Alumniverhalen

Aluminiverhalen is een project van St. Rechtswinkel Nijmegen-Oost waarin oud-medewerkers een verhaal uit de doeken doen over hun ervaring(en) uit de tijd waarin ze werkzaam zijn geweest bij onze stichting. Met deze verhalen krijgt de lezer een kijkje in de 'Rechtswinkelkeuken' en daarnaast inzicht in wat de rechtswinkelier motiveert. Wat heeft het de groep medewerkers van pakweg 5, 10 of 15 jaar geleden gebracht? En wat zijn de verschillen met de huidige generatie medewerkers? U leest het op deze pagina!

Jan Jaap Heldens

Interview met Jan Jaap Heldens: "Door de rechtswinkel ben ik gaan inzien dat er meer in het leven is dan alleen werk" - Oktober 2018

Jan Jaap Heldens heeft zich tussen 2013 en 2015 ingezet voor Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost. Gedurende deze periode heeft hij een plek in het bestuur gehad als secretaris en heeft hij zijn mentorkinderen geleerd het allerbeste uit zichzelf te halen. Na twee jaar als belastingadviseur bij Loyens & Loeff te hebben gewerkt, werkt Jan Jaap tegenwoordig als Tax Talent Trainee bij de Belastingdienst. Wij zijn benieuwd naar zijn tijd bij de rechtswinkel en willen graag weten wat het rechtswinkelwerk voor hem heeft betekend.

U vertelde dat u in het begin van uw studententijd geneeskunde heeft gestudeerd. Desondanks bleek later de overstap naar rechten voor u een schot in de roos. Waarom bent u zich naast deze studie gaan inzetten voor de rechtswinkel?

De overstap naar rechten bleek inderdaad een schot in de roos, want ik vond rechten zeer interessant om te studeren. Tegelijkertijd vond ik het wel heel theoretisch. Om de theorie in de praktijk te brengen heb ik dus bij de rechtswinkel gesolliciteerd. Dat is een lekker cliché antwoord, maar het heeft veel bijgedragen aan mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling tijdens mijn studie. Daarnaast bracht de rechtswinkel mij een (welbekend) warm bad. Door de goede afwisseling tussen formele- en informele aspecten heb ik nog steeds vriendschappen aan de rechtswinkel overgehouden.

Tijdens of na het draaien van spreekuren komen er geregeld opmerkelijke zaken langs die niet meer vergeten worden door rechtswinkeliers. Kunt u wat vertellen over een zaak die u het meeste is bijgebleven?

De zaak die mij het beste is bijgebleven gaat over een stichting. De bestuursleden van deze stichting kwamen bij mij op spreekuur, omdat de oud-penningmeester van de stichting geld had uitgeleend aan een andere stichting. De bestuursleden die bij mij kwamen wilden dit geleende geld terug, maar de andere stichting ontkende dat zij geld hadden geleend en weigerde het bedrag terug te betalen. Samen met een andere rechtswinkelier hadden wij vrijwel niets om op te varen. Het enige bewijs dat wij hadden was dat er geld was overgemaakt onder de omschrijving “lening”. Met dit bewijs hebben wij vervolgens voor de stichting een ingebrekestelling opgesteld in de hoop druk uit te oefenen op de andere stichting. Enige tijd later bleek dat deze ingebrekestelling effect had gehad. Dezelfde bestuursleden kwamen mij dit namelijk een paar maanden later (toen ik toevallig ook een spreekuur draaide) vertellen. Als bedankje kregen mijn spreekuurpartner en ik een fles wijn die deze bestuursleden hadden gekocht op hun laatst georganiseerde activiteit.

U vertelde al dat u onder andere door de informele activiteiten vriendschappen aan de rechtswinkel heeft overgehouden. Welke informele activiteit staat u het meeste bij en waarom?

Mijn eerste rechtswinkelweekend staat mij het meeste bij. Ik was toen net als algemeen bestuurslid in het bestuur getreden en ik was als bestuurder dus nog onervaren. Na de eerste activiteit van de avond lagen tot mijn grote schrik de overige ervaren bestuursleden vanwege diverse redenen allemaal op tijd in bed. Al vrij snel heb ik mij daardoor over de hele beestenbende moeten ontfermen, maar gelukkig vroeg dit niet heel veel van me. Toen alleen Martijn van de Zand en Luuk Hendriks met mij nog wakker waren, wilde ik ook richting bed gaan. In al mijn wijsheid wilde ik de gordijnen sluiten, maar dit bleek wél veel van mij te vragen want het bleek onmogelijk te zijn, haha. Ik had misschien een of twee drankjes te veel op, maar het ontging mij totaal dat de gordijnen niet aan één kant vast zaten. Gedurende een bepaalde tijd, waarvan er overigens nog enige discussie bestaat over de precieze duur, heb ik de gordijnen van links naar rechts getrokken. Luuk en Martijn heb ik hiermee flink kunnen vermaken en dit verhaal komt zelfs nu nog geregeld naar boven drijven.

 

Afsluitend, u bent ruim 2 jaar bij onze rechtswinkel actief geweest. Bent u veranderd door deze tijd en wat is de belangrijkste les die u hebt geleerd tijdens uw rechtswinkeltijd? Wat zou u dan ook aan andere rechtswinkeliers willen meegeven?

