Ga naar de inhoud

De echtscheiding

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Hoewel iedereen natuurlijk hoopt op een lang en gelukkig huwelijk, krijgen veel mensen vroeg of laat met een echtscheiding te maken. Maar hoe gaat een echtscheidingsprocedure in zijn werk en wat komt daar allemaal bij kijken? In dit artikel wordt de echtscheidingsprocedure uiteengezet en wordt aangegeven waar u rekening mee dient te houden.

Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of gelijk geslacht. Het is mogelijk om te trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Wanneer u in gemeenschap van goederen trouwt, zijn alle goederen die u beiden verkrijgt-voor en tijdens het huwelijk – gemeenschappelijk. Ook de schulden worden dan gemeenschappelijk bezit. Op dit moment is het trouwen in gemeenschap van goederen de standaard. Er is echter een wetsvoorstel aanhangig waardoor huwelijken in de toekomst mogelijk onder huwelijkse voorwaarden worden gesloten, tenzij men anders afspreekt. Wanneer u trouwt onder huwelijkse voorwaarden spreekt u met uw partner af dat bepaalde of alle goederen niet in de gemeenschap vallen. Huwelijkse voorwaarden kunt u voor, maar ook tijdens uw huwelijk aangaan. Huwelijkse voorwaarden kunnen enkel door een notaris opgesteld worden.

Echtscheidingsprocedure
Een echtscheiding kan aangevraagd worden door het indienen van een verzoekschrift aan de rechtbank. Dit verzoekschrift kunt u gezamenlijk, maar ook alleen indienen. Voor het indienen van dit verzoekschrift heeft u een advocaat nodig. Een echtscheidingsprocedure kan enkele weken tot anderhalf jaar duren, dit hangt er vanaf wat er tijdens de procedure aan de rechtbank wordt verzocht en of het verzoekschrift eenzijdig of gezamenlijk wordt ingediend. De echtscheidingsprocedure duurt vaak minder lang wanneer u samen met uw partner het verzoekschrift indient. U moet in het geval van een eenzijdig verzoekschrift namelijk bewijzen dat het huwelijk duurzaam ontwricht is en uw partner kan hiertoe tegenbewijs aanvoeren. Bij een gezamenlijk verzoek volstaat het dat u stelt dat het huwelijk duurzaam ontwricht is. Wanneer u gezamenlijk een verzoekschrift indient, kunt u bovendien gezamenlijk één advocaat in de arm nemen. Wanneer u echter eenzijdig een verzoek tot echtscheiding indient, hebben beide partners een advocaat nodig.

In het verzoekschrift kan een van de echtgenoten vragen om zogenaamde nevenvoorzieningen. Dit zijn beslissingen van de rechter over een bepaald verzoek dat samenhangt met het verzoek tot echtscheiding, bijvoorbeeld een verzoek tot partner- of kinderalimentatie. Partneralimentatie kan worden toegekend wanneer een echtgenoot niet over voldoende inkomsten beschikt om te voorzien in zijn of haar levensonderhoud. Deze uitkering kent nu een wettelijke maximumtermijn van twaalf jaren. De kinderalimentatie wordt onder het kopje ‘ouderschapsplan’ uiteengezet.

Naast de partner- en kinderalimentatie kan de rechter voorzieningen treffen voor onder andere het gezag over de minderjarigen kinderen, de boedelverdeling en een voorziening voor het woonrecht van de echtelijke woning.

Ouderschapsplan
Als u gaat scheiden en u heeft minderjarige kinderen, dan bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan staan afspraken over de opvoeding en verzorging van de kinderen. Hierbij kunt u denken aan afspraken over de verdeling van de zorg en opvoeding en de verdeling van de kosten daarvan, maar ook afspraken over bijvoorbeeld bedtijden. De financiële regeling voor de verzorging en opvoeding van de kinderen heet de kinderalimentatie. In beginsel kunt u samen met uw partner een afspraak maken over de hoogte van het bedrag voor de kinderalimentatie. De rechter beoordeelt of dit bedrag juist is. De alimentatieplicht geldt voor kinderen tot 21 jaar.

Boedelverdeling
Wanneer men getrouwd is in gemeenschap van goederen, bestaat er in beginsel één gemeenschappelijk vermogen. Hierop gelden enkele uitzonderingen. Bij een schenking kan bijvoorbeeld vastgesteld worden dat het geschonkene niet in de gemeenschap van goederen valt. Het gemeenschappelijk vermogen moet bij scheiding naar redelijkheid worden verdeeld. Als men echter getrouwd is onder huwelijkse voorwaarden, dan heeft men afgesproken welke goederen buiten het gemeenschappelijk vermogen vallen. Deze goederen hoeven dan ook niet verdeeld te worden door de rechter.

Al met al komt er dus veel kijken bij een echtscheiding. Het hangt voor een groot deel van de persoonlijke omstandigheden af hoe de echtscheidingsprocedure wordt afgewikkeld. Heeft u vragen over de echtscheidingsprocedure of vragen over andere juridische zaken? Komt u dan gerust naar ons spreekuur, zodat wij uw situatie kunnen beoordelen en u van specifiek advies kunnen voorzien.

Auteur: Joep Verhoeven