Augustus 2018 – Op vakantie buiten de schoolvakanties: een goed idee, of toch niet?

Op vakantie buiten de schoolvakanties: een goed idee, of toch niet?

Zomervakantie: de perfecte periode om er met het gezin even tussenuit te gaan, de zon op te zoeken en te genieten van alle rust buiten het werk- en schooljaar om. Toch is het hoogseizoen niet altijd het ideale moment om met het gezin op vakantie te gaan. Heel Nederland heeft namelijk hetzelfde idee. Door alle geplande vakanties draait Schiphol overtoeren met meer dan 220.000 bezoekers per dag (!), wachten gezinnen uren in de rijen voor de douane, staan er kilometerslange files op weg naar Zuid-Europa en zijn vakanties vaak erg duur. Is het dan een slim idee om met de kinderen nét buiten de schoolvakanties weg te gaan? Helaas niet, de Leerplichtwet steekt daar een stokje voor. Toch is er een flinke stijging van het aantal gezinnen dat buiten de schoolvakanties ongeoorloofd weg gaat. Maar wat nu als een vakantie boeken anders écht niet kan?

De leerplicht: strenge regels en overtredingen

In Nederland geldt een leerplicht voor kinderen van 5 jaar oud tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar oud wordt. Deze periode wordt verlengd tot de leeftijd van 18 jaar als het kind op dat moment nog geen diploma voor vwo, havo, of mbo op niveau 2 of hoger heeft. De leerplicht houdt in dat kinderen in die leeftijdscategorie verplicht zijn alle schooluren bij te wonen. Het toezicht op de naleving hiervan wordt gehouden door de leerplichtambtenaar. Is een leerling meerdere dagen of vaak ongeoorloofd afwezig? Dan is de school verplicht het verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar controleert streng op de naleving van de regels en kan in bepaalde gevallen (flinke) boetes opleggen aan de ouders, maar ook aan de leerling. In bepaalde gevallen kan ernstige afwezigheid zelfs tot een taakstraf leiden.

Ruimte voor uitzonderingen

Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze regels en kan een leerling in bepaalde gevallen verlof krijgen. Denk bijvoorbeeld aan geldige redenen als ziekte, een begrafenis of een huwelijk. Voor vakanties worden in principe geen uitzonderingen gemaakt, tenzij sprake is van een bijzondere situatie.

In sommige gevallen is het voor een gezin helaas niet anders mogelijk om met z’n allen weg te gaan tijdens de schoolvakanties van de kinderen. Te denken valt aan ouders met een seizoensgebonden baan, bijvoorbeeld in de agrarische sector, of ouders die anders grote bedrijfseconomische risico’s lopen. Indien u zich in een dergelijke situatie bevindt, kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Let wel op: dit verzoek zal alleen geaccepteerd worden als u gedurende álle schoolvakanties gehinderd bent om op vakantie te gaan. Ook is 10 dagen het maximum aantal schooldagen waarvoor verlof gevraagd kan worden. Het verzoek dient te worden ingediend bij de directeur van de school. De directeur beoordeelt vervolgens of het verlof verleend kan worden.

Tips voor uw persoonlijke situatie

Het is duidelijk dat de regels van de Leerplichtwet strikt zijn en dat verlof om buiten de schoolvakanties weg te gaan met het gezin, niet makkelijk verleend wordt. Toch zonder toestemming op vakantie gaan? Geen slim idee. Daar zitten grote risico’s aan vast, zoals de kans op flinke boetes en eventueel zelfs een taakstraf.

Wij hebben daarom een paar tips op een rijtje gezet, mocht u zich in een dergelijke situatie bevinden. Het is handig om de toestemming ruim van tevoren aan te vragen en de vakantie pas te plannen als de toestemming verleend is. Dit kan grote (financiële) teleurstellingen voorkomen. Daarnaast is het verstandig om over gegevens te beschikken die aantonen dat het echt niet mogelijk is om buiten de schoolvakanties weg te gaan. Hoe meer bewijs, hoe sterker u staat. Ook kan het raadzaam zijn een school te kiezen met flexibele regels, waar u tevens goed contact heeft met het personeel van de school.

Omdat elke situatie anders is, spelen persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol. De medewerkers van onze Rechtswinkel kijken graag met u mee naar uw situatie en mogelijkheden. Hebt u vragen over dit onderwerp of loopt u tegen dit probleem aan? Kom dan gerust langs tijdens ons spreekuur op maandag, woensdag of zaterdag, zodat wij u gratis van juridisch advies kunnen voorzien. Ook voor andere juridische problemen kunt u bij ons terecht. Hebt u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in één van onze artikelen? Schroom dan niet om dit aan ons te laten weten.

