September 2017 – illegaal downloaden; niet te filmen

Illegaal downloaden; niet te filmen
Even een filmpje downloaden om je zaterdagavond te vullen of nog snel de nieuwste aflevering van je favoriete serie kijken, omdat deze nog niet op Netflix is verschenen?
Misschien riskeer je daar een forse boete mee. Dutch Filmworks, een filmdistributeur, heeft namelijk vorige maand bekend gemaakt dat ze vanaf dit najaar illegale downloaders willen gaan aanpakken. Wie dan nog een film van hen download en hierop wordt betrapt, kan een schikkingsvoorstel in de brievenbus verwachten.

Door illegaal een film van iemand te downloaden, schend je diens auteursrecht.
Een auteursrecht, oftewel copyright, is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Hierdoor kan een derde niet zomaar aan de haal gaan met het originele werk van iemand anders. De rechthebbende van dit auteursrecht is, in beginsel, dan ook de enige die zijn werk mag verspreiden. Vaak verleent/verkoopt de eigenaar van zo’n recht dit aan bijvoorbeeld een filmmaatschappij, zoals Dutch Filmworks. Zij mogen de betreffende film dan uitgeven en hier de dvd’s en dergelijke van verkopen. Ook diensten als iTunes, Netflix en Spotify kopen hun muziek, films en series in bij de producenten of betalen royalty’s aan de artiesten. Wie bij hen downloadt of streamt, doet dat dus legaal. Voor het gemak zal ik het in de rest van dit artikel enkel hebben over films en niet over andere werken.

Lange tijd is het voor privégebruik illegaal downloaden van films toegestaan geweest in Nederland; wij waren hierin ook een uitzondering. In 10 april 2014 bepaalde de hoogste Europese rechter, het Europese Hof van Justitie, echter dat de Nederlandse wetgeving in strijd is met de Europese auteursrechtrichtlijn: het voor privégebruik downloaden mag dus niet. Ook het streamen van films is verboden.

Als je een film illegaal download, gebeurt dit vaak via een torrent. Indien je deze torrents gebruikt, is je privacy niet beschermd en is je IP-adres te zien. Om dit IP-adres aan een specifieke persoon te linken, heeft Dutch Filmworks wel de medewerking van de internetproviders nodig; zij kunnen deze IP-adressen namelijk linken aan de adressen van hun klanten. De meeste internetproviders hebben al wel aangegeven niet zomaar mee te werken aan het verlenen van deze gevoelige informatie; dit zullen ze alleen doen indien er een concreet gerechtelijk bevel is.
De kans dat er zo’n bevel komt, is echter best groot. Vaak zullen de providers de gegevens alsnog moeten geven. Met als gevolg dat Dutch Filmworks uiteindelijk beschikt over de adressen die bij het betreffende IP-adres hoort.

Dan rijst natuurlijk de vraag op hoe men voor het illegaal downloaden kan worden gestraft. Het schenden van een auteursrecht valt in Nederland onder het civiel recht. Strafrechtelijke vervolging is dus niet mogelijk. Wel kan de eigenaar van het geschonden auteursrecht naar de rechter stappen om schadevergoeding te vorderen van degene die hun film illegaal heeft gedownload.
Ze zullen echter waarschijnlijk eerst proberen het probleem buiten rechte op te lossen. Indien u wordt betrapt op illegaal downloaden, kunt u in eerste instantie een brief van de filmmaatschappij op de mat verwachten met een schikkingsvoorstel. Als u het bedrag, genoemd in het schikkingsvoorstel, betaalt, zal de maatschappij niet naar de rechter stappen. De hoogte van dit bedrag zal niet zo hoog zijn als in Duitsland (waar bedragen rond de €800,- a €1.000,- heel normaal zijn), maar zal ook niet zo laag zijn als een paar tientjes. Het moet immers wel een afschrikkende werking hebben.

Natuurlijk kun je deze schikking ook weigeren. Filmmaatschappijen mogen niet direct boetes opleggen en alleen een voorstel voorleggen. Je loopt dan echter wel het risico dat er een rechtszaak tegen je zal worden aangespannen. Of de filmmaatschappijen dit zullen doen, hoe de rechter de hoogte van de geleden schade dan precies zal beoordelen en op wie de bewijslast rust (indien er bijvoorbeeld meerdere mensen hetzelfde IP-adres gebruiken) zal de praktijk moeten uitwijzen. Dus denk bij de volgende download twee keer na, zodat je niet je eigen boete download. Heeft u vragen over dit onderwerp, of heeft u een ander juridisch probleem? Kom dan gerust langs op een van onze spreekuren!

Auteur: Bauke Spoor

Wijkkrantartikelen

Augustus 2017 – Koop op afstand

December 2016 – Recht op rechtsbijstand

November 2016 – De juridische schenking en schenkbelasting

Oktober 2016 – Incassobureaus: kunnen deze blaffende honden ook bijten?

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder… mag dat zomaar?

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

Augustus 2017 – Koop op afstand

Koop op afstand

De verkoop van producten via het internet neemt nog steeds toe. Vanwege het gemak en de brede keuzemogelijkheden maken steeds meer mensen gebruik van webshops en internetdiensten. In deze gevallen is sprake van koop op afstand: de verkoper en de koper komen niet bij elkaar in de buurt. Maar wat als de consument zich bedenkt of als het product niet voldoet aan de verwachtingen? In dit artikel leest u wat uw rechten zijn als u een koopovereenkomst op afstand sluit.

Voorbeelden van koop op afstand zijn het kopen van producten in een webshop, via de telefoon, via een postorderbedrijf of met een bestelbon in een krant of tijdschrift. Als u op afstand een product koopt, heeft de verkoper een informatieplicht, wat betekent dat er enkele zaken zijn waarover de verkoper u moet inlichten. Zo moet de verkoper u onder andere informeren over de totale kosten, de wijze en termijn van levering en eventuele kosten die u moet maken als u het product wilt terugzenden. Daarnaast is de verkoper verplicht te vermelden in welke gevallen en binnen welke termijn u de overeenkomst kunt ontbinden. De informatie moet u op een duidelijke en begrijpelijke manier worden verstrekt en u moet het makkelijk kunnen bewaren. Dat kan bijvoorbeeld doordat u de informatie kunt opslaan, printen of in een bevestigingsemail ontvangt.

De regeling voor koop op afstand is niet van toepassing in de gevallen waarin u op internet een product koopt van een particulier, bijvoorbeeld op een website als Marktplaats.nl, of als u iets koopt uit een automaat, zoals een treinkaartje of een flesje water. Er is alleen sprake van een koop op afstand als de koper en de verkoper op geen enkel moment bij elkaar in de buurt zijn. Dus in het geval dat u na een bezoek aan een showroom online bestelt, valt u niet onder de regels voor koop op afstand.

