Geschiedenis/Over Ons

In de jaren ’60 en ’70 van vorige eeuw kwam er in de maatschappij – en met name ook onder studenten – het gevoel op dat er meer diende te gebeuren voor de zwakkeren in de samenleving. Ook kreeg het idee dat particuliere initiatieven hier een zinvolle bijdrage aan konden leveren steeds meer aanhang.

In de wijk Nijmegen-Oost vertaalde dit zich in de oprichting van het Wijkopbouworgaan Nijmegen-Oost en de Wijkkrant in de jaren 1971-1972. Deze organisaties kwamen er al snel achter dat de bewoners van de wijk een sterke behoefte hadden aan meer mogelijkheden en informatie om hun eigen problemen het hoofd te kunnen bieden. De nadruk kwam hierbij vervolgens ook logischerwijs te liggen op de hulpbehoevende mensen.

Om dit doel te bereiken werd op 16 december 1978 uiteindelijk officieel ‘Wijkwinkel Nijmegen-Oost’ geopend. Deze Wijkwinkel vervulde een centrale functie in de wijk en gaf aan het bijstaan van hulpbehoevende wijkbewoners extra invulling door met een medicijnwinkel en rechtswinkel samen te werken en deze te ondersteunen.

Deze rechtswinkel werd begin 1979 opgericht als Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost door enkele vrijwilligers met als doel het helpen van mensen die geconfronteerd worden met problemen op juridisch gebied. Zij is in alle jaren hierna onafgebroken blijven bestaan, evenals de hartelijke samenwerking met de Wijkwinkel.

Door deze zeer succesvolle samenwerking en de grote passie en inzet waarmee er is gewerkt, is Rechtswinkel Nijmegen-Oost uitgegroeid tot de grootste en meest bezochte rechtswinkel van de regio Nijmegen. Jaarlijks worden er 700-800 adviezen uitgebracht, cliënten geholpen met het opstellen van brieven en bezwaren en vele andere juridische of feitelijke vragen. De vragen die op het spreekuur naar voren komen, worden behandeld door leden uit het team van 20-25 enthousiaste en vaardige studenten van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Mocht er onverhoopt geen advies uitgebracht kunnen worden, dan wordt de betreffende cliënt naar de voor hem/haar relevante instantie doorverwezen.

Meer te weten komen over onze Rechtswinkel? Beluister ons radio interview op Kom D’r Uut op Radio RN7 (24-06-2018) door op de link te klikken: Radio interview Rechtswinkel Nijmegen-Oost