Ga naar de inhoud

Optreden tegen de uitbouw van uw buren

Maart 2015 – Optreden tegen de uitbouw van uw buren

In het wijkkrantartikel van juni 2014 werd de vergunningverplichting omtrent verbouwen en uitbouwen behandeld. Stel nu dat niet u, maar uw buren dergelijke plannen hebben. U ziet deze bouw helemaal niet zitten en u vraagt zich af of u iets kunt doen om te voorkomen dat uw buren deze uitbouw zullen realiseren. Of in het geval dat men al begonnen is met de bouw, is er dan nog iets dat u kunt doen?

Om te mogen verbouwen bleek al in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig (zie het artikel van juni 2014). Bij dergelijke bouwplannen kunnen zich vier situaties voordoen. Deze situaties zullen hieronder worden behandeld.

Situatie 1: uw buren mogen vergunningvrij bouwen. In dit geval hebben uw buren geen toestemming nodig van de gemeente en kunt u hier in principe dan ook niets tegen doen. Het enige dat we u in een dergelijk geval kunnen adviseren is in gesprek te gaan met uw buren, om op deze manier tot een oplossing te komen.

Situatie 2: er is een vergunning verleend. Als u op de hoogte bent van de vergunningverlening kunt u hiertegen bezwaar maken. Verleende vergunningen kunt u vinden in de krant of op de website van de gemeente. Vanaf het moment dat de vergunning is verleend, heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. In een aangetekende brief kunt u aangeven waarom u bezwaar maakt. Niet alle bezwaren hebben kans van slagen, denk aan het wegnemen van zonlicht of het bederven van uw uitzicht. Het niet voldoen aan de welstandseisen, het bestemmingsplan of het landelijk bouwbesluit etcetera zijn wel gronden die kans van slagen hebben.

Situatie 3: de omgevingsvergunnning is aangevraagd, maar nog niet verleend. Ook nu kunt u niet veel doen. Omdat er nog geen vergunning is verleend, is er ook nog geen besluit waar u bezwaar tegen kunt maken. In sommige gevallen maakt de gemeente het echter mogelijk dat iedereen ‘zienswijzen’ kan indienen. Ditspeelt bij ontwerp-besluiten van bestuursorganen en niet bij kleine verbouwingen. Als u vindt dat met de door u ingediende zienswijze(n) niet voldoende rekening gehouden is, kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. Let bij het indienen van een zienswijze wel op de aangegeven termijn waarbinnen u dit kunt doen. Er geldt een beroepstermijn van zes weken, te rekenen vanaf het moment dat het besluit genomen is.

Situatie 4: er is gebouwd zonder verleende omgevingsvergunning. In dit geval kunt u natuurlijk niets meer doen om de bouw te voorkomen. Echter, u kunt wel in een aangetekende brief de gemeente verzoeken op te treden. Als de gemeente besluit op te treden, zal ze uw buren eerst aanschrijven. Zij kunnen op deze brief reageren en hun visie kenbaar maken. Als de gemeente hier niet in meegaat kan de gemeente optreden met bestuursdwang: de situatie zal binnen een bepaalde termijn in de oorspronkelijke staat teruggebracht moeten worden. Als de buren dit niet doen kan de gemeente eventueel ook zelf, op kosten van de overtreder, de situatie in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Als de situatie niet in de oorspronkelijke situatie wordt teruggebracht kan een dwangsom volgen of kan het zijn dat een bestuurlijke boete aan de gemeente betaald zal moeten worden. Het kan echter ook voorkomen dat de gemeente achteraf alsnog een vergunning verleent.

Is één van deze situaties op u van toepassing, of heeft u een ander juridisch probleem? Kom dan gerust langs op één van onze spreekuren.

Auteur: Paul Dupont