Recht op ontbinding
Als u als particulier een product koopt bij een bedrijf, is sprake van een consumentenkoop. Bij een consumentenkoop op afstand wordt de consument extra beschermd. Mede omdat u het product niet heeft kunnen zien en testen, kunt u zich binnen veertien (kalender)dagen nog bedenken. U kunt dan de koopovereenkomst ontbinden zonder dat u daarvoor redenen hoeft te geven. U doet dat door op ondubbelzinnige wijze aan de verkoper te laten weten dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Vaak kunt u hier op de website van de verkoper een speciaal formulier voor invullen, maar het mag ook per brief of e-mail. Het is aan te raden een afschrift van uw ontbindingsverklaring te bewaren.
De termijn van veertien dagen gaat lopen als u uw bestelling ontvangen heeft. Als de verkoper u echter niet heeft geïnformeerd heeft over uw recht de overeenkomst te ontbinden, gaan de veertien dagen pas lopen op het moment dat de verkoper u alsnog die informatie geeft. Doet hij dat helemaal niet, dan gaat de termijn twaalf maanden nadat u de bestelling heeft ontvangen lopen. Hetzelfde geldt als de verkoper u geen modelformulier voor ontbinding ter beschikking stelt. Als de verkoper u onvoldoende informeert, wordt de bedenktijd dus met maximaal een jaar verlengd.

De verzending van het product is de verantwoordelijkheid van de verkoper en eventuele beschadigingen aan het product zijn voor risico van de verkoper tot u het product ontvangen heeft. Als u het product niet of niet in goede orde ontvangt, is het aan de verkoper om een tweede exemplaar te sturen. De verkoper mag dat echter weigeren als hij kan bewijzen dat u het product wel (in goede staat) ontvangen heeft.


Op het recht van de consument om de koopovereenkomst te ontbinden bestaan enkele uitzonderingen. De belangrijkste gevallen waarin u de overeenkomst niet kunt ontbinden zijn:

* Reizen en andere vrijetijdsbesteding.

* Producten die gemaakt worden volgens de instructies van de koper: hierbij moet u denken aan een maatpak of meubels die naar uw ontwerp worden gemaakt.

* Producten die beperkt houdbaar zijn.

* Audio- en videomateriaal en computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken na levering.

* Kranten en tijdschriften, tenzij het gaat om een abonnement.

Recht op terugbetaling
Als u de koopovereenkomst eenmaal ontbonden heeft, dan is de verkoper verplicht binnen 14 dagen de koopprijs en eventuele verzendkosten die u heeft betaald terug te betalen. De verkoper mag daar echter wel mee wachten tot hij het product ontvangen heeft of u kunt aantonen dat u het product verstuurd heeft. Het is daarom aan te raden om altijd uw verzendbewijs te bewaren. Als u slechts een deel van uw bestelling terugstuurt, hoeft de verkoper u de verzendkosten niet terug te betalen.
Als u uw bestelling met geld betaald heeft, bijvoorbeeld via iDeal of uw creditcard, is de verkoper verplicht u ook in geld terug te betalen. U hoeft dus geen genoegen te nemen met een tegoedbon. Heeft u echter met een cadeaubon betaald, dan mag de verkoper er ook voor kiezen u een cadeaubon terug te geven.

De kosten voor het retourneren van het product komen in de regel voor rekening van de consument. Bij veel webshops is daar echter van afgeweken en mag u gratis retourneren. De verkoper is verplicht u hierover in te lichten. Als u niet medegedeeld wordt dat u de retourkosten moet betalen, dan zijn de kosten voor verzending van het product voor rekening van de verkoper.
Als het product in de tussentijd beschadigd is geraakt of sporen van gebruik bevat, kan het zijn dat u daarvoor moet betalen. Dat is niet zo als u alleen heeft gedaan wat nodig was om het product te beoordelen en te kijken of het aan uw verwachtingen voldeed. U moet dus tijdens de bedenktijd voorzichtig met het product omgaan en mag het beoordelen zoals dat normaal ook in een winkel zou mogen. Het is dus niet zo dat u het product zonder problemen twee weken kunt gebruiken voor u het terugstuurt.

In het kort kan worden gezegd dat een koop op afstand eigenlijk een gewone koopovereenkomst is maar dan met een paar afwijkingen ten voordele van de koper. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is de bedenktijd van veertien dagen waarbinnen u de koopovereenkomst kunt ontbinden. Als koper is het dus belangrijk om uw rechten te kennen.

Ter afsluiting is het van belang dat in dit artikel slechts de hoofdlijnen zijn geschetst van de regeling over koop op afstand. In de juridische wereld zijn er altijd veel uitzonderingen op een hoofdregel. U dient er dus rekening mee te houden dat het bovenstaande niet altijd van toepassing is. Wat uw rechten zijn, is namelijk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Twijfelt u over uw mogelijkheden? Kom dan langs op één van onze spreekuren zodat wij hierover ons oordeel kunnen geven.

Auteur: Julie Gilleit

Wijkkrantartikelen

December 2016 – Recht op rechtsbijstand

November 2016 – De juridische schenking en schenkbelasting

Oktober 2016 – Incassobureaus: kunnen deze blaffende honden ook bijten?

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder… mag dat zomaar?

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

December 2016 – Recht op rechtsbijstand, een recht voor iedereen?

De Rechtswinkel adviseert: recht op rechtsbijstand, een recht voor iedereen?

Op grond van artikel 18 van onze Grondwet heeft eenieder recht op rechtsbijstand. Veel mensen die een juridisch conflict hebben, schrikken echter van het idee om een advocaat in de arm te nemen. Het is namelijk algemeen bekend dat advocaten hoge tarieven hanteren. Om ervoor te zorgen dat ook de minderbedeelden zich een advocaat kunnen veroorloven, heeft de overheid een systeem van gefinancierde rechtshulp ontwikkeld. In dit artikel leest u wat dit precies inhoudt en of u hier eventueel voor in aanmerking komt.

Veel mensen hebben waarschijnlijk weleens gehoord van een pro-Deoadvocaat. Pro deo betekent ‘voor God’, oftewel gratis. Hoewel deze term vaak gebruikt wordt, is deze echter niet geheel juist omdat dit suggereert dat deze advocaten in Nederland gratis werken. Wanneer men niet in staat is een advocaat te betalen, wordt deze grotendeels door de overheid betaald en vaak voor een klein deel door de aanvrager zelf. Een advocaat werkt dus niet gratis. Het is daarom beter om de begrippen gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging te gebruiken.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een toevoeging, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Het is ten eerste van belang dat uw inkomen en vermogen onder een, door de overheid vastgestelde, grens vallen. Bij de beoordeling hiervan wordt uitgegaan van het inkomen en vermogen van twee jaar vóór het jaar waarin de toevoegingsaanvraag is gedaan. Dit wordt ook wel het peiljaar genoemd. Indien u bijvoorbeeld in 2017 een aanvraag indient, wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen van 2015. De volgende bedragen zijn in deze situatie van toepassing:

Maximaal jaarinkomen in 2015:

* Alleenstaanden: €26.400.

* Gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met een minderjarig kind: €37.300.

Maximaal vermogen in 2015:

* Vermogen mag niet meer bedragen dan het heffingsvrije vermogen, oftewel het vrijgestelde vermogen: €21.330 per persoon.

Indien u boven het maximale inkomen en/of het maximale vermogen zit, kunt u geen aanspraak maken op een toevoeging. Het kan natuurlijk voorkomen dat uw inkomen en/of vermogen na het peiljaar flink is afgenomen. Om dan toch aanspraak te kunnen maken op een toevoeging, kunt u een verzoek doen tot peiljaarverlegging. De Raad voor de Rechtsbijstand kan dan eventueel besluiten naar uw huidige financiële situatie kijken, in plaats van naar die van twee jaar geleden.

Naast dat uw inkomen en uw vermogen niet te hoog mogen zijn, moet u als tweede voorwaarde een goede reden hebben om rechtshulp in te schakelen. Het moet namelijk gaan om een probleem dat u niet zelf kunt oplossen en daarnaast moet de zaak een bepaald financieel belang hebben. Indien het gaat om een reguliere toevoeging, zal dit belang tenminste €500 moeten zijn. Het is ook mogelijk om een toevoeging te krijgen voor eenvoudig advies waarbij de advocaat niet meer dan drie uren werk nodig heeft. Dit wordt ook wel een Lichte Advies Toevoeging (LAT) genoemd. Het financieel belang mag in dat geval niet onder de €250 liggen. U kunt bijvoorbeeld geen reguliere toevoeging krijgen indien het gaat om een geschil met uw buurman met een belang van €300. Mogelijk kan er wel een LAT worden verstrekt.

Als aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan, heeft u recht op een toevoeging en zal de overheid het grootste deel van de advocaatkosten betalen. Wanneer de juridische zaak echter tot een zeer hoge opbrengst leidt, kan het recht op een toevoeging achteraf ingetrokken worden. Dit is het geval indien u een bedrag van tenminste de helft van het heffingsvrije vermogen ontvangt. In 2017 is het heffingsvrije vermogen €25.000 per persoon en de helft hiervan is €12.500. Indien u dus door middel van de rechtsprocedure een bedrag van €12.500 of hoger ontvangt, zult u alsnog zelf alle kosten van de advocaat moeten betalen.

Eigen bijdrage
Het inschakelen van een advocaat zal zelden helemaal gratis voor u zijn. Wanneer u recht heeft op een toevoeging, zult u in principe een eigen bijdrage moeten betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Deze bijdrage zal bij een reguliere toevoeging liggen tussen de €196 en de €823. In de bovenste tabel op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand kunt u precies zien welke eigen bijdrage hoort bij welk inkomen. De link van de website vindt u onderaan dit artikel. Wanneer het gaat om personen- en familierecht, denk aan scheidingen en erfenissen, zal de eigen bijdrage hoger uitvallen. Er geldt een lagere eigen bijdrage indien er sprake is van een LAT. Ook deze tabellen kunt u op de website vinden.

Daarnaast is het mogelijk om via het Juridisch Loket een korting van €53,- te ontvangen op uw eigen bijdrage. Om deze korting te ontvangen moet u contact opnemen met het juridisch loket en daar om een doorverwijzing vragen. Hierbij kunt u een voorkeur voor een advocaat of een advocatenkantoor aangeven. U kunt alleen voor deze korting in aanmerking komen wanneer het gaat om een reguliere toevoeging. Bij een LAT is er geen mogelijkheid om een korting te krijgen op de eigen bijdrage. Indien het voor u alsnog erg lastig is om de eigen bijdrage te betalen, is er een mogelijkheid om hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen bij de gemeente Nijmegen. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de eigen bijdrage. Om dit te bepalen wordt er onder andere gekeken naar het inkomen en vermogen.

Aanvraag
Wanneer u aan de voorwaarden voldoet en een advocaat wilt inschakelen, moet u eerst nagaan of de advocaat werkt op basis van een toevoeging. Advocaten zijn hiertoe namelijk niet verplicht. Indien u aan de voorwaarden voldoet en de advocaat werkt op basis van een toevoeging, dan kan de advocaat namens u een aanvraag indienen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Dit kunt u dus niet zelf aanvragen. De Raad voor de Rechtsbijstand zal dan beoordelen of u aan alle voorwaarden voldoet en of u recht heeft op een toevoeging.

Ter afsluiting is het van belang dat in dit artikel slechts de hoofdlijnen zijn geschetst van gesubsidieerde rechtsbijstand. In de juridische wereld zijn er altijd veel uitzonderingen op een hoofdregel. U dient er dus rekening mee te houden dat het bovenstaande niet altijd van toepassing is. Of u recht heeft op een toevoeging is namelijk onder andere afhankelijk van het soort rechtshulp, om welk soort recht het gaat en de persoonlijke omstandigheden. Twijfelt u of aanspraak kunt maken op een toevoeging? Kom dan langs op één van onze spreekuren zodat wij hierover ons oordeel kunnen geven. Voordat u een advocaat inschakelt, kunt u natuurlijk ook eerst bij ons gratis inhoudelijk juridisch advies inwinnen. Link eigen bijdrage: http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen

Auteur: Jolien Versteege

Wijkkrantartikelen

November 2016 – De juridische schenking en schenkbelasting

Oktober 2016 – Incassobureaus: kunnen deze blaffende honden ook bijten?

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder… mag dat zomaar?

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

November 2016 – De (juridische) schenking en schenkbelasting

Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje!

Ook dit jaar varen Sinterklaas en zijn pieten de wateren van ons kikkerlandje weer binnen om alle kinderen, groot en klein, van presentjes te voorzien. Op pakjesavond wacht iedereen gespannen af, want: wie zoet is, krijgt lekkers! Wat Sinterklaas in feite doet, is juridisch gezien niets anders dan schenken. De kans bestaat dat u of uw ouders dit jaar een groot cadeau voor een familielid in petto hebben. In Nederland betaalt de ontvanger van de gift schenkbelasting. Hoe het geven van cadeaus zich verhoudt tot het heffen van schenkbelasting, leest u in dit artikel.

Op grond van de Successiewet wordt schenkbelasting geheven over de waarde van alles wat door een gift wordt verkregen van iemand die tijdens het doen van die gift in Nederland woonde. Degene die het cadeau ontvangt zal dus schenkbelasting moeten betalen.

