Ga naar de inhoud

De schuldsanering als redding in nood?

Is de schuldsanering zo mooi als het klinkt?

Uw rekeningen stapelen zich op en u bent bang om uw post te openen. U bent prikkelbaar, slapeloos en u schaamt zich voor uw schulden. Kortom: u ziet door de bomen het bos niet meer. Op een verjaardag heeft u eens iets gehoord over de schuldsanering. U ving toen op dat u na het doorlopen van een schuldsaneringstraject helemaal verlost zou zijn van uw schulden.
Het enige wat u hiervoor zou hoeven doen is een poosje zuinig leven terwijl u tegelijkertijd een gedeelte van uw schulden aflost. Dit klinkt u natuurlijk als muziek in de oren. Maar hoe gaat dit traject in zijn werk? En is de schuldsanering zo mooi als het klinkt, of kleven er misschien toch grote nadelen aan?

Wat zegt het recht?
U komt pas in aanmerking voor de schuldsanering, indien u eerst zelf heeft geprobeerd uw schulden af te lossen. U moet daarom eerst een schuldhulpverleningstraject doorlopen bij het Bureau Schuldhulpverlening. Dit wordt het ‘minnelijke traject’ genoemd. Wanneer dit traject niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u een verzoek bij de rechtbank indienen om te worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. U heeft hiervoor geen advocaat nodig.

Indien de rechtbank u toelaat tot de schuldsanering, dan benoemt zij een bewindvoerder. Uw spaargeld, inkomsten en bijvoorbeeld erfenissen moeten aan deze bewindvoerder worden afgedragen. Van de bewindvoerder ontvangt u ‘zakgeld’ om van te leven. Dit bedrag ligt meestal rond het bijstandsniveau. Ook kan de bewindvoerder bepaalde bezittingen, die niet noodzakelijk zijn voor uw levensonderhoud, verkopen. Denk bijvoorbeeld aan een auto of een caravan. De bewindvoerder stort al dit geld op een aparte rekening. Op deze manier wordt er gespaard om uw schulden af te lossen.

Tijdens de schuldsaneringsregeling bent u verplicht om te werken, of te solliciteren naar werk. Verder geldt er tijdens de eerste dertien maanden van de schuldsaneringsregeling een postblokkade. Dit houdt in dat al uw post eerst naar uw bewindvoerder wordt gestuurd zodat hij kan controleren of u de regels naleeft. Vervolgens stuurt de bewindvoerder de post naar u. De schuldsaneringsregeling kan op verschillende manieren eindigen. Meestal eindigt de schuldsanering na een periode van drie jaar. Met het gespaarde bedrag worden de schulden zoveel mogelijk afgelost. De rechtbank bepaalt vervolgens of u zich heeft gehouden aan alle verplichtingen van de schuldsaneringsregeling. Indien dit het geval is, dan verstrekt de rechtbank u een schone lei. Dit betekent dat uw schuldeisers hun resterende vorderingen niet meer bij u kunnen innen.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u genoeg bij elkaar heeft gespaard om alle schulden af te lossen, een schone lei is in dat geval niet nodig. Ten slotte is het mogelijk dat de schuldsaneringsregeling tussentijds beëindigd wordt, indien u zich niet aan de regels houdt. U verkrijgt dan geen schone lei, en u moet dus nog steeds zelf al uw schulden aflossen. Het grote voordeel van de schuldsaneringsregeling is het verkrijgen van de bovengenoemde schone lei. Hier staat echter tegenover dat u drie jaar op minimumniveau moet leven.

De periode waarin u het schuldsaneringstraject doorloopt, is vaak erg zwaar. Heeft u vragen over de schuldsaneringsregeling? Komt u dan gerust naar ons spreekuur, zodat wij uw specifieke situatie kunnen beoordelen en u van advies kunnen voorzien.

Auteur: Marlous Frencken