Ga naar de inhoud

“De rechtswinkel was nog leuker en leerzamer dan gedacht”

Rechtswinkel Nijmegen-Oost bestaat nu al weer bijna 40 jaar. Gedurende deze periode hebben vele vrijwilligers zich voor de rechtswinkel ingezet. Jan Peusen, oud-medewerker van 1991 tot 1994, kijkt met enthousiasme terug op zijn rechtswinkeltijd. Hij vertelt: ‘Ik was zelfs nog werkzaam bij de rechtswinkel toen ik zelf al een baan had’.

U bent pas op latere leeftijd begonnen bij de rechtswinkel?
Vóór mijn rechtenstudie heb ik eerst klassieke talen gestudeerd. Rond mijn dertigste heb ik bij de rechtswinkel gesolliciteerd op advies van mijn toenmalige studiebegeleider. Toentertijd waren er rechtswinkeliers van verschillende leeftijden; jong en oud. Dit zorgde voor een mooie mix van medewerkers.

Wat voor soort rechtswinkelier was u?
Ik was rechtswinkelier om mensen te helpen en niet om studiepunten binnen te slepen. Een bestuursfunctie ambieerde ik niet. Mijn rol binnen de rechtswinkel veranderde met de jaren overigens, omdat ik meer ervaring kreeg. In het begin leerde je van je mentor (dat was iemand met ervaring binnen de rechtswinkel) en op een gegeven moment behoorde je tot degenen aan wie vragen gesteld werden. Ik heb daarnaast altijd een serieuze instelling gehad. Dit is ook mijn tip aan nieuwe medewerkers; mensen vertrouwen op jouw deskundigheid, dus dan is het belangrijk hier serieus mee om te gaan. Ook wil ik meegeven dat het van belang is tijdig in te schatten of je een cliënt zelf kan helpen of dat je zult moeten doorverwijzen naar een advocaat.

Kunt u zich nog een zaak herinneren die u heeft behandeld?
Indertijd werd er ook door de rechtswinkeliers geprocedeerd, dat is tegenwoordig niet meer zo. Ik kan me nog een zaak herinneren van een mevrouw die bij een groenteboer werkte. Haar baas gaf haar geen opslag, hoewel zij hier vanuit de cao recht op had. Wij hebben de werkgever met brieven bestookt en zijn zelfs naar de kantonrechter gegaan. We hebben de zaak gewonnen en de proceskostenvergoeding konden wij toen in de rechtswinkelpot doen.

Waar heeft u in uw tijd bij de rechtswinkel het meest aan gehad?
Ik heb geleerd dat er een groot verschil kan bestaan tussen de werkelijkheid zoals juristen die zien en de daadwerkelijke situatie. Dit kan een hoop frustratie veroorzaken bij cliënten. Het ervaren van die discrepantie tussen theorie en praktijk vond ik een waardevol leermoment. Daarnaast heb ik het samenwerken met medestudenten als erg prettig ervaren, doordat het mogelijk was samen inhoudelijk over de casussen te sparren.

Wat is uw beste herinnering aan de rechtswinkel?
Naast het feit dat ik wat heb geleerd, heb ik een erg leuke tijd samen met anderen gehad. Ik maak ook nog altijd nieuwe herinneringen aan, omdat ik jaarlijks uit eten ga met een aantal oud-medewerkers.