Een gift is een handeling waardoor het vermogen van de ontvanger toeneemt, zonder dat hij daarvoor iets hoeft terug te doen.

Wanneer u van uw ouders een auto geschonken krijgt, zult u, de ontvanger, hierover belasting moeten betalen. Wanneer de gift een waarde heeft tussen de € 0,- en de € 121.903,- , betaalt de ontvanger van die gift in

principe 30% belasting hierover. Indien u echter een partner bent of een kind van degene die u wat schenkt, betaalt u slechts 10% schenkbelasting over de ontvangen gift. U bent partner als u echtgenoten van elkaar bent of met elkaar een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Samenwoners kunnen ook geregistreerd partner van elkaar zijn. Samenwoners moeten wel aan enkele vereisten voldoen: u bent allebei ouder dan 18 jaar en u staat op hetzelfde adres ingeschreven in de Basisregistratie Personen bij uw gemeente. Tevens heeft u in een notarieel samenlevingscontract een wederzijdse zorgplicht vastgelegd. Een notarieel samenlevingscontract is niet vereist indien u minimaal 5 jaar nadat u de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Wanneer de gift een waarde heeft van € 121.903,- of meer, dan betaalt de ontvanger van die gift in principe 40% belasting daarover. Indien u echter een partner bent of een kind van degene die u wat schenkt, betaalt u slechts 20% schenkbelasting over de ontvangen gift.

Indien u wilt schenken aan uw kleinkind betaalt uw kleinkind tot een bedrag van €121.903,- 18% schenkbelasting. Wanneer u een hoger bedrag wilt schenken aan uw kleinkind, betaalt uw kleinkind 36% schenkbelasting.

U hoeft niet over elk cadeau schenkbelasting te betalen. In sommige gevallen geeft de Belastingdienst namelijk een vrijstelling:

– Iedereen heeft recht op een vrijstelling van € 2.122,-, ongeacht door wie dit bedrag geschonken wordt.

– Kinderen die van hun ouders iets geschonken krijgen hebben recht op de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van € 5.000,-.

U kunt ook eenmalig kiezen voor een andere, verhoogde schenkingsvrijstelling:

– de schenkingsvrijstelling van €5.000,- (van ouders aan de kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar) kan eenmalig worden verhoogd tot € 25.449,-, óf

– De schenkingsvrijstelling van €5.000,- (van ouders aan de kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar) kan eenmalig worden verhoogd tot €53.016,- voor de aankoop van een woning of een uitzonderlijk dure studie.

Deze tarieven veranderen jaarlijks en kunt u terug vinden op www.belastingdienst.nl. In 2017 kan er dus een hoop voor u veranderen. Bent u binnenkort van plan om te schenken of ontvangt u een schenking? Kom dan langs bij onze rechtswinkel in Nijmegen-Oost en word voorzien van juridisch advies gebaseerd op uw specifieke situatie.

Auteur: Michelle Sangers

Wijkkrantartikelen

Oktober 2016 – Incassobureaus: kunnen deze blaffende honden ook bijten?

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder, mag dat zomaar

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

September 2015 – Een oneerlijk concurrentiebeding

Juni 2015 – De rechten van de patiënt

Mei 2015 – Bescherming van de zieke werknemer

Oktober 2016 – Incassobureaus: kunnen deze blaffende honden ook bijten?


Het zal u misschien eens overkomen zijn: de postbezorger is langs geweest, en op de deurmat treft u een brief van een incassobureau aan. In deze brief staat dat u een rekening niet betaald heeft en wordt verzocht het verschuldigde bedrag alsnog te betalen, evenals de bijkomende incassokosten. Misschien bedenkt u zich dat u inderdaad vergeten bent tijdig te betalen en doet u dit alsnog, om verdere kosten en ellende te voorkomen. Het kan echter ook dat u de factuur onterecht vindt en met enkele vragen blijft zitten. Mogen deze incassokosten zomaar geheven worden? Wat kan er gebeuren als u niet betaalt?

In dit artikel wordt ingegaan op de bevoegdheden van incassobureaus en de grenzen hieraan.

Wanneer een schuldenaar een rekening niet tijdig betaalt, kan de schuldeiser ervoor kiezen een incassobureau in te schakelen. Het incassobureau zal dan in opdracht van de schuldeiser de schuld innen, waarbij extra kosten gerekend worden. In Nederland kan in principe iedereen een incassobureau beginnen: een dergelijke onderneming heeft geen wettelijke status en er zijn geen bijzondere vereisten voor oprichting. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de bevoegdheden die een incassobureau heeft.

U bent als consument niet direct incassokosten verschuldigd wanneer u een rekening niet betaalt. Er moet eerst een kosteloze aanmaning worden verstuurd, waarin u 14 dagen de tijd krijgt om alsnog tot betaling over te gaan. In deze aanmaning moet ook vermeld worden wat de gevolgen zijn als u niet betaalt, zoals de incassokosten die u dan verschuldigd bent.

Welke kosten mag het bureau rekenen?
Een incassobureau moet zich houden aan dat wat wettelijk bepaald is ten aanzien van het soort kosten dat in rekening mag worden gebracht, en de maximale hoogte hiervan. Naast de incassokosten mogen geen andere bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten, worden gerekend. De incassokosten bevatten namelijk al alle kosten die gemaakt moeten worden om uw betaling te innen. Het is wél toegestaan om rente over de factuur in rekening te brengen. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de hoogte van de rekening. Over de eerste €2.500 van een openstaande rekening mogen de incassokosten maximaal 15% bedragen. Over de volgende €2.500 mag dit 10% zijn, over de volgende €5.000 5%, et cetera. Als u dus een rekening van €4.000 niet heeft betaald, mag het incassobureau maximaal €525 aan incassokosten rekenen. Er geldt een minimumbedrag van €40 voor incassokosten. Dit bedrag mag altijd gevraagd worden en is niet afhankelijk van de hoogte van de openstaande rekening. Ook als deze rekening slechts €200 bedraagt zijn incassokosten ter hoogte van €40 toegestaan. Het maakt in dat geval niet uit dat de kosten dan hoger zijn dan 15%.

Als u geen gehoor geeft aan het verzoek tot betaling, kan het incassobureau verschillende stappen ondernemen. Het incassobureau kan een gerechtelijke procedure starten, maar het is ook denkbaar dat u thuis wordt opgezocht. Het komt voor dat medewerkers van een incassobureau zich uitgeven voor deurwaarder in een poging de schuldenaar schrik aan te jagen. Als een deurwaarder uw huis wil betreden om wat dan ook te doen, heeft hij een officieel document nodig, een zogenaamde executoriale titel. Hij krijgt deze titel van een rechter, na een rechtszaak. Bovenaan de executoriale titel staan altijd de woorden ‘In de naam der Koning’. Als dit niet boven het document staat, is het geen executoriale titel. De deurwaarder mag dan geen beslag leggen en tot verkoop van goederen overgaan. Voordat een deurwaarder hiertoe over mag gaan moet hij de executoriale titel eerst officieel uitreiken. Het kan dus niet zo zijn dat er een executoriale titel is zonder dat u daarvan op de hoogte bent. Het incassobureau heeft dus geen enkel recht uw huis te betreden zonder titel, en daar mag u ze ook op wijzen. U hoeft niemand binnen te laten.

