Ga naar de inhoud

Een gekocht product met een defect: wat te doen?

De Rechtswinkel adviseert:

Het is januari en het begint al weer aardig te vriezen. U heeft net een spiksplinternieuwe cv-installatie bij het bedrijf CV 100% gekocht, zodat u de winter niet koukleumend door hoeft te komen. Althans, dat dacht u. Ondanks de nieuwe installatie, blijft het toch erg koud binnen. Uw partner heeft twee rechterhanden en inspecteert de installatie. Wat blijkt, de installatie geeft telkens een foutmelding aan. Het lijkt erop dat de installatie kapot is. U belt de klantenservice en u krijgt een monteur aan de lijn, maar u krijgt de indruk dat hij u probeert af te wimpelen. Na nog een paar keer tevergeefs gebeld te hebben, bent u het beu. U laat de installatie door een ander bedrijf herstellen, maar wat te doen met de kosten die u hiervoor gemaakt heeft?

Zal het recht overwinnen?

De wet bepaalt dat een gekochte zaak aan de koopovereenkomst moet beantwoorden. Dit houdt in dat een gekocht product moet voldoen aan de verwachtingen die u van het product mag hebben. In dit geval is dat het naar behoren werken van de cv-installatie. Bij de redelijke verwachting van een product wordt gekeken naar verschillende gezichtspunten: denk hierbij aan de aard van het product, is het product nieuw of tweedehands? Ook kijkt men naar de hoogte van de prijs en het soort winkel waar u het product heeft gekocht.

Bij dit laatste is het van belang of het product gekocht is in bijvoorbeeld een kringloopwinkel of juist in een gespecialiseerde winkel.

Indien men op grond van bovenstaande punten tot de conclusie komt dat het product niet de eigenschappen bezit die de koper had mogen verwachten, dan voldoet het product niet aan de overeenkomst. Het is natuurlijk lastig te bewijzen dat de afwijking al bestond ten tijde van de koop.  Om die reden komt de wet de consument tegemoet: de afwijking wordt vermoed te hebben bestaan ten tijde van de koop, indien de afwijking zich binnen zes maanden na de koop voordoet. In het geval u de afwijking ontdekt binnen zes maanden, is het van belang dat u binnen een redelijke termijn dit mededeelt aan het bedrijf. Uit de literatuur blijkt dat over het algemeen een termijn van twee maanden redelijk is. Hier kan echter onder omstandigheden van worden afgeweken.

De koper heeft in dit geval drie opties. Hij heeft namelijk het recht ofwel aflevering van het ontbrekende, ofwel herstel of vervanging van het product te eisen. In geval van de kapotte installatie, ligt herstel of vervanging voor de hand. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uw installatie niet goed geïnstalleerd is. Dit is ook aan te merken als een gebrek aan het product. De verkoper is verplicht om binnen een redelijke termijn zijn verplichting tot herstel of vervanging na te komen.

Echter, in  uw geval blijkt dat hiertoe geen enkele poging wordt gedaan. U baalt als een stekker en u wilt het probleem zo snel mogelijk opgelost hebben. Voordat u echter kunt overgaan tot herstel door een ander bedrijf, bent u verplicht om CV 100% een schriftelijke aanmaning te sturen. Hierin geeft u een redelijke termijn voor de nakoming. Deze termijn hangt af van de omstandigheden van het geval. Indien de termijn verstreken is zonder dat er door CV 100% is nagekomen, bent u bevoegd om op kosten van CV 100% uw installatie door een ander bedrijf te laten herstellen. De kosten die dit bedrijf hiervoor maakt, kunt u vervolgens verhalen op CV 100%.

Bovenstaand probleem kan natuurlijk ook met talloze andere producten voorkomen. Denkt u bijvoorbeeld aan badkamertegels die niet aan de redelijke verwachting voldoen. Komt u gerust op een van onze spreekuren met uw vraag, wij zijn er om u te helpen.

Auteur: Carine Nijman