Ik denk niet dat ik door de rechtswinkel echt ben veranderd, maar wel denk ik dat de rechtswinkel heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling tijdens mijn studie. Ook ben ik door de rechtswinkel gaan inzien dat er meer in het leven is dan alleen werk. Naast mijn studie werkte ik namelijk ook veel in de horeca. Daardoor bestonden veel weken, zowel op het einde van mijn geneeskunde studie als tijdens de propedeuse van rechten, uit studeren en werken. In eerste instantie ben ik bij de rechtswinkel gegaan om de theorie in de praktijk te zien, dat betekende dus nog meer werken. Ik ben echter door de borrels, het rechtswinkelweekend en andere informele activiteiten weer tot het besef gekomen dat er meer is én meer hoort te zijn in het leven dan alleen werk. Ik zou de rechtswinkeliers dan ook willen meegeven om jezelf zo breed mogelijk te oriënteren. Door veel te zien en te doen, leer je niet alleen zelf welke kant jij op wil, maar kan je eveneens jouw keuzes tijdens sollicitatiegesprekken goed onder woorden brengen.

Kirsten ten Cate

Interview met Kirsten ten Cate: “Realiseer je dat dit de zorgeloze tijd is van je leven en dat we het goed hebben in Nijmegen.” – Juni 2018

Kirsten ten Cate voltooide via de Nijmegen Law School de opleidingen Nederlands Recht en Europees en Internationaal Recht. Zij was van september 1997 tot september 1999 en -na een jaar studie in Parijs- ook in het collegejaar 2000-2001 actief bij de Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost. Tegenwoordig is zij werkzaam als griffier van Provinciale Staten bij de provincie Noord-Brabant.

Het komt tegenwoordig vaak voor dat cliënten na hun bezoek aan een spreekuur via e-mail een advies toegestuurd krijgen. Hoe ging het schrijven van adviezen in uw rechtswinkeltijd?

Wij hadden officieel briefpapier van de rechtswinkel en verstuurden de adviezen via de post. E-mail was er al wel, maar werd door ons nog niet echt gebruikt. Vaak moesten mensen terugkomen of belden wij met ze. We deden dus niet alles af op spreekuur.

Waar heeft u in uw tijd bij de rechtswinkel het meest aan gehad?

Ik heb geleerd dat feiten belangrijk zijn: waar staat de boom van de buurman precies, hoe waren de omstandigheden exact waarin u uw ontslag kreeg aangezegd? Dit had ik nooit uit mijn boekenwijsheid gehaald, ook al kregen we veel jurisprudentie te lezen. Je moet eigenlijk tot zes cijfers na de komma doorvragen en beseffen dat het zonder de feiten niet gaat. Hier heb ik nog vaak aan teruggedacht de eerste jaren van mijn werkzaamheden bij de Provincie. Ik leerde bij de Nijmegen Law School en de rechtswinkel: als jurist moet je zowel mondeling kunnen overtuigen, als ook op schrift. Kort en bondig is daarbij het devies. Het is van groot belang, dat juristen hun taalgevoel steeds weer aanscherpen. Daarom is het zo goed dat er nu bachelor-scripties geschreven moeten worden.

Hoe is het na uw studietijd gegaan?

In het laatste jaar van mijn studie liep ik stage. Het aantal uren onderwijs werd gedurende het jaar afgebouwd. Aan het einde bestond de stage uit vier werkdagen en was er in de resterende dag ruimte voor het voltooien van de scriptie. Ik heb toen gesolliciteerd bij een advocatenkantoor, een gemeente en de provincie Noord-Brabant. Ik voelde aan dat ik in een grotere werkomgeving thuishoorde en een provincie is zeker grootschalig. Zo ben ik voor mijn stagejaar bij de provincie Noord-Brabant terechtgekomen. De arbeidsmarkt was toen goed en aan het einde van dat jaar kreeg ik een dienstverband aangeboden. Ik zei tegen mezelf: ik doe het voor maximaal drie jaar, want ik vond de schaalgrootte leuk, maar mijn collega’s over het algemeen oud. Uiteindelijk had ik echter nooit een aanleiding om weg te gaan: de provincie is een leuke werkgever, ook voor jonge mensen! Je kunt je er echt met de grotere vraagstukken van de toekomst bezighouden: klimaat, infrastructuur en mobiliteit, de toekomst van de landbouw, als voorbeelden. Ik heb bij de provincie ervaren dat als je kansen ziet, je deze kan krijgen. Na iedere drie jaar kwam er weer iets anders op mijn pad wat ik dan weer aannam. Ik ben langzaam van de juridische naar een managementrol gegaan. Via hoofd van een grote afdeling die zich bezighoudt met post en archief, belandde ik als plaatsvervangend griffier bij de griffie. Twee jaar geleden werd ik griffier van Provinciale Staten.  Een prachtige leidinggevende functie, waarin ik met mijn team 55 leden van Provinciale Staten, verdeeld over elf fracties ondersteun. Om te zorgen, dat hun frequente vergaderingen goed worden voorbereid, werk ik nauw samen met de algemeen directeur en de Commissaris van de Koning. De algemeen directeur geeft leiding aan de ambtelijke organisatie die de voorstellen waarover besloten moet worden door PS voorbereidt, de Commissaris is voorzitter van zowel het college van Gedeputeerde Staten als van Provinciale Staten. Mijnruime juridische ervaring komt hier ook goed van pas: regelmatig zijn er juridische problemen die je met gevoel voor de politiek-bestuurlijke omgeving moet oplossen, maar vooral ook het ordenen, analyseren en formuleren, zijn kwaliteiten die een goed jurist gegeven zijn en die ik bij mijn werk nodig heb.