Wanneer u van mening bent dat onterecht een incassobureau ingeschakeld is, bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een openstaande rekening, is het raadzaam dit in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan het incassobureau te laten weten. Verstuur een aangetekende brief waarin u aangeeft dat er geen openstaande rekening is. Voeg, zo mogelijk, bewijs daarvan toe (bijvoorbeeld screenshots, of kopieën). Ook wanneer de incassokosten te hoog zijn, kunt u hiertegen protesteren door middel van een aangetekende brief.

Als u het niet eens bent met de handelswijze van het incassobureau kunt u, wederom schriftelijk, een klacht indienen bij dit bureau. Voor incassobureaus die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso Ondernemingen (NVI) bestaat nog een mogelijkheid: de vereniging kent een klachtprocedure. Als u een geschil heeft met een van de aangesloten incassobureaus kunt u uw klacht hier indienen. Dit is mogelijk zodra het klachtenswaardige feit zich voordoet. U hoeft uw klacht dus niet eerst bij het incassobureau in te dienen.

Heeft u een brief van een incassobureau ontvangen? Komt u dan gerust naar ons spreekuur, zodat wij uw specifieke situatie kunnen beoordelen en u van passend advies kunnen voorzien.

Auteur: Anna Cleuters

Wijkkrantartikelen

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder, mag dat zomaar

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

September 2015 – Een oneerlijk concurrentiebeding

Juni 2015 – De rechten van de patiënt

Mei 2015 – Bescherming van de zieke werknemer

September 2016 – Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

De Rechtswinkel adviseert: Problemen met keukenapparatuur? De ins en outs over productaansprakelijkheid en non-conformiteit

Bijna iedereen heeft weleens van Amerika’s bekendste broodje-aapverhaal gehoord: het verhaal van de kat in de magnetron. Die kat kon daar natuurlijk niet helemaal tegen en de vraag was of de fabrikant aansprakelijk gesteld kon worden, omdat niet in de gebruiksaanwijzing stond dat katten niet in de magnetron konden… Maar wat nu als u gewoon de kliekjes van een dag ervoor wilt opwarmen in uw nieuwe magnetron en de boel vliegt in brand? Dit hoort toch niet te gebeuren bij een nieuw apparaat? En wat nu als hierdoor ook uw keukenkastjes zijn beschadigd?
In dit artikel wordt in hoofdlijnen uitgelegd hoe non-conformiteit en productaansprakelijkheid werken.

Laten we in de sfeer van de keukenapparatuur blijven. Om de trend te volgen, heeft u net een nieuwe blender gekocht waarmee u heerlijke fruit- en groentesmoothies gaat maken. Na een maand plezier gaat de blender echter niet meer aan. Het motortje blijkt het begeven te hebben. Heeft u nu recht op reparatie of zelfs op een nieuwe blender?

Non-conformiteit
Wanneer een product niet voldoet aan wat u er redelijkerwijs van mag verwachten, is sprake van non-conformiteit. Hoe weet u wat u van een product mag verwachten? Factoren als de aard en de prijs van het product kunnen een rol spelen, maar ook de staat van het product telt mee: was de blender nieuw of tweedehands? De professionaliteit van de verkoper kan ook meewegen. Aantonen dat het product niet aan de verwachtingen voldoet is één ding, bewijzen dat het gebrek al aanwezig was bij aflevering van het product is een tweede. Hier is de wetgever de consument gelukkig te hulp geschoten: wanneer het gebrek zich openbaart binnen zes maanden na aflevering, wordt vermoed dat het gebrek al vanaf het begin aanwezig was. Het is dan dus aan de verkoper om het tegendeel te bewijzen.

Wat kunt u bij non-conformiteit nu afdwingen?
Allereerst kunt u herstel of vervanging van uw kapotte blender eisen. Wanneer onderdelen blijken te ontbreken, vordert u aflevering van de ontbrekende onderdelen. De verkoper moet het product binnen een redelijke termijn vervangen of herstellen. Doet hij dit niet, dan kunt u het apparaat door iemand anders laten repareren en de kosten verhalen op de verkoper. Gaat het herstel nu zo veel kosten, dat dit niet redelijk is voor de verkoper, dan kunt u de koopovereenkomst ontbinden.

Productaansprakelijkheid
Wat nu als het gebrekkige product, net als de magnetron in het eerste voorbeeld, andere delen van uw keuken beschadigt? Uw blender heeft niet spontaan het leven gegeven door niet meer aan te gaan, maar is gaan roken en uiteindelijk ontploft door een oververhitte motor. Hierbij zijn uw keukenkastjes beschadigd en heeft u lichte brandwonden aan uw handen opgelopen. Kunt u deze schade verhalen?

Volgens de wet is de verkoper in principe niet aansprakelijk voor veiligheidsgebreken. Wel kunt u de producent aanspreken. Als producent wordt over het algemeen gezien: de fabrikant van het eindproduct, van een grondstof of een onderdeel. Daarnaast kan ieder ander die zijn naam of merk op het product aanbrengt en zich daarmee voordoet als producent, aansprakelijk worden gesteld. Is het product buiten Europa vervaardigd, dan kan ook de importeur aangesproken worden. De producent is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Een product wordt als gebrekkig gezien wanneer het niet voldoet aan de veiligheideisen die bij normaal gebruik mogen worden verwacht. Van een blender mag bijvoorbeeld worden verwacht dat hij niet rookt en niet ontploft. Wanneer is aangetoond dat het product gebrekkig is, moet vervolgens worden bewezen dat het gebrekkige product, in dit verhaal de blender, de schade ook daadwerkelijk heeft veroorzaakt.

Niet alle schade valt onder de regeling voor productaansprakelijkheid. Schade door dood of lichamelijk letsel moet in ieder geval wel vergoed worden. In dit geval dus de medische kosten om de kleine brandwonden aan de handen te behandelen. Schade die is toegebracht aan een andere zaak hoeft pas vergoed te worden vanaf 500 euro. Reparatiekosten voor beschadigde keukenkastjes zullen zeker meer dan 500 euro bedragen. Heeft u minder schade geleden? Dan kunt u de verkoper aanspreken op grond van non-conformiteit.

