Ga naar de inhoud

Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Na 36 jaar trouwe dienst in het pand aan de Daalseweg is de Rechtswinkel verhuisd naar het Stip Oost aan de Elzenstraat. Een Stip is een steun- en informatiepunt voor buurtbewoners. De Stips in Nijmegen zijn opgericht in het kader van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning die op 1 januari 2015 in werking is getreden. Wat betekent deze nieuwe wet en de oprichting van de Stips voor de buurtbewoners en hun informatie voorziening?

De Nederlandse samenleving kent een breed scala aan vrijwillige dienstverlening. De overheid koestert deze maatschappelijke betrokkenheid maar ziet ruimte voor verbetering in het kader van efficiëntie. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning biedt een oplossing. De regelgeving geeft de gemeenten de opdracht de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor buurtbewoners te bevorderen en te centreren. Nijmegen geeft hier gehoor aan door het oprichten van Stips.

De Stips zijn er voor informatie en advies: bijvoorbeeld als men vragen heeft over een brief van een instelling of hulp nodig heeft bij het invullen van een formulier. Beroepskrachten van
zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente en de bewoners van een buurt werken er samen. Het Stip Oost is daarnaast een plek voor ontmoeting en verbinding. U kunt er informatie krijgen over activiteiten en cursussen in de wijk of u kunt meedenken over de behoeftes van de buurt. In het Stip Oost is ook een Sociaal Wijkteam aanwezig voor praktische oplossingen voor problemen rond ziekte en beperking, zelfstandig wonen en voorzieningen.

Wat betekent dit voor de Rechtswinkel? De Rechtswinkel deelde het pand aan de Daalseweg met de Wijkwinkel. De Wijkwinkel is opgegaan in het Stip. De Rechtwinkel blijft als autonome stichting bestaan en draait vanaf heden haar spreekuren in het pand van het Stip. De tijden van de spreekuren zijn ongewijzigd: op maandag en woensdag van 19:00 tot 20:00 en op zaterdag van 10:30 tot 12:00. Tijdens de spreekuren van de Rechtswinkel is het Stip gesloten.

De bewoners van Nijmegen-Oost kunnen dus vanaf heden met al hun sociale én juridische vraagstukken terecht aan de Elzenstraat 4!

Auteur: Merel Ritsma