Maart 2015 – Optreden tegen de uitbouw van uw buren

Maart 2015 – Optreden tegen de uitbouw van uw buren

In het wijkkrantartikel van juni 2014 werd de vergunningverplichting omtrent verbouwen en uitbouwen behandeld. Stel nu dat niet u, maar uw buren dergelijke plannen hebben. U ziet deze bouw helemaal niet zitten en u vraagt zich af of u iets kunt doen om te voorkomen dat uw buren deze uitbouw zullen realiseren. Of in het geval dat men al begonnen is met de bouw, is er dan nog iets dat u kunt doen?

Om te mogen verbouwen bleek al in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig (zie het artikel van juni 2014). Bij dergelijke bouwplannen kunnen zich vier situaties voordoen. Deze situaties zullen hieronder worden behandeld.

Situatie 1: uw buren mogen vergunningvrij bouwen. In dit geval hebben uw buren geen toestemming nodig van de gemeente en kunt u hier in principe dan ook niets tegen doen. Het enige dat we u in een dergelijk geval kunnen adviseren is in gesprek te gaan met uw buren, om op deze manier tot een oplossing te komen.

Situatie 2: er is een vergunning verleend. Als u op de hoogte bent van de vergunningverlening kunt u hiertegen bezwaar maken. Verleende vergunningen kunt u vinden in de krant of op de website van de gemeente. Vanaf het moment dat de vergunning is verleend, heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. In een aangetekende brief kunt u aangeven waarom u bezwaar maakt. Niet alle bezwaren hebben kans van slagen, denk aan het wegnemen van zonlicht of het bederven van uw uitzicht. Het niet voldoen aan de welstandseisen, het bestemmingsplan of het landelijk bouwbesluit etcetera zijn wel gronden die kans van slagen hebben.

Situatie 3: de omgevingsvergunnning is aangevraagd, maar nog niet verleend. Ook nu kunt u niet veel doen. Omdat er nog geen vergunning is verleend, is er ook nog geen besluit waar u bezwaar tegen kunt maken. In sommige gevallen maakt de gemeente het echter mogelijk dat iedereen ‘zienswijzen’ kan indienen. Ditspeelt bij ontwerp-besluiten van bestuursorganen en niet bij kleine verbouwingen. Als u vindt dat met de door u ingediende zienswijze(n) niet voldoende rekening gehouden is, kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. Let bij het indienen van een zienswijze wel op de aangegeven termijn waarbinnen u dit kunt doen. Er geldt een beroepstermijn van zes weken, te rekenen vanaf het moment dat het besluit genomen is.

Situatie 4: er is gebouwd zonder verleende omgevingsvergunning. In dit geval kunt u natuurlijk niets meer doen om de bouw te voorkomen. Echter, u kunt wel in een aangetekende brief de gemeente verzoeken op te treden. Als de gemeente besluit op te treden, zal ze uw buren eerst aanschrijven. Zij kunnen op deze brief reageren en hun visie kenbaar maken. Als de gemeente hier niet in meegaat kan de gemeente optreden met bestuursdwang: de situatie zal binnen een bepaalde termijn in de oorspronkelijke staat teruggebracht moeten worden. Als de buren dit niet doen kan de gemeente eventueel ook zelf, op kosten van de overtreder, de situatie in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Als de situatie niet in de oorspronkelijke situatie wordt teruggebracht kan een dwangsom volgen of kan het zijn dat een bestuurlijke boete aan de gemeente betaald zal moeten worden. Het kan echter ook voorkomen dat de gemeente achteraf alsnog een vergunning verleent.

Is één van deze situaties op u van toepassing, of heeft u een ander juridisch probleem? Kom dan gerust langs op één van onze spreekuren.

Auteur: Paul Dupont

Februari 2015 – Een verrassing uit Duitsland

Februari 2015 – Een verrassing uit Duitsland

Nijmegen als grensstad bevindt zich maar een aantal kilometers van de Duitse grens. Duitsland is niet alleen een geliefd vakantieland, het is ook erg aantrekkelijk voor Nijmegenaren om een auto vol met goedkope boodschappen vanuit Duitsland weer mee terug te nemen naar Nederland. Natuurlijk probeer je een ‘bonnenregen’ te voorkomen, maar wat als er toch een verkeersboete uit Duitsland op de deurmat valt?

Een veel gehoord misverstand is de gedachte dat wanneer je een bekeuring uit het buitenland ontvangt,‘ze er toch niet achter komen’, als je niet betaalt. Als gevolg van een Europees kaderbesluit is sinds kort voor de landen binnen de Europese Unie eenvoudiger om een betaling van een buitenlandse boete in Nederland af te dwingen. Een van de problemen met het ontvangen van een verkeersboete uit Duitsland is dat het zorgt voor verwarring, dit komt omdat deze in het Duits is opgesteld. Indien u dit niet begrijpt, kunt u de Duitse autoriteit verzoeken om de aan u toegezonden brief in het Nederlands te laten vertalen.

In Duitsland zijn er twee mogelijkheden om een boete af te handelen, namelijk via een Verwarnung of een Bussgeldbescheid. Een ‘Verwarnung’ ontvangt u indien de hoogte van de boete tussen de €5 en €35 ligt. Indien u deze binnen één week betaalt voorkomt u verdere strafvervolging. Wanneer u te laat betaalt of u betaalt niet, bijvoorbeeld omdat u vindt dat de boete onterecht naar u verzonden is, wordt de Verwarnung omgezet naar een Bussgeldbescheid. Dit heeft als gevolg dat de boete verhoogd wordt. Dit bedrag zal tussen de €40 en €750 liggen. De brief die u vervolgens ontvangt bevat niet de nieuwe exacte hoogte van de boete, dit bedrag volgt in een verderop besproken brief. In Duitsland geldt een ander systeem dan in Nederland, waarbij deze brief tot doel heeft dat er onderzocht wordt wie de bestuurder was ten tijde van de overtreding. Er wordt dus niet bekeurd op het kenteken van de auto zoals gebruikelijk is in Nederland. Deze brief bevat dan ook een foto indien u geflitst bent. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om aan te geven wat uw kant van het verhaal is over de verkeersboete. Indien u tentijde van de overtreding niet de bestuurder was kunt u de gegevens opgeven van de persoon die wel reed. Dit kan tot gevolg hebben dat de boete voor u wordt kwijt gescholden. Indien u niet in het gelijk wordt gesteld krijgt u tenslotte een brief toegestuurd met daarin het nieuwe boetebedrag.

Als u van mening bent dat u onterecht bekeurd bent, heeft u de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Dit is mogelijk binnen twee weken, na de ontvangst van het ßusgeldbescheid, bij de instantie die op het ßusgeldbescheid is genoemd. Een voorbeeld van een gegronde reden voor bezwaar tegen uw verkeersboete is ‘het niet zijn van de bestuurder ten tijde van het voorval’ of ‘het bevinden in een noodstituatie ten tijde van het voorval’. Uw bezwaar kan worden toegewezen wat tot gevolg heeft dat u de boete niet hoeft te betalen. Indien uw bezwaar wordt afgewezen, kunt u voor een gerechtelijke procedure kiezen.

Heeft u nog verdere specifieke vragen over uw verkeersboete waartegen u bezwaar wil aantekenen? Komt u dan gerust naar ons spreekuur waar we uw situatie kunnen beoordelen en u van advies kunnen voorzien.

Auteur: Joyce ten Brinke