Ga naar de inhoud

Drama op het vliegveld

Het vliegtuig pakken en uw toevlucht zoeken in een aantrekkelijk oord is voor velen dé manier om tot rust te komen. Het is dan wel prettig als alles volgens plan verloopt. Helaas is dit niet altijd het geval; er is immers altijd kans op vertraging of annulering van uw vlucht. Tot overmaat van ramp kan daar nog de vermissing of vertraging van uw bagage bijkomen. Wat zijn nu uw rechten in een dergelijk geval als passagier?

Is er een vertraging of annulering van uw vlucht geweest, of heeft u een instapweigering gekregen? U heeft dan op basis van Europese regels bepaalde rechten indien u vliegt vanaf een luchthaven binnen de Europese Unie (EU) of als u met een Europese luchtvaartmaatschappij vliegt naar een lidstaat van de Europese Unie.

De luchtvaartmaatschappij moet u bij dergelijke problemen verzorging aanbieden. De omvang van de verzorging hangt af van de afstand die u vliegt en hoe lang uw vertraging is. Indien u meer dan vijf uur vertraging heeft, mag u er voor kiezen om niet meer te vertrekken. De luchtvaartmaatschappij moet dan de kosten van het vliegticket (de heenreis) terugbetalen. Indien u door de vertraging drie uur of later op uw bestemming aankomt, heeft u recht op een vergoeding. Hoe hoog de vergoeding is, is afhankelijk van de afstand die u vliegt. Helaas is er geen ruimte voor vergoeding indien sprake is van overmacht bij de luchtvaartmaatschappij. Voorbeelden van overmacht zijn een orkaan, dichte mist of hevige sneeuwval. U heeft dan wel recht op verzorging. Hierbij moet u denken aan gratis eten en drinken. In de gevallen buiten overmacht, kunt u de luchtvaartmaatschappij vragen om een vergoeding door een brief te sturen aan de luchtvaartmaatschappij. Hierin beschrijft u uw klacht en vraagt u een reactie voor een bepaalde datum. De tijd die u de luchtvaartmaatschappij geeft om te reageren moet redelijk zijn. Hierbij is een redelijk termijn twee weken. Als de luchtvaartmaatschappij niet bereid blijkt tot uitkering van een vergoeding kunt u uw klacht voorleggen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport(ILT). De ILT beoordeelt of de luchtvaartmaatschappij zich aan de regels heeft gehouden. De luchtvaartmaatschappij is hier echter niet aan gebonden.

Het laatste redmiddel is de stap naar de rechter. Vaak is het echter niet zinvol om uw klacht voor te leggen aan de rechter, omdat de te vorderen vergoeding te gering is ten opzichte van de kosten voor de procedure.

Naast problematiek rondom uw vlucht kan ook het een en ander misgaan met uw bagage. Indien u bagageproblemen ondervindt bij aankomst op de bestemming, moet u hier meteen melding van maken bij uw luchtvaartmaatschappij. Hiervoor moet u het PIR-formulier invullen (‘Property Irregularity Report’). Bij vermiste en vertraagde bagage betaalt de luchtvaartmaatschappij vaak een vergoeding voor noodzakelijke spullen als ondergoed en toiletspullen. U vindt de regeling in de algemene voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij. U kunt ook de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk stellen. Dit is vastgelegd in verdragen die de vergoeding bepalen die u per kilo bagage kunt krijgen. Als u een reisverzekering hebt, kunt u via uw verzekering soms ook een vergoeding krijgen. Kijk hiervoor in de polis van uw verzekering of u hier recht op heeft.

Indien u ontevreden bent over het handelen van de luchtvaartmaatschappij, kunt u dezelfde stappen ondernemen die zijn beschreven bij vluchtproblemen.

De Rechtswinkel wenst u een fijne vakantie!

Heeft u omtrent dit onderwerp nog vragen? Kom gerust langs op een van onze spreekuren.

Auteur: Sylvia Frequin