Ga naar de inhoud

Opzegging door de verhuurder… mag dat zomaar?

Gronden voor opzegging

In het huurrecht zijn gronden opgenomen waarop een verhuurder een huurovereenkomst mag opzeggen.

De gronden waarop een verhuurder zich bij opzegging het vaakst op beroept zijn slecht huurderschap, eigen gebruik, het verwezenlijken van een geldend bestemmingsplan en een uitdrukkelijk overeengekomen termijn voor ontruiming. Daarnaast kan een verhuurder de overeenkomst ook opzeggen als u niet akkoord gaat met een redelijk voorstel tot wijziging van het huurcontract of wanneer sprake is van hospitaverhuur. In het laatste geval huurt u een woonruimte in de eigen woning van de verhuurder. Om deze reden mag de verhuurder de huurovereenkomst in de eerste negen maanden zonder opgaaf van redenen opzeggen. De meest genoemde gronden worden hierna kort uitgelegd.

Met de grond ‘slecht huurderschap’ wordt bedoeld dat u zich niet als een goede huurder gedraagt.1 U gedraagt zich niet als een goede huurder als u voor ernstige overlast zorgt of grote betalingsachterstanden hebt.

Een reden voor de verhuurder om de opzeggingsgrond ‘eigen gebruik’ aan te voeren is bijvoorbeeld de situatie waarin de partner van de verhuurder ernstig ziek is en de gehuurde woonruimte over betere voorzieningen beschikt . De verhuurder heeft de woning dan voor zijn eigen gebruik nodig.

Als de verhuurder op de plaats van de gehuurde woonruimte een gebouw wil neerzetten dat past in het bestemmingsplan, mag de verhuurder ook uw huurovereenkomst opzeggen. De realisatie van deze bestemming moet dan wel noodzakelijk zijn.

De verhuurder mag de huurovereenkomst eveneens opzeggen als hij uitdrukkelijk in de huurovereenkomst met u is overeengekomen dat de woning moet worden ontruimd na afloop van het overeengekomen termijn. Dergelijke bedingen worden bijvoorbeeld overeengekomen als de verhuurder zijn eigen woning wil verhuren omdat hij een jaar naar het buitenland gaat.

Belangrijk om te weten is dat de verhuurder enkel en alleen op deze gronden uw huurovereenkomst mag opzeggen. Andere redenen voor opzegging zijn daarmee ongeldig. De gronden gelden voor zowel een huurovereenkomst voor bepaalde tijd als voor een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Eisen voor opzegging

De opzegging op grond van een van de bovengenoemde gronden moet aan een aantal eisen voldoen.

Zo moet de verhuurder per aangetekende brief of per deurwaardersexploot opzeggen aan u. De opzegging moet naast een grond voor opzegging ook een termijn voor opzegging bevatten van ten minste drie maanden. Daarnaast moet de verhuurder aan u vragen om binnen zes weken aan hem mede te delen of u al dan niet toestemt in de beëindiging van de huurovereenkomst.

Indien de opzegging niet voldoet aan deze eisen is de opzegging ongeldig.

Tussenkomst van de rechter

U bent niet verplicht in te stemmen met de opzegging. U kunt dan de door de verhuurder gestelde termijn van zes weken aan u voorbij laten gaan. De huurovereenkomst wordt dan niet beëindigd. Maakt u zich daarom geen zorgen als u een opzegging van uw verhuurder op uw deurmat gepresenteerd krijgt. U hoeft de gehuurde woonruimte niet per direct te verlaten.

De enige mogelijkheid die uw verhuurder dan rest is bij de rechter beëindiging van de huurovereenkomst vorderen. Pas in het geval de rechter de vordering van uw verhuurder toewijst, is uw huurovereenkomst beëindigd.

Heeft uw verhuurder uw huurovereenkomst opgezegd? Komt u dan gerust naar ons spreekuur, zodat wij uw specifieke situatie kunnen beoordelen en u van passend advies kunnen voorzien. Neem vooral uw huurovereenkomst en de opzeggingsbrief mee.

Gratis advies

Heeft u ook een juridisch probleem? De medewerkers van Rechtswinkel Nijmegen-Oost staan voor u klaar! Wij geven gratis juridisch advies en zoeken uw zaak tot op de bodem uit. Daarnaast kunnen wij u
helpen bij het opstellen van brieven of contact opnemen met de instantie waarmee u moeilijkheden ervaart. U bent van harte welkom op een van onze spreekuren. Een afspraak is niet nodig en iedereen die op tijd in de wachtkamer plaatsneemt, wordt geholpen. Aarzel niet, maar leg uw vragen voor aan onze juridische adviseurs! Meer informatie kunt u vinden op: www.rechtswinkelnijmegen.nl.

Auteur: Chloë Polman

Wijkkrantartikelen

Mei 2016 – Drama op het vliegveld

April 2016 – De echtscheiding

Maart 2016 – Vaststellingsovereenkomst… En nu?

Februari 2016 – Een bron van ergenis; de tuin van de buren

Januari 2016 – De transitievergoeding

November 2015 – Waarom de Rechtswinkel is verhuisd

Oktober 2015 – Laat je niet uitmelken!

September 2015 – Een oneerlijk concurrentiebeding

Juni 2015 – De rechten van de patiënt

Mei 2015 – Bescherming van de zieke werknemer

Tags: