Ga naar de inhoud

“Ik maak nog steeds gebruik van de vaardigheden die ik bij Rechtswinkel Nijmegen-Oost heb geleerd”

Daan Becht was bijna drie jaar werkzaam voor Rechtswinkel Nijmegen-Oost van 2011 tot 2014. In die tijd was hij algemeen bestuurslid en voorzitter. Momenteel is hij werkzaam als advocaat-stagiair bij Ten Holter Noordam advocaten in Dordrecht en een actief alumni lid.

U solliciteerde bij Rechtswinkel Nijmegen-Oost vanwege een flyer. Was de rechtswinkel wat u ervan verwacht had?
De flyer deed vermoeden dat het werk als rechtswinkelier erg juridisch/inhoudelijk was. In werkelijkheid was het erg gezellig en heb ik er veel vrienden aan overgehouden. Verder was de mate van professionaliteit hoger dan verwacht. Elke twee weken praatte de hele groep over alle zaken; iedereen kon input geven. Bij een gemiddeld advocatenkantoor bekijkt geen twintig man een advies.

Waar heeft u in uw tijd bij de rechtswinkel het meest aan gehad?
Bij de rechtswinkel verbeterde ik mijn schrijfvaardigheid en heb ik verder leren doorvragen. Ik leerde bovendien ook veel over probleemanalyses. Je zoekt immers bij elke zaak naar de kern van het probleem en biedt daarvoor een oplossing aan. Ik maak nog steeds gebruik van deze vaardigheden die ik in mijn tijd bij de rechtswinkel aanscherpte. Ten slotte hebben de ervaringen die ik als rechtswinkelier opdeed, een positieve invloed gehad op het vinden van een baan.

U heeft destijds een bestuursfunctie uitgeoefend, hoe heeft u dit ervaren?
Dat klopt, ik ben voorzitter en algemeen bestuurslid geweest. Ik had daarvoor al eerder bestuursfuncties in het studentenleven bekleed. Het rechtswinkelbestuur was in vergelijking daarmee intensiever ook al was de groep studenten kleiner. Toen ik mijn bestuursfunctie startte viel mij op dat de organisatie strak geregeld was en dat alle neuzen dezelfde kant op stonden. Was er een discussie, dan gingen we niet naar huis voordat de kwestie was opgelost.

Wat is uw beste herinnering aan de rechtswinkel?
De mensen. Ik zag mijn collega’s niet als collega’s maar als vrienden. Met hen heb ik goede tijden beleefd en vooral een hoop gelachen. Bovendien waren de rechtswinkelweekenden legendarisch gezellig.

Heeft u nog contact met andere oud-medewerkers van de rechtswinkel?
Jazeker! Ik heb nog contact met zo’n vijftien man waar ik zo nu en dan gezamenlijk mee eet. Ook gaat een bepaalde groep nog steeds met elkaar op weekend. De vriendschappen vergeet je niet, die blijven.