechtswinkel?
Vóór mijn rechtenstudie heb ik eerst klassieke talen gestudeerd. Rond mijn dertigste heb ik bij de rechtswinkel gesolliciteerd op advies van mijn toenmalige studiebegeleider. Toentertijd waren er rechtswinkeliers van verschillende leeftijden; jong en oud. Dit zorgde voor een mooie mix van medewerkers.

Wat voor soort rechtswinkelier was u?
Ik was rechtswinkelier om mensen te helpen en niet om studiepunten binnen te slepen. Een bestuursfunctie ambieerde ik niet. Mijn rol binnen de rechtswinkel veranderde met de jaren overigens, omdat ik meer ervaring kreeg. In het begin leerde je van je mentor (dat was iemand met ervaring binnen de rechtswinkel) en op een gegeven moment behoorde je tot degenen aan wie vragen gesteld werden. Ik heb daarnaast altijd een serieuze instelling gehad. Dit is ook mijn tip aan nieuwe medewerkers; mensen vertrouwen op jouw deskundigheid, dus dan is het belangrijk hier serieus mee om te gaan. Ook wil ik meegeven dat het van belang is tijdig in te schatten of je een cliënt zelf kan helpen of dat je zult moeten doorverwijzen naar een advocaat.

Kunt u zich nog een zaak herinneren die u heeft behandeld?
Indertijd werd er ook door de rechtswinkeliers geprocedeerd, dat is tegenwoordig niet meer zo. Ik kan me nog een zaak herinneren van een mevrouw die bij een groenteboer werkte. Haar baas gaf haar geen opslag, hoewel zij hier vanuit de cao recht op had. Wij hebben de werkgever met brieven bestookt en zijn zelfs naar de kantonrechter gegaan. We hebben de zaak gewonnen en de proceskostenvergoeding konden wij toen in de rechtswinkelpot doen.

Waar heeft u in uw tijd bij de rechtswinkel het meest aan gehad?
Ik heb geleerd dat er een groot verschil kan bestaan tussen de werkelijkheid zoals juristen die zien en de daadwerkelijke situatie. Dit kan een hoop frustratie veroorzaken bij cliënten. Het ervaren van die discrepantie tussen theorie en praktijk vond ik een waardevol leermoment. Daarnaast heb ik het samenwerken met medestudenten als erg prettig ervaren, doordat het mogelijk was samen inhoudelijk over de casussen te sparren.

Wat is uw beste herinnering aan de rechtswinkel?
Naast het feit dat ik wat heb geleerd, heb ik een erg leuke tijd samen met anderen gehad. Ik maak ook nog altijd nieuwe herinneringen aan, omdat ik jaarlijks uit eten ga met een aantal oud-medewerkers.

Derk Beemers

Interview met mr. D.W. Beemers:'van rechtswinkelier tot partner bij een advocatenkantoor' - December 2016

Sinds het studiejaar 2016-2017 heeft Rechtswinkel Nijmegen-Oost een alumnicommissie die oud-rechtswinkeliers interviewt over hun tijd bij en na de rechtswinkel. mr. D.W. Beemers had de eer om als eerste geïnterviewd te worden. Wij kennen hem al van de interessante lezing over het vreemdelingenrecht die hij bij onze rechtswinkel verzorgd heeft en de zeer geslaagde borrel na afloop van deze lezing. Wij stellen hem graag hieronder aan u voor.

Laten we bij het begin beginnen: wat heeft u ertoe aangezet bij de rechtswinkel te gaan?
Net zoals menig ander wilde ik iets naast mijn studie doen wat in het verlengde van mijn studie lag. De rechtswinkel sprak mij aan omdat hierbij direct contact met de rechtszoekende is. Daarnaast kende ik al een aantal rechtswinkeliers van de studie.

Hoe heeft u de tijd bij de rechtswinkel – zowel formeel als informeel – ervaren?
Ik heb vooral genoten van het contact met de cliënten die échte problemen hadden. Ik heb altijd voor ogen gehouden dat het mijn doel was deze mensen daadwerkelijk verder te helpen. Daarnaast heb ik veel gehad aan de ervaring van het onderling samenwerken in een team. Informeel staat vooral het weekend in de Ardennen met de hele rechtswinkel mij nog goed bij. Ik heb ook nog contact met twee vrienden die ik ken door de rechtswinkel en mijn kantoorgenoot Sanne van Oers heeft destijds ook bij de rechtswinkel gezeten. Al met al was mijn tijd bij de rechtswinkel een goede mix tussen nuttige ervaringen en gezelligheid.

Waar heeft uw carrièrepad u gebracht?
Na mijn afstuderen ben ik gaan werken bij Stichting Rechtsbijstand Asiel in Den Bosch (die inmiddels niet meer bestaat). Hier verleende ik rechtshulp aan asielzoekers, door onder andere te procederen tegen de IND, bij de Rechtbank en bij de Raad van State. Ik heb hier vierenhalf jaar gewerkt. Hier ben ik ook begonnen met de advocatenopleiding. Vervolgens heb ik één jaar lang gewerkt bij een advocatenkantoor in Arnhem en hierna ben ik in dienst getreden bij Van Schie Advocaten in Nijmegen, waar ik nu precies tien jaar werk en sinds vier jaar in de maatschap zit. Ik hou mij bezig met vreemdelingenrecht, waaronder vluchtelingenrecht. Een rechtsgebied wat tijdens mijn tijd bij de rechtswinkel nauwelijks voorkwam. Daarnaast geef ik les aan advocaten die vreemdelingenrecht willen gaan doen en daarvoor een verplichte cursus moeten volgen. Ook doe ik BOPZ-zaken. Het gaat daarbij om mensen die gedwongen opgenomen worden vanwege een psychische stoornis, waardoor zij gevaarlijk zijn voor zichzelf of voor hun omgeving.

Wat zou u graag aan de huidige rechtswinkeliers meegeven?
Maak gebruik van de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om met echte mensen met echte problemen in contact te komen en probeer je daarin zover als mogelijk te ontwikkelen. De juridische kant van de zaak is uiteraard belangrijk, maar bij het werk als advocaat is het voeren van gesprekken met cliënten en de verdere communicatie net zo belangrijk. Je zal goed moeten luisteren en de juiste vragen moeten stellen om een juridisch probleem in kaart te brengen, voordat je een (juridische) oplossing kunt bedenken. Daarnaast zou ik adviseren om te oefenen zorgvuldig te formuleren, zowel schriftelijk als mondeling.