Was het vakgebied dat u nu beoefent ook destijds uw favoriete vakgebied?

Ja, dat was en is het bestuursrecht. Het is jammer dat er nu zoveel focus wordt gelegd op onder andere ondernemingsrecht. Ik zou graag willen dat studenten meer wordt bijgebracht van bestuursrecht.  Uiteindelijk komen er ook maar weinig studenten op de Zuidas aan het werk, velen komen ergens anders terecht. Kijk maar hoe mijn carrière zijn verloop heeft gehad. In mijn vak komt alles samen: niet alleen de juridische aspecten maar ook het doorvragen, de maatschappelijke belangen, etc. Ik had hier destijds al belangstelling voor. Ik heb echt de juiste opleiding gehad voor deze functie.

Hoe ziet een typische werkdag er bij u uit?

Er is geen standaard werkdag, het ligt er ook aan welke dag het is. Bij de provincie Noord-Brabant hebben de Staten iedere veertien dagen een vergadering, terwijl andere provincies dit een keer in de maand doen. Hoe de vergadering gaat lopen moet ik eigenlijk al als een filmpje in mijn hoofd doorgenomen hebben. Ik heb taken voor de korte termijn en lange termijn: dit moet je dus goed plannen. Een dag loopt altijd anders dan gepland. Samenwerking is daarom belangrijk: samen bereik je meer dan alleen. We gaan nu aan de gang met de voorbereiding van de Verkiezingen én met de installatie van de nieuwe Statenleden. Welke faciliteiten kunnen we ze bieden? Heel veel verschillende zaken moeten worden doorgenomen met P&O, met ICT… ik zit om tafel met de managers van de diverse afdelingen: welke dossiers komen eraan, hoe is de planning, wat is handig? Hoe schrijft men het helder en duidelijk op voor Provinciale Staten? Het is druk, ik werk meer dan fulltime, maar dit is te combineren met een gezin. Ik werk bijvoorbeeld één dag in de week thuis.

Wat zou u graag aan de huidige rechtswinkeliers willen meegeven?

Blijf in jezelf investeren en denk niet dat je de wijsheid alleen uit de boeken haalt. Zie de rechtswinkel dus als een belangrijk onderdeel van investering in je toekomst. Ga vooral naar het buitenland! En realiseer je dat dit de zorgeloze tijd is van je leven en dat we het goed hebben in Nijmegen. Tot slot, als je geïnteresseerd bent in het bestuursrecht: vergeet niet om vanaf de publieke tribune eens een vergadering van Gemeenteraad of Provinciale Staten bij te wonen. Kom je dat in Den Bosch doen, laat het mij dan weten, dan zorg ik graag voor een kijkje in de keuken (of wellicht een stageplek)!

Martijn van de Zand

Interview met Martijn van de Zand: ‘’Ik wil iedereen dan ook meegeven om zo veel mogelijk betrokken te zijn bij alle - zowel informele als formele - activiteiten. Dit maakt je band met je collega’s sterker en zorgt ervoor dat je vrienden voor het leven overhoudt aan je rechtswinkeltijd.’’ - Mei 2018

Martijn van de Zand was bijna drie jaar werkzaam voor de Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost. Gedurende deze periode heeft hij onder andere in de lustrumcommissie gezeten en gefungeerd als mentor voor nieuwe rechtswinkelmedewerkers. Tegenwoordig is hij werkzaam als advocaat-stagiair bij Bierman Advocaten te Tiel.

Via via bent u bij Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost terecht gekomen. Desondanks bleek de rechtswinkel voor u een schot in de roos te zijn. Waar heeft u in uw tijd bij de rechtswinkel het meest aan gehad?
Naast het vergaren van kennis, heb ik enorm veel inzicht gekregen in de juridische dienstverlening, met name in praktische zin. Op de universiteit leer je namelijk niet hoe je met cliënten (op spreekuur) om moet gaan en hoe je de vragen van cliënten het meest bondig en concreet mogelijk kunt beantwoorden. Het feit dat je als rechtswinkelier ‘to the point’ moet zijn in de adviezen die je voor cliënten schrijft en dat je – om een dergelijk advies te kunnen schrijven – hierbij de kern van het probleem zo snel mogelijk moet zien te achterhalen in de gesprekken met cliënten, is mij tot op heden – en dus ook in het ’werkende leven’ – wel degelijk bijgebleven. Daarnaast laat een jarenlange inzet voor een organisatie als de rechtswinkel maatschappelijke betrokkenheid zien, hetgeen in de periode na je studententijd uiteraard voordelen oplevert. De rechtswinkel heeft mij, vooral gelet op het praktische aspect van de juridische dienstverlening, een mooie basis geboden.

Uiteraard roepen niet enkel de door u opgedane kennis en geschreven adviezen weemoed bij u op. Wat is uw beste herinnering aan de Rechtswinkel?
Dat zijn in het bijzonder de momenten met mijn rechtswinkelcollega’s. Naast de vele formele activiteiten (met name de vergaderingen), bestond immers genoeg mogelijkheid om op informele wijze een band op te bouwen met mijn collega’s. De vele borrels na afloop van de vergaderingen én het befaamde rechtswinkelweekend hebben ervoor gezorgd dat ik een goede band heb overgehouden met mijn rechtswinkelcollega’s. Deze informele momenten met de Rechtswinkelcollega’s zijn niet alleen ontzettend leuk, maar zorgen ook voor een prettige sfeer, waardoor de ‘rechtswinkeltrein’ ongestoord door kan blijven denderen.