Heeft u een defect product en vermoedt u dat sprake is van non-conformiteit of heeft u schade geleden door een gebrekkig product? Komt u dan gerust langs op één van onze spreekuren. Onze medewerkers denken graag met u mee en zijn bereid een brief aan de verkoper of producent op te stellen waarin u schadevergoeding kunt eisen.

Gratis advies
Heeft u ook een juridisch probleem? De medewerkers van Rechtswinkel Nijmegen-Oost staan voor u klaar! Wij geven gratis juridisch advies en zoeken uw zaak tot op de bodem uit. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het opstellen van brieven of contact opnemen met de instantie waarmee u moeilijkheden ervaart. U bent van harte welkom op een van onze spreekuren. Een afspraak is niet nodig en iedereen die op tijd in de wachtkamer plaatsneemt, wordt geholpen. Aarzel niet, maar leg uw vragen voor aan onze juridische adviseurs! Meer informatie kunt u vinden op: www.rechtswinkelnijmegen.nl.

Auteur: Tessa hubregtse

Wijkkrantartikelen

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder, mag dat zomaar

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

September 2015 – Een oneerlijk concurrentiebeding

Juni 2015 – De rechten van de patiënt

Mei 2015 – Bescherming van de zieke werknemer

Augustus 2016 – Opzegging door de verhuurder… mag dat zomaar?

Gronden voor opzegging

In het huurrecht zijn gronden opgenomen waarop een verhuurder een huurovereenkomst mag opzeggen.

De gronden waarop een verhuurder zich bij opzegging het vaakst op beroept zijn slecht huurderschap, eigen gebruik, het verwezenlijken van een geldend bestemmingsplan en een uitdrukkelijk overeengekomen termijn voor ontruiming. Daarnaast kan een verhuurder de overeenkomst ook opzeggen als u niet akkoord gaat met een redelijk voorstel tot wijziging van het huurcontract of wanneer sprake is van hospitaverhuur. In het laatste geval huurt u een woonruimte in de eigen woning van de verhuurder. Om deze reden mag de verhuurder de huurovereenkomst in de eerste negen maanden zonder opgaaf van redenen opzeggen. De meest genoemde gronden worden hierna kort uitgelegd.

Met de grond ‘slecht huurderschap’ wordt bedoeld dat u zich niet als een goede huurder gedraagt.1 U gedraagt zich niet als een goede huurder als u voor ernstige overlast zorgt of grote betalingsachterstanden hebt.

Een reden voor de verhuurder om de opzeggingsgrond ‘eigen gebruik’ aan te voeren is bijvoorbeeld de situatie waarin de partner van de verhuurder ernstig ziek is en de gehuurde woonruimte over betere voorzieningen beschikt . De verhuurder heeft de woning dan voor zijn eigen gebruik nodig.

Als de verhuurder op de plaats van de gehuurde woonruimte een gebouw wil neerzetten dat past in het bestemmingsplan, mag de verhuurder ook uw huurovereenkomst opzeggen. De realisatie van deze bestemming moet dan wel noodzakelijk zijn.

De verhuurder mag de huurovereenkomst eveneens opzeggen als hij uitdrukkelijk in de huurovereenkomst met u is overeengekomen dat de woning moet worden ontruimd na afloop van het overeengekomen termijn. Dergelijke bedingen worden bijvoorbeeld overeengekomen als de verhuurder zijn eigen woning wil verhuren omdat hij een jaar naar het buitenland gaat.

Belangrijk om te weten is dat de verhuurder enkel en alleen op deze gronden uw huurovereenkomst mag opzeggen. Andere redenen voor opzegging zijn daarmee ongeldig. De gronden gelden voor zowel een huurovereenkomst voor bepaalde tijd als voor een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Eisen voor opzegging

De opzegging op grond van een van de bovengenoemde gronden moet aan een aantal eisen voldoen.

Zo moet de verhuurder per aangetekende brief of per deurwaardersexploot opzeggen aan u. De opzegging moet naast een grond voor opzegging ook een termijn voor opzegging bevatten van ten minste drie maanden. Daarnaast moet de verhuurder aan u vragen om binnen zes weken aan hem mede te delen of u al dan niet toestemt in de beëindiging van de huurovereenkomst.

Indien de opzegging niet voldoet aan deze eisen is de opzegging ongeldig.

Tussenkomst van de rechter

U bent niet verplicht in te stemmen met de opzegging. U kunt dan de door de verhuurder gestelde termijn van zes weken aan u voorbij laten gaan. De huurovereenkomst wordt dan niet beëindigd. Maakt u zich daarom geen zorgen als u een opzegging van uw verhuurder op uw deurmat gepresenteerd krijgt. U hoeft de gehuurde woonruimte niet per direct te verlaten.

De enige mogelijkheid die uw verhuurder dan rest is bij de rechter beëindiging van de huurovereenkomst vorderen. Pas in het geval de rechter de vordering van uw verhuurder toewijst, is uw huurovereenkomst beëindigd.

Heeft uw verhuurder uw huurovereenkomst opgezegd? Komt u dan gerust naar ons spreekuur, zodat wij uw specifieke situatie kunnen beoordelen en u van passend advies kunnen voorzien. Neem vooral uw huurovereenkomst en de opzeggingsbrief mee.

Gratis advies

Heeft u ook een juridisch probleem? De medewerkers van Rechtswinkel Nijmegen-Oost staan voor u klaar! Wij geven gratis juridisch advies en zoeken uw zaak tot op de bodem uit. Daarnaast kunnen wij u
helpen bij het opstellen van brieven of contact opnemen met de instantie waarmee u moeilijkheden ervaart. U bent van harte welkom op een van onze spreekuren. Een afspraak is niet nodig en iedereen die op tijd in de wachtkamer plaatsneemt, wordt geholpen. Aarzel niet, maar leg uw vragen voor aan onze juridische adviseurs! Meer informatie kunt u vinden op: www.rechtswinkelnijmegen.nl.

Auteur: Chloë Polman

Wijkkrantartikelen

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

September 2015 – Een oneerlijk concurrentiebeding

Juni 2015 – De rechten van de patiënt

Mei 2015 – Bescherming van de zieke werknemer

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

Het vliegtuig pakken en uw toevlucht zoeken in een aantrekkelijk oord is voor velen dé manier om tot rust te komen. Het is dan wel prettig als alles volgens plan verloopt. Helaas is dit niet altijd het geval; er is immers altijd kans op vertraging of annulering van uw vlucht. Tot overmaat van ramp kan daar nog de vermissing of vertraging van uw bagage bijkomen. Wat zijn nu uw rechten in een dergelijk geval als passagier?

Is er een vertraging of annulering van uw vlucht geweest, of heeft u een instapweigering gekregen? U heeft dan op basis van Europese regels bepaalde rechten indien u vliegt vanaf een luchthaven binnen de Europese Unie (EU) of als u met een Europese luchtvaartmaatschappij vliegt naar een lidstaat van de Europese Unie.

