Ga naar de inhoud

“Van rechtswinkelier tot partner bij een advocatenkantoor”

Sinds het studiejaar 2016-2017 heeft Rechtswinkel Nijmegen-Oost een alumnicommissie die oud-rechtswinkeliers interviewt over hun tijd bij en na de rechtswinkel. mr. D.W. Beemers had de eer om als eerste geïnterviewd te worden. Wij kennen hem al van de interessante lezing over het vreemdelingenrecht die hij bij onze rechtswinkel verzorgd heeft en de zeer geslaagde borrel na afloop van deze lezing. Wij stellen hem graag hieronder aan u voor.

Laten we bij het begin beginnen: wat heeft u ertoe aangezet bij de rechtswinkel te gaan?
Net zoals menig ander wilde ik iets naast mijn studie doen wat in het verlengde van mijn studie lag. De rechtswinkel sprak mij aan omdat hierbij direct contact met de rechtszoekende is. Daarnaast kende ik al een aantal rechtswinkeliers van de studie.

Hoe heeft u de tijd bij de rechtswinkel – zowel formeel als informeel – ervaren?
Ik heb vooral genoten van het contact met de cliënten die échte problemen hadden. Ik heb altijd voor ogen gehouden dat het mijn doel was deze mensen daadwerkelijk verder te helpen. Daarnaast heb ik veel gehad aan de ervaring van het onderling samenwerken in een team. Informeel staat vooral het weekend in de Ardennen met de hele rechtswinkel mij nog goed bij. Ik heb ook nog contact met twee vrienden die ik ken door de rechtswinkel en mijn kantoorgenoot Sanne van Oers heeft destijds ook bij de rechtswinkel gezeten. Al met al was mijn tijd bij de rechtswinkel een goede mix tussen nuttige ervaringen en gezelligheid.

Waar heeft uw carrièrepad u gebracht?
Na mijn afstuderen ben ik gaan werken bij Stichting Rechtsbijstand Asiel in Den Bosch (die inmiddels niet meer bestaat). Hier verleende ik rechtshulp aan asielzoekers, door onder andere te procederen tegen de IND, bij de Rechtbank en bij de Raad van State. Ik heb hier vierenhalf jaar gewerkt. Hier ben ik ook begonnen met de advocatenopleiding. Vervolgens heb ik één jaar lang gewerkt bij een advocatenkantoor in Arnhem en hierna ben ik in dienst getreden bij Van Schie Advocaten in Nijmegen, waar ik nu precies tien jaar werk en sinds vier jaar in de maatschap zit. Ik hou mij bezig met vreemdelingenrecht, waaronder vluchtelingenrecht. Een rechtsgebied wat tijdens mijn tijd bij de rechtswinkel nauwelijks voorkwam. Daarnaast geef ik les aan advocaten die vreemdelingenrecht willen gaan doen en daarvoor een verplichte cursus moeten volgen. Ook doe ik BOPZ-zaken. Het gaat daarbij om mensen die gedwongen opgenomen worden vanwege een psychische stoornis, waardoor zij gevaarlijk zijn voor zichzelf of voor hun omgeving.

Wat zou u graag aan de huidige rechtswinkeliers meegeven?
Maak gebruik van de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om met echte mensen met echte problemen in contact te komen en probeer je daarin zover als mogelijk te ontwikkelen. De juridische kant van de zaak is uiteraard belangrijk, maar bij het werk als advocaat is het voeren van gesprekken met cliënten en de verdere communicatie net zo belangrijk. Je zal goed moeten luisteren en de juiste vragen moeten stellen om een juridisch probleem in kaart te brengen, voordat je een (juridische) oplossing kunt bedenken. Daarnaast zou ik adviseren om te oefenen zorgvuldig te formuleren, zowel schriftelijk als mondeling.