U benadrukt dus de momenten met uw rechtswinkelcollega’s. Kunt u beschrijven wat voor een rechtswinkelier u was?
Ik heb mij erg betrokken gevoeld bij de rechtswinkel en met veel plezier onze cliënten verder geholpen. Daarnaast ben ik graag een teamplayer in de ruimste zin van het woord. Hierdoor heeft de rechtswinkel mij, ook op het sociale vlak, veel gebracht. Ik was altijd aanwezig bij de borrels en was dan vaak de laatste die vertrok. Daarnaast was ik ook lid van de Lustrumcommissie, waarmee wij zorg hebben gedragen voor het succesvolle VII-lustrum der Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ik nu nog steeds veel contact onderhoud met het merendeel van de oud-medewerkers.

U heeft al met al een zeer leuke een leerzame tijd gehad bij Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost. Wat zou u graag aan huidige rechtswinkeliers willen meegeven?
Mijn advies is om, zolang je studie het toelaat, zo lang mogelijk bij de rechtswinkel te blijven. Op deze manier doe je ervaring op, waar je later veel profijt van kan hebben. Het is niet alleen goed voor je maatschappelijke ontwikkeling, maar ook op sociaal vlak valt er, zoals ik reeds heb benadrukt, veel te halen bij de rechtswinkel. Ik wil iedereen dan ook meegeven om zo veel mogelijk betrokken te zijn bij alle zowel informele, als formele activiteiten. Dit maakt de band met je collega’s sterker en zorgt ervoor dat je vrienden voor het leven overhoudt aan je rechtswinkeltijd.

Jamie Pellegrom

Interview met Jamie Pellegrom: 'Ik adviseer Nijmeegse studenten om in Amsterdam stage te gaan lopen.' - April 2018

Rechtswinkel Nijmegen-Oost kenmerkt zich onder andere door een gevarieerde groep studenten
van verschillende leeftijden. Jamie Pellegrom maakte onderdeel uit van deze groep, namelijk
tussen 2013 en 2015. Zij heeft eerst haar bachelor aan de Universiteit van Utrecht afgerond om
vervolgens de onderzoeksmaster Onderneming & Recht aan de Radboud Universiteit te volgen.
Tegenwoordig werkt Jamie bij een gerenommeerd advocatenkantoor op de Zuidas: Loyens & Loeff.

Uw rechtswinkeltijd, hoe kunt u deze het beste omschrijven?
Ik zou mijn rechtswinkeltijd als een hele mooie tijd omschrijven. We kwamen eens per twee weken
samen om te vergaderen en dat was altijd ontzettend gezellig. Eerst bespraken wij alle zaken en
daarna gingen wij met z’n allen borrelen. Daarbij zie je de mensen binnen de rechtswinkel ook op de
universiteit. Dit was met elkaar een heel gezellige tijd en een mooie manier om in een nieuwe stad
mensen te leren kennen als je je niet aansluit bij een studentenvereniging.
Ik ben heel blij dat ik bij de rechtswinkel ben gegaan. Ik moest in het beginnen wel even wennen, omdat ik uit Utrecht kom en ik hierdoor gewend ben om mijn mond open te doen. Dat was soms anders dan dat men hier gewend was. Ik had af en toe misschien wat minder hard uit de hoek kunnen komen, maarja, ik was wel eerlijk. Hier moesten sommige rechtswinkeliers aan wennen, haha.

U werkt tegenwoordig bij een groot kantoor. Het werk dat u hier doet, heeft dat gelijkenissen met het werk van de rechtswinkel?
Ja, zeker in de zin van het advieswerk. Het enige verschil is dat je niet voor één persoon een advies
schrijft, maar voor een heel bedrijf. De hulpvraag is hierbij hetzelfde, want bedrijven hebben
juridisch advies nodig over dingen die ze zelf niet weten. De manier van schrijven is ook wel wat
anders; je gebruikt een andere stijl. Deze stijl leer je van collega’s die je vertellen hoe je het beter kan
formuleren. Hiervoor moet je openstaan, net zoals bij de rechtswinkel, zodat de stukken in de stijl
van het kantoor worden geschreven en telkens worden verbeterd.
Verder richt ik me op een sectorspecifiek rechtsgebied dat bij een rechtswinkel niet voorkomt: het aanbestedingsrecht. Ook besteed ik tijd aan bijvoorbeeld het contractenrecht, omdat hier tevens mijn interesses liggen. Overigens heeft de rechtswinkel voor een soort bevestiging bij mij gezorgd. Hierdoor ben ik er namelijk achter gekomen wat voor soort werk ik wilde gaan doen en dit ben ik ook uiteindelijk gaan doen.