Auteur: Joris van Haalen

 

Juli 2018 – Onderverhuur via Airbnb, een risicovolle onderneming

Onderverhuur via Airbnb, een risicovolle onderneming

Het is weer voorbij, hét wandelevenement van het jaar: de Nijmeegse vierdaagse. Elk jaar in juli stroomt Nijmegen weer vol. Met dit jaar de drukste editie ooit. Tijdens de vierdaagse heeft Nijmegen 1.6 miljoen bezoekers mogen ontvangen. Om te wandelen, maar vooral ook om te feesten. Al deze wandelaars en feestvierders hebben natuurlijk een plek nodig om te overnachten. Op dit punt zijn er veel innovatieve Nijmegenaren die uit de vierdaagse een slaatje willen slaan. Stel: je bent niet zo’n feestvierder en gaat op vakantie tijdens de vierdaagse. Waarom zou je je gehuurde woonruimte dan leeg achterlaten, terwijl je ook een extra zakcentje kunt verdienen door de ruimte onder te verhuren aan toeristen. Het onderverhuren van woonruimte is door de opkomst van Airbnb een stuk makkelijker geworden. Je hoeft alleen een account aan te maken en vervolgens een advertentie te plaatsen en je woonruimte is binnen een mum van tijd onderverhuurd. Aan het onderverhuren via Airbnb kleven echter wel enkele risico’s. In dit artikel zullen we uitleggen waar je als huurder op moet letten.

Is onderverhuren toegestaan?

Onderhuur betekent dat je zelf als huurder je gehuurde woonruimte doorverhuurt aan iemand anders. Volgens de wet is het onderverhuren van een woonruimte verboden. Een uitzondering hierop is dat een huurder wel een deel van de huurwoning mag onderverhuren. Het is wel verboden om je hele woonruimte onder te verhuren. Deze hoofdregel uit de wet gaat echter niet vaak op. Een verhuurder kan namelijk van de wet afwijken door middel van de huurovereenkomst. Zo is het gebruikelijk dat in de huurovereenkomst staat dat onderverhuren niet zomaar mag. In de meeste huurovereenkomsten is afgesproken dat onderverhuur alleen toegestaan is als de huurder toestemming vraagt aan de verhuurder. Als je dus van plan bent om onder te verhuren, is het belangrijk dat je goed je huurovereenkomst nakijkt.

Wat zijn de risico’s als u toch onderverhuurt?

Stel je wilt je woning toch onderverhuren maar de verhuurder geeft geen toestemming, wat kunnen hier de gevolgen van zijn. Zodra je toch onderverhuurt handel je in strijd met de wet of de huurovereenkomst. Je komt de overeenkomst dan niet na en dit kan grote gevolgen hebben. Je huurbaas kan de huurovereenkomst opzeggen of ontbinden. Er is een risico dat u op straat komt te staan door de opzegging of ontbinding. Gelukkig kan je huurbaas je niet zomaar op straat zetten. Voordat de huurovereenkomst opgezegd of ontbonden kan worden, moet een rechter hier een oordeel over geven. De rechter zal beoordelen of de opzegging of ontbinding in dit geval gerechtvaardigd is. Dit neemt het risico dat je je woning moet verlaten echter niet geheel weg. Je moet je dus goed afvragen of dat snel verdiende zakcentje dat risico waard is.

Een ander risico dat u loopt als u uw woonruimte illegaal onderverhuurt, is een eventuele boete. Soms is in de huurovereenkomst een zogenaamde boeteclausule op genomen. Dit is een beding in de overeenkomst waarin staat dat u een boete moet betalen als u zich niet aan de overeenkomst houdt. Zo kan een makkelijk verdient zakcentje via Airbnb veranderen in een hoge boete. Ook hier is het dus belangrijk dat u de huurovereenkomst goed leest voordat u gaat onderverhuren.

Het antwoord op de vraag of onderverhuur via Airbnb is toegestaan, is: meestal niet. Of de onderverhuur is toegestaan, hangt van de huurovereenkomst af. Onderverhuren kan een makkelijke bijverdienste zijn, maar het kan ook grote gevolgen hebben. Ons advies is dan ook dat u uw huurovereenkomst goed nakijkt en eventueel toestemming vraagt aan de verhuurder.

Hebt u vragen over dit onderwerp of loopt u tegen een ander probleem aan? Kom dan gerust langs tijdens ons spreekuur op maandag, woensdag of zaterdag, zodat wij u gratis van juridisch advies kunnen voorzien. Wij zijn nu gesloten voor de zomerstop, op maandag 20 augustus vindt ons eerste spreekuur weer plaats. Hebt u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in één van onze artikelen? Schroom dan niet om dit aan ons te laten weten.