De luchtvaartmaatschappij moet u bij dergelijke problemen verzorging aanbieden. De omvang van de verzorging hangt af van de afstand die u vliegt en hoe lang uw vertraging is. Indien u meer dan vijf uur vertraging heeft, mag u er voor kiezen om niet meer te vertrekken. De luchtvaartmaatschappij moet dan de kosten van het vliegticket (de heenreis) terugbetalen. Indien u door de vertraging drie uur of later op uw bestemming aankomt, heeft u recht op een vergoeding. Hoe hoog de vergoeding is, is afhankelijk van de afstand die u vliegt. Helaas is er geen ruimte voor vergoeding indien sprake is van overmacht bij de luchtvaartmaatschappij. Voorbeelden van overmacht zijn een orkaan, dichte mist of hevige sneeuwval. U heeft dan wel recht op verzorging. Hierbij moet u denken aan gratis eten en drinken. In de gevallen buiten overmacht, kunt u de luchtvaartmaatschappij vragen om een vergoeding door een brief te sturen aan de luchtvaartmaatschappij. Hierin beschrijft u uw klacht en vraagt u een reactie voor een bepaalde datum. De tijd die u de luchtvaartmaatschappij geeft om te reageren moet redelijk zijn. Hierbij is een redelijk termijn twee weken. Als de luchtvaartmaatschappij niet bereid blijkt tot uitkering van een vergoeding kunt u uw klacht voorleggen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport(ILT). De ILT beoordeelt of de luchtvaartmaatschappij zich aan de regels heeft gehouden. De luchtvaartmaatschappij is hier echter niet aan gebonden.

Het laatste redmiddel is de stap naar de rechter. Vaak is het echter niet zinvol om uw klacht voor te leggen aan de rechter, omdat de te vorderen vergoeding te gering is ten opzichte van de kosten voor de procedure.

Naast problematiek rondom uw vlucht kan ook het een en ander misgaan met uw bagage. Indien u bagageproblemen ondervindt bij aankomst op de bestemming, moet u hier meteen melding van maken bij uw luchtvaartmaatschappij. Hiervoor moet u het PIR-formulier invullen (‘Property Irregularity Report’). Bij vermiste en vertraagde bagage betaalt de luchtvaartmaatschappij vaak een vergoeding voor noodzakelijke spullen als ondergoed en toiletspullen. U vindt de regeling in de algemene voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij. U kunt ook de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk stellen. Dit is vastgelegd in verdragen die de vergoeding bepalen die u per kilo bagage kunt krijgen. Als u een reisverzekering hebt, kunt u via uw verzekering soms ook een vergoeding krijgen. Kijk hiervoor in de polis van uw verzekering of u hier recht op heeft.

Indien u ontevreden bent over het handelen van de luchtvaartmaatschappij, kunt u dezelfde stappen ondernemen die zijn beschreven bij vluchtproblemen.

De Rechtswinkel wenst u een fijne vakantie!

Heeft u omtrent dit onderwerp nog vragen? Kom gerust langs op een van onze spreekuren.

Auteur: Sylvia Frequin

April 2016 – De echtscheiding

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Hoewel iedereen natuurlijk hoopt op een lang en gelukkig huwelijk, krijgen veel mensen vroeg of laat met een echtscheiding te maken. Maar hoe gaat een echtscheidingsprocedure in zijn werk en wat komt daar allemaal bij kijken? In dit artikel wordt de echtscheidingsprocedure uiteengezet en wordt aangegeven waar u rekening mee dient te houden.

Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of gelijk geslacht. Het is mogelijk om te trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Wanneer u in gemeenschap van goederen trouwt, zijn alle goederen die u beiden verkrijgt-voor en tijdens het huwelijk – gemeenschappelijk. Ook de schulden worden dan gemeenschappelijk bezit. Op dit moment is het trouwen in gemeenschap van goederen de standaard. Er is echter een wetsvoorstel aanhangig waardoor huwelijken in de toekomst mogelijk onder huwelijkse voorwaarden worden gesloten, tenzij men anders afspreekt. Wanneer u trouwt onder huwelijkse voorwaarden spreekt u met uw partner af dat bepaalde of alle goederen niet in de gemeenschap vallen. Huwelijkse voorwaarden kunt u voor, maar ook tijdens uw huwelijk aangaan. Huwelijkse voorwaarden kunnen enkel door een notaris opgesteld worden.

Echtscheidingsprocedure
Een echtscheiding kan aangevraagd worden door het indienen van een verzoekschrift aan de rechtbank. Dit verzoekschrift kunt u gezamenlijk, maar ook alleen indienen. Voor het indienen van dit verzoekschrift heeft u een advocaat nodig. Een echtscheidingsprocedure kan enkele weken tot anderhalf jaar duren, dit hangt er vanaf wat er tijdens de procedure aan de rechtbank wordt verzocht en of het verzoekschrift eenzijdig of gezamenlijk wordt ingediend. De echtscheidingsprocedure duurt vaak minder lang wanneer u samen met uw partner het verzoekschrift indient. U moet in het geval van een eenzijdig verzoekschrift namelijk bewijzen dat het huwelijk duurzaam ontwricht is en uw partner kan hiertoe tegenbewijs aanvoeren. Bij een gezamenlijk verzoek volstaat het dat u stelt dat het huwelijk duurzaam ontwricht is. Wanneer u gezamenlijk een verzoekschrift indient, kunt u bovendien gezamenlijk één advocaat in de arm nemen. Wanneer u echter eenzijdig een verzoek tot echtscheiding indient, hebben beide partners een advocaat nodig.

In het verzoekschrift kan een van de echtgenoten vragen om zogenaamde nevenvoorzieningen. Dit zijn beslissingen van de rechter over een bepaald verzoek dat samenhangt met het verzoek tot echtscheiding, bijvoorbeeld een verzoek tot partner- of kinderalimentatie. Partneralimentatie kan worden toegekend wanneer een echtgenoot niet over voldoende inkomsten beschikt om te voorzien in zijn of haar levensonderhoud. Deze uitkering kent nu een wettelijke maximumtermijn van twaalf jaren. De kinderalimentatie wordt onder het kopje ‘ouderschapsplan’ uiteengezet.

Naast de partner- en kinderalimentatie kan de rechter voorzieningen treffen voor onder andere het gezag over de minderjarigen kinderen, de boedelverdeling en een voorziening voor het woonrecht van de echtelijke woning.