U heeft ruim twee jaar bij de rechtswinkel gewerkt, waarom zou u iemand aanraden om naar onze rechtswinkel te komen en een student adviseren om bij de rechtswinkel te komen werken?
Voor iemand die een juridisch probleem heeft, is het heel toegankelijk om langs te komen tijdens een
spreekuur, want iedereen kan zo binnenstappen. Verder ben ik van mening dat het advies goed
wordt gecontroleerd. Tijdens de vergaderingen bespreek je je eigen zaak én het bestuur kijkt elke
zaak na. Cliënten krijgen daardoor een kwalitatief goed advies. Mocht iemand geen
rechtsbijstandverzekering hebben of kunnen betalen, dan zou ik dus zeker adviseren om naar onze
rechtswinkel toe te gaan.
Als rechtenstudent is het natuurlijk ook aan te raden om bij de rechtswinkel te gaan werken. Je leert namelijk het recht in de praktijk toe te passen. Dat is goed voor je eigen ontwikkeling.
Je leert praten, adviseren, hoe een verhaal over te brengen en welke vragen te stellen: een voorfase van wat je ook in de advocatuur doet. Stel dat een cliënt naar jou belt, dan moeten er vragen aan die cliënt worden gesteld. Hierbij moet goed worden nagedacht over de eventuele vervolgvragen.
Bij de rechtswinkel zal een student dit ontwikkelen. Daarnaast is het gewoon héél erg gezellig en je geeft daarbij ook iets terug aan de Nijmeegse bevolking.

En tot slot, een klassieke alumnivraag: wat zou u een rechtswinkelier willen meegeven?
Ik zou rechtswinkeliers adviseren om te ontdekken wat ze leuk vinden. Veel rechtenstudenten
denken dat ze een advocaat, notaris of fiscalist moeten worden bij een groot advocatenkantoor, en
kijken niet verder. Grote advocatenkantoren zijn echter maar een klein gedeelte van de
rechtspraktijk in Nederland. Als afgestudeerd rechtenstudent kan je namelijk ook bij een bedrijf aan
de slag gaan of via een detacheringsbureau gaan werken. Hierdoor krijg je veel verschillende
opdrachten met uiteenlopende cliënten en dat kan ook erg leuk zijn.
Daarnaast zou ik zeker adviseren om stage te gaan lopen naast je rechtswinkeltijd. Hierbij leer je de mensen op kantoor kennen en kom je erachter wat voor soort mensen op dat kantoor rondlopen. Je weet dan meteen of dat soort kantoor bij jou past. Daarbij zou ik Nijmeegse studenten adviseren om in Amsterdam stage te gaan lopen. Veel Nijmeegse studenten hebben daarover een vooroordeel, maar dat valt reuze mee. Cijfers zijn belangrijk, maar niet zó belangrijk als men denkt. Het is belangrijker dat je kan laten zien waarom je bij een bepaald kantoor wil komen werken en wat je met je leven wil gaan doen.

Geert Pool

Interview met Geert Pool: ‘In je studententijd heb je alle tijd om van alles en nog wat te proberen en kun je nog op je bek gaan’ – Maart 2018

Geert Pool was meer dan twee en een half jaar werkzaam voor Rechtswinkel Nijmegen-Oost waarvan hij twee jaar in het bestuur zat als onder andere penningmeester. Op dit moment is hij werkzaam als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag.

U besloot in uw derde studiejaar te solliciteren bij Rechtswinkel Nijmegen-Oost omdat u uw reeds opgedane kennis graag in de praktijk wilde inzetten. Wat is de zaak die u het meest is bijgebleven?
De zaak die mij het meeste bij is gebleven is die van een jongeman die door zijn werkgever onder druk werd gezet om een vaststellingsovereenkomst te tekenen teneinde zijn dienstverband te beëindigen. De wijze waarop de vaststellingsovereenkomst was opgesteld zou voor hem betekenen dat hij geen WW-uitkering zou ontvangen. Bovendien had de cliënt een vast contract. Nadat wij hadden uitgelegd wat de consequenties van het tekenen waren schrok hij nogal en heeft hij uiteindelijk met advies van onze zijde besloten de overeenkomst niet te tekenen en het gesprek met de werkgever aan te gaan.

Waar heeft u in uw tijd bij de Rechtswinkel het meest aan gehad?
Voor mij is de Rechtswinkel op meerdere vlakken een goede leerschool geweest. De schrijfvaardigheid die ik heb opgedaan is voor mij zeer waardevol geweest. De kritische houding en hulpvaardigheid van de bestuursleden en mederechtswinkeliers hebben aan die schrijfvaardigheid veel bijgedragen. Het belang van goede aanspreekvormen, formuleringen en de opbouw van een betoog zijn belangrijke elementen die ik tijdens mijn tijd bij de Rechtswinkel heb aangeleerd of aangescherpt. Verder was het op het gebied van communicatie ook een belangrijke leerschool. Je weet nooit wat voor cliënten je op een avond voor je neus krijgt. Zo kun je bij de een vrij uitvoerig ingaan op hoe de zaak juridisch in elkaar steekt, terwijl een ander meer laagdrempelig wil weten of we simpelweg kunnen helpen. De verschillende achtergronden, leeftijden en opleidingsniveaus vereisen elke keer weer een andere werkwijze. Dat is erg leerzaam voor je communicatievaardigheden.

Was het vakgebied dat u nu beoefent ook destijds uw favoriete vakgebied?
Destijds was mijn favoriete vakgebied Arbeidsrecht en Huurrecht. Ik denk vanwege de alledaagsheid van de onderwerpen en het feit dat je er zelf ook (regelmatig) mee te maken kunt krijgen. Na afronding van mijn master rechten en politieke geschiedenis besloot ik te solliciteren voor het Rijkstraineeship. Momenteel werk ik bij het Ministerie van VWS als beleidsmedewerker op het gebied van zorgverzekeringen. Geen arbeidsrecht of huurrecht dus, wel iets waar iedereen
mee te maken heeft. Er zijn dus meer mogelijkheden dan alleen de advocatuur. Ik wil graag de huidige rechtswinkeliers meegeven dat er genoeg mogelijkheden zijn om je te ontplooien. In je studententijd heb je alle tijd om van alles en nog wat te proberen en kun je nog op je bek gaan.