Auteur: mr. Felix Verhagen

Juni 2018 – Een kijkje in de keuken van de executeur

Een kijkje in de keuken van de executeur

Wanneer u aan het woord ‘’executeur’’ denkt, komen bij u hoogstwaarschijnlijk niet de meest prettige en vreedzame gedachten naar boven. Bij dezen kan ik u gerust stellen: dat is niet de executeur waar dit artikel over zal gaan. Graag wil ik u namelijk meenemen naar de bijzondere keuken, waarin de executeur als chef-kok van de erfrechtelijke nalatenschap zijn kunsten vertoont. Deze chef-kok wordt benoemd op basis van het testament. Dit testament zou vergeleken kunnen worden met een recept voor een bepaald gerecht (de verdeling van de uiteindelijke erfenis van de maker van het testament) waarbij de executeur als chef-kok ervoor zorgt dat dit recept wordt uitgevoerd.

Het is niet voor niets dat ik hier de parallel trek met een chef-kok. Als u zich namelijk in het erfrecht verdiept, waant u zichzelf in een heuse Michelingids. De sterren, ooit in het leven geroepen door Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols (hoogleraar aan de Radboud Universiteit), vliegen u immers daadwerkelijk om de oren. Deze sterren worden aan de chef-koks van de nalatenschap als het ware aan de hand van de grootte van hun keuken toegekend: hoe groter de keuken (dus: hoe groter de bevoegdheden die in het testament aan de executeur zijn toegekend), hoe meer sterren.

De één-sterren-executeur is een executeur met een vrij klein keukentje. Deze executeur wordt ook wel de begrafenisexecuteur genoemd, omdat zijn enige – maar zeer eervolle – taak meestal bestaat uit het regelen van alle zaken omtrent de uitvaart van de overledene. Deze overledene wordt in het erfrecht ook wel ‘’de erflater’’ genoemd. De aanstelling van deze executeur wordt geregeld in het testament van de erflater. De aanwijzing van deze executeur is een handig middel om de personen die dichtbij de erflater staan (bijvoorbeeld  naaste familieleden of goede vrienden) in de gelegenheid te stellen om de uitvaart van de erflater te verzorgen of in ieder geval daarbij te helpen.

De twee-sterren-executeur heeft een enorme keuken met luxe apparatuur. Deze executeur wordt ook wel de beheersexecuteur genoemd en kan ook in het testament van de erflater worden benoemd. De belangrijkste taak van deze executeur is het afwikkelen van de nalatenschap. Dit houdt in dat hij de tot de nalatenschap behorende goederen beheert en de schulden van de nalatenschap voldoet. Deze executeur heeft dus een stuk minder emotionele (maar daarmee niet minder moeilijke) taak dan de één-sterren-executeur en het is daarom vaak de notaris die tot twee-sterren-executeur wordt benoemd. Deze chef-kok zorgt ervoor dat het testament goed wordt uitgevoerd, zodat de uiteindelijk afgewikkelde nalatenschap, zijnde het erfrechtelijk gerecht, kan worden uitgeserveerd aan de erfgenamen.

De drie-sterren-executeur heeft dezelfde keuken als de twee-sterren-executeur, maar serveert de erfrechtelijke gerechten ook nog eens zelf uit aan zijn gasten: de erfgenamen. Bij de twee-sterren-executeur wordt het erfrechtelijk gerecht door de erfgenamen aan de erfgenamen uitgeserveerd. In de praktijk blijkt deze uitservering door de erfgenamen zélf vaak een heikel puntje te zijn, waarover ruzie tussen de erfgenamen kan ontstaan. Ik hoef u namelijk niet uit te leggen wat het vooruitzicht op een grote som geld in sommige gevallen met een mens kan doen. Om dergelijk ongemak te voorkomen, kan de erflater in zijn testament een drie-sterren-executeur aanwijzen. Deze executeur wordt ook wel de executeur-afwikkelingsbewindvoerder genoemd en wikkelt niet alleen de nalatenschap af, maar serveert deze nalatenschap ook uit aan de erfgenamen, zodat tussen hen geen ruzie kan ontstaan over deze uitservering. De erfgenamen hebben hierbij namelijk geen inspraak en de executeur zal dus in zijn eentje uitserveren, waardoor de uitservering veel efficiënter zal verlopen. Met de benoeming van een dergelijke chef-kok in het testament kan dus voorkomen worden dat de hoofdgerechten na jaren ijskoud worden opgediend of de erfgenamen elkaar tijdens het uitserveren aan henzelf in de haren vliegen, waardoor het door de erflater zo zorgvuldig samengestelde erfrechtelijk gerecht uiteindelijk nooit opgediend zal worden.

Ik hoop dat ik, door u letterlijk een kijkje in de keuken van de executeur te hebben gegeven, de positie van de verschillende soorten executeurs in het erfrecht aan u duidelijk heb kunnen maken en ervoor heb gezorgd dat het woord ‘’executeur’’ bij u – in ieder geval voor even – een prettiger beeld oproept.

