Ga naar de inhoud

Gelijk hebben en gelijk krijgen

De Rechtswinkel adviseert:

Een uit de hand gelopen burenruzie, een conflict met uw werkgever of een weigering van een vergunning door de gemeente. Wie kent een dergelijke situatie nu niet? Het enige wat u wilt, is dat de situatie wordt opgelost. Met dat doel komt u bij de Rechtswinkel en daar wordt u van advies voorzien. Dit advies volgt u op, maar de ander reageert hier niet op. U laat zich niet kennen en besluit om te gaan procederen. Nu vraagt u zich echter af hoe dit in zijn werk gaat en of er geen hoge kosten aan verbonden zijn.

Wat zegt het recht?
De kantonrechter heeft de breedste bevoegdheid en is onder andere bevoegd om zaken te behandelen over schuldvorderingen tot 25.000 euro, arbeidszaken, beroep tegen verkeersboetes en overtredingen. Ook kort geding procedures, gericht op het snel krijgen van een voorlopige uitspraak, spelen zich bij de kantonrechter afspelen.

De meest voorkomende manier om bij de kantonrechter te komen is via de dagvaardigingsprocedure. Deze procedure kunt u beginnen indien u een geschil heeft. U dient daarbij contact op te nemen met een deurwaarder, die een dagvaardiging opstelt. De dagvaardiging heeft als doel uw wederpartij op te roepen zich voor de rechter te verantwoorden en bovedien op de hoogte stellen van de terechtzitting. Uw wederpartij kan zich schriftelijk vóór de terechtzitting of mondeling tijdens de terechtzitting tegen uw eis verweren. Is hij niet aanwezig dan kan de kantonrechter alsnog uitspraak doen; een zogenaamd verstekvonnis. Als u beiden aanwezig bent, krijgt u beiden de mogelijkheid om uw verhaal te doen. Vaak zal de kantonrechter proberen om tot een compromis te komen. De terechtzitting eindigt met een mondelinge uitspraak. Deze uitspraak zal de kantonrechter direct na de terechtzitting doen.

Een andere variant van deze procedure is het kort geding. Deze procedure is bedoeld voor acute problemen, welke dringend een oplossing nodig hebben. Om toegang tot een kort geding te krijgen dient u een concept-dagvaarding naar de rechtbank te sturen. Hier moet in staan wie u wilt dagvaarden, ten aanzien van welk feit en de reden waarom u met spoed een uitspraak wilt hebben. Indien de kantonrechter u toelaat tot de procedure en een zittingsdatum heeft bepaald, kunt u een dagvaarding door een deurwaarder bij uw wederpartij laten bezorgen.

Tijdens de kort geding zitting kunnen beide partijen wederom hun zegje doen. De rechter laat vaak ruimte om tot een schikking te komen. Als een schikking mogelijk is, wordt dit in een proces-verbaal vastgelegd. Hierdoor wordt de schikking bindend voor u beiden. Indien een schikking niet mogelijk blijkt te zijn, zal de rechter uitspraak doen. Een dergelijke uitspraak is een voorlopig oordeel. Indien u het niet met dit oordeel eens bent, kunt u de zaak via een bodemprocedure, zoals de hierboven besproken dagvaardingsprocedure, weer bij de kantonrechter aanhangig maken. U kunt u ook bij het vonnis neerleggen.

Enkele punten dienen verder nog op te worden opgemerkt. De kantonrechter biedt zowel u als uw wederpartij veel ondersteuning, waardoor de procedure zeer laagdrempelig is. Het is dan ook niet verplicht om u te laten vertegenwoordigen door een advocaat. U dient wel griffierecht te vergoeden. Dit is een vast bedrag om een zaak aanhangig te maken, dat samenhangt met uw inkomen en vermogen en de hoogte van de vordering. Daarbij dient u de kosten van de deurwaarder te vergoeden. Mocht u in het gelijk worden gesteld dan kan de kantonrechter oordelen dat uw wederpartij uw gemaakte kosten dient te vergoeden. Hiertoe is de rechter echter niet verplicht. Voor nadere toelichting omtrent deze procedure of een andere, kunt u bij de Rechtswinkel terecht.

Auteur: Jan Jaap Heldens