Heeft u nog contact met andere oud-medewerkers van de Rechtswinkel?
Ik heb nog regelmatig contact met een heel aantal oud-medewerkers. Met een aantal oudgedienden hebben we tijdens onze periode bij de Rechtswinkel een kookclubje opgericht. Nog steeds komen we in dezelfde samenstelling eens in de één a twee maanden samen om te koken, eten en bij te praten. Verder woon ik in Den Haag in een appartementencomplex waar toevallig ook nog twee andere oud-rechtswinkeliers wonen!

Daan Becht

Interview met Daan Becht: ‘Ik maak nog steeds gebruik van de vaardigheden die ik bij Rechtswinkel Nijmegen-Oost heb geleerd‘ – Augustus 2017

Daan Becht was bijna drie jaar werkzaam voor Rechtswinkel Nijmegen-Oost van 2011 tot 2014. In die tijd was hij algemeen bestuurslid en voorzitter. Momenteel is hij werkzaam als advocaat-stagiair bij Ten Holter Noordam advocaten in Dordrecht en een actief alumni lid.

U solliciteerde bij Rechtswinkel Nijmegen-Oost vanwege een flyer. Was de rechtswinkel wat u ervan verwacht had?
De flyer deed vermoeden dat het werk als rechtswinkelier erg juridisch/inhoudelijk was. In werkelijkheid was het erg gezellig en heb ik er veel vrienden aan overgehouden. Verder was de mate van professionaliteit hoger dan verwacht. Elke twee weken praatte de hele groep over alle zaken; iedereen kon input geven. Bij een gemiddeld advocatenkantoor bekijkt geen twintig man een advies.

Waar heeft u in uw tijd bij de rechtswinkel het meest aan gehad?
Bij de rechtswinkel verbeterde ik mijn schrijfvaardigheid en heb ik verder leren doorvragen. Ik leerde bovendien ook veel over probleemanalyses. Je zoekt immers bij elke zaak naar de kern van het probleem en biedt daarvoor een oplossing aan. Ik maak nog steeds gebruik van deze vaardigheden die ik in mijn tijd bij de rechtswinkel aanscherpte. Ten slotte hebben de ervaringen die ik als rechtswinkelier opdeed, een positieve invloed gehad op het vinden van een baan.

U heeft destijds een bestuursfunctie uitgeoefend, hoe heeft u dit ervaren?
Dat klopt, ik ben voorzitter en algemeen bestuurslid geweest. Ik had daarvoor al eerder bestuursfuncties in het studentenleven bekleed. Het rechtswinkelbestuur was in vergelijking daarmee intensiever ook al was de groep studenten kleiner. Toen ik mijn bestuursfunctie startte viel mij op dat de organisatie strak geregeld was en dat alle neuzen dezelfde kant op stonden. Was er een discussie, dan gingen we niet naar huis voordat de kwestie was opgelost.

Wat is uw beste herinnering aan de rechtswinkel?
De mensen. Ik zag mijn collega’s niet als collega’s maar als vrienden. Met hen heb ik goede tijden beleefd en vooral een hoop gelachen. Bovendien waren de rechtswinkelweekenden legendarisch gezellig.

Heeft u nog contact met andere oud-medewerkers van de rechtswinkel?
Jazeker! Ik heb nog contact met zo'n vijftien man waar ik zo nu en dan gezamenlijk mee eet. Ook gaat een bepaalde groep nog steeds met elkaar op weekend. De vriendschappen vergeet je niet, die blijven.

A. Herschberg

Interview met A. Herschberg: ‘Mijn rechtswinkelwerk heeft alle verwachtingen overtroffen‘ – Juni 2017

De heer Herschberg is van februari 2009 tot april 2012 actief geweest bij de rechtswinkel Nijmegen-Oost. Hij is onder andere een jaar voorzitter geweest. Op dit moment werkt hij bij Deloitte, waar hij recruiter is geweest en nu op de Learning & Development afdeling werkt.

Wie heeft u ertoe aangezet om bij de rechtswinkel te gaan?
Ik was actief bij de JFV en tijdens een van de borrels raakte ik aan de praat met een meisje van het JFV-bestuur. Ik zat toen in het begin van mijn tweede jaar, zij wees mij op de rechtswinkel. Het is toeval geweest dat ik bij Oost terecht ben gekomen en daar ben ik achteraf zeer blij om. Uiteindelijk heb ik iets meer dan drie jaar bij de rechtswinkel gezeten.

Welke zaak is u het meeste bijgebleven?
Ik had ooit een zaak van een Libanese man die al een aantal jaar in Nederland woonde. Zijn vriendin, met wie hij een kind had, verbleef illegaal in Nederland. De man kampte met gezondheidsproblemen en raakte hierdoor zijn baan kwijt. Hij kwam in de financiële problemen en moest dus op weg geholpen worden bij instanties die hem verder konden helpen. Ik heb hem ook buiten spreekuren om een aantal keren ontmoet zodat hij langere tijd iemand had waar hij met vragen terecht kon en waardoor hij op weg geholpen kon worden.
We hebben op de rechtswinkel ook ooit een zaak van een vrouw met een claim van €5 ton gehad. Deze vrouw hebben wij vriendelijk verzocht om een advocaat in de arm te nemen.