Hebt u vragen over dit onderwerp of loopt u tegen dit probleem aan? Kom dan gerust langs tijdens ons spreekuur op maandag, woensdag of zaterdag, zodat wij u gratis van juridisch advies kunnen voorzien. Mede dankzij de door Rechtswinkel Nijmegen-Oost gerealiseerde vruchtbare samenwerking met Ten Berge Notarissen en het grote aanbod aan getalenteerde studenten, bent u ook voor uw erfrechtvragen bij ons aan het juiste adres. Ook voor andere juridische problemen kunt u bij ons terecht. Hebt u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in één van onze artikelen? Schroom dan niet om dit aan ons te laten weten.

Auteur: Jelmer van Bommel

 

Mei 2018 – Kattenkwaad

Kattenkwaad

Het is dinsdagavond. U heeft een lange dag achter de rug en u besluit enigszins vroeg naar bed te gaan. Maar eerst moet natuurlijk de hond nog even uitgelaten worden. U pakt de riem en u loopt samen de nacht in. Halverwege uw vaste rondje wacht u even op uw hond die zijn behoeftes bij de bosjes doet. Dan gebeurt het. De rode kater van om de hoek, een beruchte duivel in de buurt, schiet met geopenbaarde klauwen naar uw trouwe viervoeter. U krijgt met veel moeite de kater van uw hond af, en het beest duikt de bosjes weer in. Om de bloederige details van dit verhaal te besparen; uw hond moet met spoed naar de dierenarts. Daar wordt hij geopereerd en gelukkig loopt het goed af. Hij behoudt echter de rest van zijn leven littekens en een angstig karakter. Daarbij zijn de kosten van de operatie ook niet gering: u zit met een rekening van ruim €4000,-. De dader is een bekende ‘terrorkat’. Hij terroriseert al jaren mens en dier in de buurt. Zijn er nou juridische mogelijkheden om het baasje of zelfs het dier aan te spreken, met name voor deze gewelddadige daad?

Klauwen met geld
Als een dier schade aanricht dan staat u niet met lege handen. De wet bevat een regel waardoor men de eigenaren van dieren die schade aanrichten aansprakelijk kan stellen. Ook u als eigenaar van een hond draagt een risico voor de onberekenbare energie die een dier in zich heeft. Ieder dier is immers in staat om gemeen uit te halen. Daar hoeft het baasje ook niet voor aanwezig te zijn. Het maakt niet uit of de eigenaar van de terrorkat wist van de aanval. Hij is in principe aansprakelijk voor de kosten van de operatie.

Het probleem is echter dat u dit zal moeten bewijzen. De eigenaar van de terrorkat heeft waarschijnlijk weinig zin om zo’n groot bedrag aan u over te maken. Hij zal de aanval betwisten en u zal uw gelijk bij de rechter moeten halen. U zal met bewijs moeten aantonen dat de rode kater verantwoordelijk is voor de daad. En gezien u alleen op straat liep, wordt dat een moeilijke opgave. Het zou ook een andere kat kunnen zijn geweest die uw hond aanviel. Daarom is het wijs om eerst uw bewijsstukken na te gaan voordat u verdere kosten maakt in een juridisch proces.

Kat van de straat
Wellicht is het gelukt om de kosten van de operatie op de eigenaar van de terrorkat te verhalen. Maar de straten zijn nog niet veilig: die kater loopt nog steeds rond. In zeer uitzonderlijke gevallen is het daarom voorgekomen dat er een straatverbod is geplaatst op zulke dieren. Dat betekent dat op straffe van een boete, de kat niet in bepaalde straten of soms de hele wijk mag komen. Dit is iets wat de politie doet om een voorlopige oplossing te bieden aan omwonenden. Zelfs de rechter heeft eens zo’n straatverbod gelegd op een kat genaamd Napoleon. Napoleon drong de huizen van mensen binnen om terreur te zaaien en de rechter zag geen andere mogelijkheid dan de vrijheid van de kat te beperken. Zeer opmerkelijk, gezien het straatverbod normaal gesproken alleen voor mensen geldt.

Kortom, er bestaat een mogelijkheid om de eigenaren van terrorkatten aansprakelijk te stellen. Iedere eigenaar is namelijk verantwoordelijk voor hun dier. Daarbij zal een succesvolle vergoeding van de schade afhangen van de omstandigheden en het bewijs. Dat blijkt lastig te zijn. U kunt dus beter de terrorkatten compleet vermijden, want de katten met echt huisarrest zijn op één hand te tellen.

Hebt u vragen over dit onderwerp of loopt u tegen een ander probleem aan? Kom dan gerust langs tijdens ons spreekuur op maandag, woensdag of zaterdag, zodat wij u gratis van juridisch advies kunnen voorzien. Hebt u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in één van onze artikelen? Schroom dan niet om dit aan ons te laten weten.

Auteur: Finlay Munro