Oktober 2017 – Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

D66, PvdA en VVD hebben in 2013 het initiatiefwetsvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ gepresenteerd. Zij zijn van mening dat door de individualisering van de samenleving het huidige huwelijksvermogensrecht niet meer van deze tijd is.
Momenteel vloeien bij het sluiten van een huwelijk beide vermogens van de echtgenoten samen tot één gemeenschap van goederen. Daar gaat binnenkort verandering in komen: in maart van dit jaar is het wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer en vanaf 1 januari 2018 zal de nieuwe wet ingevoerd worden. In dit artikel zal een globaal overzicht worden gegeven van de belangrijkste veranderingen.

Huidige situatie
Wanneer u nu zonder het maken van huwelijkse voorwaarden trouwt, ontstaat er tussen beide echtgenoten een volledige gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat er geen privévermogen meer is, maar slechts één gemeenschappelijk vermogen. Tevens worden alle reeds bestaande schulden gemeenschappelijk. Alle schulden die tijdens het huwelijk ontstaan worden ook gemeenschappelijk, net zoals alle goederen die tijdens het huwelijk worden gekocht. Slechts een erfenis, waarvan de overledene in zijn testament heeft bepaald dat de erfenis niet in gemeenschap mag vallen, blijft buiten de gemeenschap van goederen. Dit systeem heeft vanwege haar eenvoud zo zijn voordelen. Het kan echter soms oneerlijk voelen als een van beide echtgenoten over een aanzienlijk groter vermogen beschikt voordat men gaat trouwen.

Situatie vanaf 1 januari 2018
De politiek heeft besloten dat het niet meer van deze tijd is om de vermogens van een echtpaar in zijn geheel te laten samenvloeien. Daarom ontstaat er als u vanaf 1 januari 2018 gaat trouwen een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat goederen en schulden die voor het huwelijk privé zijn waren, ook privé blijven. De beperkte gemeenschap van goederen bestaat slechts uit goederen en schulden die voorafgaand aan het huwelijk al aan beide echtgenoten toebehoorden. U kunt hierbij bijvoorbeeld aan een gezamenlijk gekocht huis denken en de hypotheek die daarbij hoort.

Goederen die tijdens het huwelijk worden aangekocht en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan, blijven wél in de gemeenschap vallen. Een erfenis valt na 1 januari 2018 ook niet meer automatisch in de gemeenschap. Als de overledene juist wel wil dat de erfenis in de gemeenschap valt, dan moet dit in zijn of haar testament staan. De gedachte achter de nieuwe wetgeving is, dat alles wat privé was ook privé moet blijven.
Concluderend vallen in het nieuwe huwelijksvermogensrecht goederen en schulden die vóór het huwelijk privé zijn aangeschaft/ontstaan, niet meer in de gemeenschap.

Huwelijkse voorwaarden
Voor het nieuwe huwelijksvermogensrecht is het belangrijk om een goede administratie bij te houden. Als niet aangetoond kan worden of een schuld/goed privé is, valt het namelijk alsnog in de gemeenschap. Uit de praktijk blijkt dat echtgenoten meestal geen administratie bij houden. Dit maakt het dus lastig om aan te tonen wanneer een schuld of goed gezamenlijk is, of juist niet. Daarom is het van groot belang om samen duidelijke afspraken te maken. Deze afspraken zijn te maken via huwelijkse voorwaarden. In de huwelijkse voorwaarden kan afgeweken worden van de wettelijke gemeenschap van goederen. Mocht u bijvoorbeeld na 1 januari 2018 trouwen, maar het oude systeem willen gebruiken, dan kan dat via huwelijkse voorwaarden. Omdat afspraken over het huwelijksvermogensrecht vergaande gevolgen kunnen hebben, moeten de huwelijkse voorwaarden bij een notaris worden opgemaakt. De notaris kan u helpen met het maken van huwelijkse voorwaarden die passen bij uw situatie. De ingang van het nieuwe huwelijksvermogensrecht heeft overigens geen gevolgen voor de iedereen die al getrouwd is.

Heeft u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in een van onze artikelen, schroom dan niet om dit te laten weten. Wellicht wordt uw onderwerp dan ook door een van onze rechtswinkeliers besproken. Bent u benieuwd wat het nieuwe huwelijksvermogensrecht voor u gaat betekenen of heeft u andere juridische vragen? Kom dan langs op een van de spreekuren van Rechtswinkel Nijmegen-oost.

Auteur: Caspar Roes

Wijkkrantartikelen

September 2017 – Illegaal downloaden

Augustus 2017 – Koop op afstand

December 2016 – Recht op rechtsbijstand

November 2016 – De juridische schenking en schenkbelasting

Oktober 2016 – Incassobureaus: kunnen deze blaffende honden ook bijten?

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder… mag dat zomaar?