Hoe heeft u uw tijd bij de rechtswinkel ervaren?
Ik vond het leuk om met de groep actief te zijn. Als rechtswinkel doe je iets goeds, je levert een nuttige bijdrage aan de maatschappij. In het begin vond ik het juridische erg interessant, later deed ik het meer om mensen te helpen en om me als bestuurslid in te kunnen zetten voor het reilen en zeilen en de toekomst van de rechtswinkel.

Waar heeft u in uw tijd bij de rechtswinkel het meest aan gehad?
Elke cliënt is anders. De een is zakelijk, de ander emotioneel, laag- of hoogopgeleid, etc. Ook elke rechtswinkelmedewerker is anders. Je leert uiteindelijk van iedereen weer iets anders. Mijn rechtswinkelwerk heeft alle verwachtingen overtroffen.
Het bestuurswerk heeft ook invloed gehad op mijn verdere loopbaan. Ik vond de sollicitatierondes altijd erg leuk en ik ben erachter gekomen dat ik het begeleiden van medewerkers en de sollicitatieprocedures erg interessant vind. Dit heeft me dan ook mede op het spoor van recruitment gezet.

Wat zou u graag aan de huidige rechtswinkeliers willen meegeven?
Dat ze goed bezig zijn en dat ze er vooral alles uit moeten halen. Ga mee met de borrels en de sociale activiteiten. Geniet ook van het inhoudelijke, stort je erop en zorg dat je het maximale eruit haalt.

Reinier Pijls

Interview met R.J.W. Pijls: 'bij de rechtswinkel heb ik geleerd door te vragen' - April 2017

Mr. R.J.W. Pijls heeft in de periode 2005-2007 deel uitgemaakt van Rechtswinkel Nijmegen-Oost. Hij heeft twee juridische masters afgerond aan de Radboud Universiteit te Nijmegen: één master in burgerlijk recht en één master in ondernemingsrecht. Inmiddels is hij werkzaam bij Poelmann van den Broek Advocaten.

Heeft u nog een mooie herinnering aan de rechtswinkel overgehouden?
Jazeker, de geweldig leuke collega’s en gezelligheid binnen de Rechtswinkel blijven mij altijd bij. Daarnaast was het ook een ideale plek om juridische vaardigheden en soft skills te ontwikkelen. Ik heb bij de Rechtswinkel bijvoorbeeld geleerd om ècht door te vragen. Zonder kennis van de feiten, kun je immers niet een goed juridisch advies geven. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar gaat in de praktijk helaas vaak mis.

Dat is fijn om te horen. Was de rechtswinkel wat u ervan verwacht had?
Het was beter dan verwacht. Op juridisch niveau waren de adviezen zeer inhoudelijk. Op persoonlijk niveau kon ik met iedereen goed opschieten: het was een gezellige club.

Waar heeft uw carrièrepad u gebracht?
Ik werk inmiddels al zes jaar bij Poelmann van den Broek Advocaten. Ik ben hier eerst advocaat-stagiair geweest. Momenteel houd ik mij als advocaat vooral bezig met het insolventierecht. Daarnaast ben ik voorzitter van de Vereniging voor Jonge Insolventierechtadvocaten (de JIRA).

Wat zou u graag aan de huidige rechtswinkeliers meegeven?
Je studententijd is dé tijd om te experimenteren en om alles te doen. Doe mee aan business courses, ga naar inhousedagen, loop stages en bekleed bestuursfuncties. Ga naar het buitenland en doe die extra master! Ga werken bij de rechtbank of bij een rechtswinkel. Later zal alles zich dubbel en dwars terugverdienen.

Jan Peusen

Interview met J. Peusen: 'de rechtswinkel was nog leuker en leerzamer dan gedacht' - Februari 2017

Rechtswinkel Nijmegen-Oost bestaat nu al weer bijna 40 jaar. Gedurende deze periode hebben vele vrijwilligers zich voor de rechtswinkel ingezet. Jan Peusen, oud-medewerker van 1991 tot 1994, kijkt met enthousiasme terug op zijn rechtswinkeltijd. Hij vertelt: ‘Ik was zelfs nog werkzaam bij de rechtswinkel toen ik zelf al een baan had’.

U bent pas op latere leeftijd begonnen bij de rechtswinkel?
Vóór mijn rechtenstudie heb ik eerst klassieke talen gestudeerd. Rond mijn dertigste heb ik bij de rechtswinkel gesolliciteerd op advies van mijn toenmalige studiebegeleider. Toentertijd waren er rechtswinkeliers van verschillende leeftijden; jong en oud. Dit zorgde voor een mooie mix van medewerkers.

Wat voor soort rechtswinkelier was u?
Ik was rechtswinkelier om mensen te helpen en niet om studiepunten binnen te slepen. Een bestuursfunctie ambieerde ik niet. Mijn rol binnen de rechtswinkel veranderde met de jaren overigens, omdat ik meer ervaring kreeg. In het begin leerde je van je mentor (dat was iemand met ervaring binnen de rechtswinkel) en op een gegeven moment behoorde je tot degenen aan wie vragen gesteld werden. Ik heb daarnaast altijd een serieuze instelling gehad. Dit is ook mijn tip aan nieuwe medewerkers; mensen vertrouwen op jouw deskundigheid, dus dan is het belangrijk hier serieus mee om te gaan. Ook wil ik meegeven dat het van belang is tijdig in te schatten of je een cliënt zelf kan helpen of dat je zult moeten doorverwijzen naar een advocaat.