Ouderschapsplan
Als u gaat scheiden en u heeft minderjarige kinderen, dan bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan staan afspraken over de opvoeding en verzorging van de kinderen. Hierbij kunt u denken aan afspraken over de verdeling van de zorg en opvoeding en de verdeling van de kosten daarvan, maar ook afspraken over bijvoorbeeld bedtijden. De financiële regeling voor de verzorging en opvoeding van de kinderen heet de kinderalimentatie. In beginsel kunt u samen met uw partner een afspraak maken over de hoogte van het bedrag voor de kinderalimentatie. De rechter beoordeelt of dit bedrag juist is. De alimentatieplicht geldt voor kinderen tot 21 jaar.

Boedelverdeling
Wanneer men getrouwd is in gemeenschap van goederen, bestaat er in beginsel één gemeenschappelijk vermogen. Hierop gelden enkele uitzonderingen. Bij een schenking kan bijvoorbeeld vastgesteld worden dat het geschonkene niet in de gemeenschap van goederen valt. Het gemeenschappelijk vermogen moet bij scheiding naar redelijkheid worden verdeeld. Als men echter getrouwd is onder huwelijkse voorwaarden, dan heeft men afgesproken welke goederen buiten het gemeenschappelijk vermogen vallen. Deze goederen hoeven dan ook niet verdeeld te worden door de rechter.

Al met al komt er dus veel kijken bij een echtscheiding. Het hangt voor een groot deel van de persoonlijke omstandigheden af hoe de echtscheidingsprocedure wordt afgewikkeld. Heeft u vragen over de echtscheidingsprocedure of vragen over andere juridische zaken? Komt u dan gerust naar ons spreekuur, zodat wij uw situatie kunnen beoordelen en u van specifiek advies kunnen voorzien.

Auteur: Joep Verhoeven

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Nietsvermoedend stapt u op een maandagochtend in de auto of op de fiets om naar uw werk te gaan. Na een kop koffie en de routinegesprekjes met uw collega’s loopt u naar uw bureau om daar een brief van uw werkgever aan te treffen. Het blijkt een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van uw arbeidscontract te zijn, oftewel: een voorstel tot ontslag met wederzijds goedvinden. Wat zijn uw rechten? Bent u direct ontslagen? Heeft u recht op een uitkering? In dit artikel komen de belangrijkste punten waar u op moet letten bij een dergelijke vaststellingsovereenkomst aan bod.

Werkgevers maken veelvuldig gebruik van de vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een arbeidscontract. De vaststellingsovereenkomst is een voorstel tot ontslag: het enkele aanbieden van een vaststellingsovereenkomst leidt niet tot ontslag. Ontslag volgt pas wanneer u ondertekent. Op dat moment is sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. U bent niet verplicht het voorstel te tekenen. U verkeert in een onderhandelingspositie, waardoor u eisen kunt stellen aan de vaststellingsovereenkomst. Wanneer u een vaststellingsovereenkomst aangeboden heeft gekregen, zijn er zes punten waar u in ieder geval op moet letten.

Initiatief bij de werkgever
Ten eerste is het van belang dat in de overeenkomst wordt opgenomen dat het initiatief tot het ontslag bij de werkgever ligt en u geen verwijt treft dat u bent ontslagen. Als het UWV uit enig aspect in de
vaststellingsovereenkomst kan afleiden dat uw ontslag wél aan u is te wijten, loopt u het risico dat uw recht op een WW-uitkering vervalt.

Opzegtermijn
Ten tweede moet de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst in acht worden genomen. Het UWV bepaalt op basis van deze termijn wanneer u recht heeft op een WW-uitkering. Wanneer de opzegtermijn niet in acht is genomen, kan het zijn dat u voor die periode geen uitkering krijgt. Een opzegtermijn waarborgt dat u bijtijds op de hoogte wordt gesteld van het aanstaande ontslag. Deze termijn is in beginsel een maand en twee maanden als u langer dan vijf jaar bij uw huidige werkgever
heeft gewerkt. Hoe langer u bij dezelfde werkgever heeft gewerkt, des te langer wordt de opzegtermijn. Het is mogelijk dat in uw cao of in uw arbeidscontract is afgeweken van de wettelijke opzegtermijn. Daarom is het raadzaam om zowel uw cao als uw arbeidsovereenkomst te controleren.

Ontslagvergoeding
In de vaststellingsovereenkomst kan een ontslagvergoeding worden opgenomen. Dit is vaak een punt waar voor u, als werknemer, nog onderhandelingsruimte bestaat. Wanneer de werkgever u wil ontslaan zonder een gegronde reden, heeft u een sterkere positie. Voor informatie met betrekking tot de transitievergoeding kunt u het wijkkrantartikel van januari 2016 lezen.

Concurrentiebeding
Verder is het van belang om te kijken of er een concurrentiebeding is opgenomen in uw arbeidscontract. In een concurrentiebeding wordt geregeld aan welke regels u zich moet houden wanneer u gaat werken voor een andere werkgever of wanneer u voor uzelf begint. Een dergelijk beding is alleen geldig wanneer dit in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd met een meerderjarige werknemer is overeengekomen. Wanneer het een arbeidscontract voor bepaalde tijd betreft, is het beding in principe niet geldig. Daarnaast is het beding ongeldig als het niet in uw arbeidscontract is opgenomen en dus alleen in de vaststellingsovereenkomst wordt genoemd. Als laatste is het mogelijk om een in uw arbeidscontract overeengekomen concurrentiebeding buiten werking te stellen in de vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van uw arbeidscontract.

Finale kwijting
Ook een finale kwijting is een belangrijk punt. Een finale kwijting houdt in dat partijen over en weer verklaren aan elkaar niets meer verschuldigd te zijn, behalve hetgeen in de vaststelingsovereenkomst is bepaald. Van belang is hier bijvoorbeeld dat uw vakantiegeld vervalt als hierover niks is opgenomen
in de vaststellingsovereenkomst.

Bedenktijd
Als laatste is het van belang dat u, nadat u getekend heeft, nog een bedenktijd van minimaal twee weken heeft om terug te komen op uw beslissing. U hoeft daarvoor geen reden te geven. Als de werkgever de bedenktijd niet expliciet in de vaststellingsovereenkomst noemt, heeft u zelfs drie weken bedenktijd.

Samenvattend moet u erop letten dat het initiatief bij de werkgever ligt en u geen verwijt treft, de opzegtermijn in acht wordt genomen, er geen concurrentiebeding is opgenomen in uw arbeidscontract, u niets meer te vorderen heeft van uw werkgever in verband met de finale kwijting en dat de bedenktijd is vermeld. Daarnaast is het aan te raden om een ontslagvergoeding overeen te komen. Een laatste tip: blijf kalm en weet dat u kunt onderhandelen. Mocht u toch niet zeker zijn, kom gerust tijdens een van de spreekuren langs met uw vaststellingsovereenkomst. Onze medewerkers zullen dan met u bekijken of aan alle vereisten is voldaan.

Auteur: Leontine Niessen