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

September 2017 – illegaal downloaden; niet te filmen

Illegaal downloaden; niet te filmen
Even een filmpje downloaden om je zaterdagavond te vullen of nog snel de nieuwste aflevering van je favoriete serie kijken, omdat deze nog niet op Netflix is verschenen?
Misschien riskeer je daar een forse boete mee. Dutch Filmworks, een filmdistributeur, heeft namelijk vorige maand bekend gemaakt dat ze vanaf dit najaar illegale downloaders willen gaan aanpakken. Wie dan nog een film van hen download en hierop wordt betrapt, kan een schikkingsvoorstel in de brievenbus verwachten.

Door illegaal een film van iemand te downloaden, schend je diens auteursrecht.
Een auteursrecht, oftewel copyright, is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Hierdoor kan een derde niet zomaar aan de haal gaan met het originele werk van iemand anders. De rechthebbende van dit auteursrecht is, in beginsel, dan ook de enige die zijn werk mag verspreiden. Vaak verleent/verkoopt de eigenaar van zo’n recht dit aan bijvoorbeeld een filmmaatschappij, zoals Dutch Filmworks. Zij mogen de betreffende film dan uitgeven en hier de dvd’s en dergelijke van verkopen. Ook diensten als iTunes, Netflix en Spotify kopen hun muziek, films en series in bij de producenten of betalen royalty’s aan de artiesten. Wie bij hen downloadt of streamt, doet dat dus legaal. Voor het gemak zal ik het in de rest van dit artikel enkel hebben over films en niet over andere werken.

Lange tijd is het voor privégebruik illegaal downloaden van films toegestaan geweest in Nederland; wij waren hierin ook een uitzondering. In 10 april 2014 bepaalde de hoogste Europese rechter, het Europese Hof van Justitie, echter dat de Nederlandse wetgeving in strijd is met de Europese auteursrechtrichtlijn: het voor privégebruik downloaden mag dus niet. Ook het streamen van films is verboden.

Als je een film illegaal download, gebeurt dit vaak via een torrent. Indien je deze torrents gebruikt, is je privacy niet beschermd en is je IP-adres te zien. Om dit IP-adres aan een specifieke persoon te linken, heeft Dutch Filmworks wel de medewerking van de internetproviders nodig; zij kunnen deze IP-adressen namelijk linken aan de adressen van hun klanten. De meeste internetproviders hebben al wel aangegeven niet zomaar mee te werken aan het verlenen van deze gevoelige informatie; dit zullen ze alleen doen indien er een concreet gerechtelijk bevel is.
De kans dat er zo’n bevel komt, is echter best groot. Vaak zullen de providers de gegevens alsnog moeten geven. Met als gevolg dat Dutch Filmworks uiteindelijk beschikt over de adressen die bij het betreffende IP-adres hoort.

Dan rijst natuurlijk de vraag op hoe men voor het illegaal downloaden kan worden gestraft. Het schenden van een auteursrecht valt in Nederland onder het civiel recht. Strafrechtelijke vervolging is dus niet mogelijk. Wel kan de eigenaar van het geschonden auteursrecht naar de rechter stappen om schadevergoeding te vorderen van degene die hun film illegaal heeft gedownload.
Ze zullen echter waarschijnlijk eerst proberen het probleem buiten rechte op te lossen. Indien u wordt betrapt op illegaal downloaden, kunt u in eerste instantie een brief van de filmmaatschappij op de mat verwachten met een schikkingsvoorstel. Als u het bedrag, genoemd in het schikkingsvoorstel, betaalt, zal de maatschappij niet naar de rechter stappen. De hoogte van dit bedrag zal niet zo hoog zijn als in Duitsland (waar bedragen rond de €800,- a €1.000,- heel normaal zijn), maar zal ook niet zo laag zijn als een paar tientjes. Het moet immers wel een afschrikkende werking hebben.

Natuurlijk kun je deze schikking ook weigeren. Filmmaatschappijen mogen niet direct boetes opleggen en alleen een voorstel voorleggen. Je loopt dan echter wel het risico dat er een rechtszaak tegen je zal worden aangespannen. Of de filmmaatschappijen dit zullen doen, hoe de rechter de hoogte van de geleden schade dan precies zal beoordelen en op wie de bewijslast rust (indien er bijvoorbeeld meerdere mensen hetzelfde IP-adres gebruiken) zal de praktijk moeten uitwijzen. Dus denk bij de volgende download twee keer na, zodat je niet je eigen boete download. Heeft u vragen over dit onderwerp, of heeft u een ander juridisch probleem? Kom dan gerust langs op een van onze spreekuren!

Auteur: Bauke Spoor

Wijkkrantartikelen

Augustus 2017 – Koop op afstand

December 2016 – Recht op rechtsbijstand

November 2016 – De juridische schenking en schenkbelasting

Oktober 2016 – Incassobureaus: kunnen deze blaffende honden ook bijten?

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder… mag dat zomaar?

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!