Kunt u zich nog een zaak herinneren die u heeft behandeld?
Indertijd werd er ook door de rechtswinkeliers geprocedeerd, dat is tegenwoordig niet meer zo. Ik kan me nog een zaak herinneren van een mevrouw die bij een groenteboer werkte. Haar baas gaf haar geen opslag, hoewel zij hier vanuit de cao recht op had. Wij hebben de werkgever met brieven bestookt en zijn zelfs naar de kantonrechter gegaan. We hebben de zaak gewonnen en de proceskostenvergoeding konden wij toen in de rechtswinkelpot doen.

Waar heeft u in uw tijd bij de rechtswinkel het meest aan gehad?
Ik heb geleerd dat er een groot verschil kan bestaan tussen de werkelijkheid zoals juristen die zien en de daadwerkelijke situatie. Dit kan een hoop frustratie veroorzaken bij cliënten. Het ervaren van die discrepantie tussen theorie en praktijk vond ik een waardevol leermoment. Daarnaast heb ik het samenwerken met medestudenten als erg prettig ervaren, doordat het mogelijk was samen inhoudelijk over de casussen te sparren.

Wat is uw beste herinnering aan de rechtswinkel?
Naast het feit dat ik wat heb geleerd, heb ik een erg leuke tijd samen met anderen gehad. Ik maak ook nog altijd nieuwe herinneringen aan, omdat ik jaarlijks uit eten ga met een aantal oud-medewerkers.

Derk Beemers

Interview met mr. D.W. Beemers:'van rechtswinkelier tot partner bij een advocatenkantoor' - December 2016

Sinds het studiejaar 2016-2017 heeft Rechtswinkel Nijmegen-Oost een alumnicommissie die oud-rechtswinkeliers interviewt over hun tijd bij en na de rechtswinkel. mr. D.W. Beemers had de eer om als eerste geïnterviewd te worden. Wij kennen hem al van de interessante lezing over het vreemdelingenrecht die hij bij onze rechtswinkel verzorgd heeft en de zeer geslaagde borrel na afloop van deze lezing. Wij stellen hem graag hieronder aan u voor.

Laten we bij het begin beginnen: wat heeft u ertoe aangezet bij de rechtswinkel te gaan?
Net zoals menig ander wilde ik iets naast mijn studie doen wat in het verlengde van mijn studie lag. De rechtswinkel sprak mij aan omdat hierbij direct contact met de rechtszoekende is. Daarnaast kende ik al een aantal rechtswinkeliers van de studie.

Hoe heeft u de tijd bij de rechtswinkel – zowel formeel als informeel – ervaren?
Ik heb vooral genoten van het contact met de cliënten die échte problemen hadden. Ik heb altijd voor ogen gehouden dat het mijn doel was deze mensen daadwerkelijk verder te helpen. Daarnaast heb ik veel gehad aan de ervaring van het onderling samenwerken in een team. Informeel staat vooral het weekend in de Ardennen met de hele rechtswinkel mij nog goed bij. Ik heb ook nog contact met twee vrienden die ik ken door de rechtswinkel en mijn kantoorgenoot Sanne van Oers heeft destijds ook bij de rechtswinkel gezeten. Al met al was mijn tijd bij de rechtswinkel een goede mix tussen nuttige ervaringen en gezelligheid.

Waar heeft uw carrièrepad u gebracht?
Na mijn afstuderen ben ik gaan werken bij Stichting Rechtsbijstand Asiel in Den Bosch (die inmiddels niet meer bestaat). Hier verleende ik rechtshulp aan asielzoekers, door onder andere te procederen tegen de IND, bij de Rechtbank en bij de Raad van State. Ik heb hier vierenhalf jaar gewerkt. Hier ben ik ook begonnen met de advocatenopleiding. Vervolgens heb ik één jaar lang gewerkt bij een advocatenkantoor in Arnhem en hierna ben ik in dienst getreden bij Van Schie Advocaten in Nijmegen, waar ik nu precies tien jaar werk en sinds vier jaar in de maatschap zit. Ik hou mij bezig met vreemdelingenrecht, waaronder vluchtelingenrecht. Een rechtsgebied wat tijdens mijn tijd bij de rechtswinkel nauwelijks voorkwam. Daarnaast geef ik les aan advocaten die vreemdelingenrecht willen gaan doen en daarvoor een verplichte cursus moeten volgen. Ook doe ik BOPZ-zaken. Het gaat daarbij om mensen die gedwongen opgenomen worden vanwege een psychische stoornis, waardoor zij gevaarlijk zijn voor zichzelf of voor hun omgeving.

Wat zou u graag aan de huidige rechtswinkeliers meegeven?
Maak gebruik van de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om met echte mensen met echte problemen in contact te komen en probeer je daarin zover als mogelijk te ontwikkelen. De juridische kant van de zaak is uiteraard belangrijk, maar bij het werk als advocaat is het voeren van gesprekken met cliënten en de verdere communicatie net zo belangrijk. Je zal goed moeten luisteren en de juiste vragen moeten stellen om een juridisch probleem in kaart te brengen, voordat je een (juridische) oplossing kunt bedenken. Daarnaast zou ik adviseren om te oefenen zorgvuldig te formuleren, zowel schriftelijk als mondeling.