December 2017 – Misleidende verkoop, alles wat de Kerstman moet weten

Het is weer die tijd van het jaar, Sinterklaas en de Kerstman zijn in het land. Er worden dan ook ontzettend veel cadeaus gekocht. Ondernemers spelen hier op in en prijzen hun artikelen aan met mooie aanbiedingen. Helaas zijn sommige aanbiedingen te mooi om waar te zijn. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat aanbiedingen in webwinkels regelmatig mooier lijken dan dat ze in werkelijkheid zijn. De vraag is dan ook wat onder een nepaanbieding valt en wat u hiertegen kunt doen.

Wat is een nepaanbieding?
De verkoop van producten mag niet misleidend of agressief zijn volgens de wet. Deze wet geldt voor alle ondernemers. Dus voor de bakker waar u uw brood koopt, voor de bloemist waar u uw bloemen koopt, maar ook voor alle webwinkels. Artikelen met korting aanbieden, terwijl geen sprake is van daadwerkelijke korting, valt onder misleidende verkoop.

In het volgende geval is bijvoorbeeld sprake van misleidende verkoop: als een ondernemer gebruik maakt van ‘van/voor – prijzen’, dan moet het product niet langer dan 3 maanden geleden ook echt te koop zijn geweest voor de ‘van-prijs’. Als een winkel u bijvoorbeeld een tablet in de decembermaand verkoopt met de volgende aanbieding: van 300 euro voor 200 euro, dan moet die tablet in september ook daadwerkelijk 300 euro gekost hebben. Veel winkels gebruiken een hogere standaardprijs (‘van-prijs’), zodat het lijkt alsof u veel korting krijgt en u het product eerder koopt.
Ook misleiden veel ondernemers de consument door gebruik te maken van de zogeheten ‘adviesprijs’. Deze adviesprijs is de verkoopprijs die fabrikanten aan ondernemers adviseren om te vragen voor het product. Veel ondernemers maken normaal geen gebruik van deze adviesprijs, omdat die prijs vaak veel hoger ligt dan de prijs die op de markt wordt gehanteerd. Pas wanneer de winkels producten als aanbieding presenteren gebruiken zij de adviesprijs, zodat het voor u lijkt alsof u meer korting krijgt. Schijn bedriegt dus.

De Consumentenbond heeft besloten dat ondernemers deze adviesprijs wel mogen gebruiken in hun aanbieding, maar dat dan duidelijk vermeld moet zijn dat het om een adviesprijs gaat. Als de adviesprijs dus slechts als ‘van-prijs’ wordt gebruikt, zonder vermelding dat die prijs een adviesprijs is, is sprake van een misleidende verkoop.

Wat kunt u tegen een nepaanbieding doen?
Als sprake is van misleidende verkoop dan kunt u verschillende stappen zetten tegen de ondernemer: ten eerste kunt u de overeenkomst die u heeft gesloten bij de koop van het product vernietigen. Dit kunt u doen als u de overeenkomst niet had gesloten indien u wist van de werkelijke situatie waarbij u niet misleid zou zijn.

Vernietigen houdt in dat u de koop ongedaan maakt. U kunt de betaalde geldsom terugvorderen bij de ondernemer. De producten dient u terug te geven aan de ondernemer. U kunt het beste eerst contact op nemen met de verkoper en samen proberen een oplossing te vinden voor uw klacht. Als dit niet helpt, of als de verkoper niet wilt meewerken, kunt u een brief schrijven waarin u het volgende vermeldt:
• dat u niet de juiste informatie heeft gekregen toen u het product kocht;
• dat u het product niet had gekocht indien u wel de juiste informatie had geweten;
• dat u daarom de overeenkomst vernietigt;
• dat u binnen twee weken een reactie wilt van de ondernemer.
Het is belangrijk dat u alle bovenstaande punten verwerkt in uw brief. Rechtswinkel Nijmegen-Oost helpt u graag bij het opstellen van deze brief.

Indien de ondernemer nog steeds niet reageert, kunt u nadenken over verdere vervolgstappen. U kunt bijvoorbeeld naar de Geschillencommissie gaan of wellicht naar de rechter. De kosten van een procedure bij de Geschillencommissie bedragen € 27,50. Als u naar de rechter wilt gaan dient u er rekening mee te houden dat kosten hiervoor aanzienlijk hoger zijn dan bij de Geschillencommissie.
Ook kunt u altijd een klacht indienen bij Consuwijzer over de misleidende verkoop. Consuwijzer zorgt ervoor dat uw klacht bij een toezichthouder terecht komt. Deze kan een boete opleggen aan de ondernemer, zodat u bij een volgende koop beter beschermd bent. Het is belangrijk om te weten dat Consuwijzer u niet individueel kan helpen bij het vernietigen van uw overeenkomst.
U kunt hiervoor wel altijd bij Rechtswinkel Nijmegen-Oost terecht.

Heeft u vragen over dit onderwerp of de vervolgstappen die u kunt nemen? Kom dan gerust langs op een van onze spreekuren zodat wij u van juridisch advies kunnen voorzien!

Ook voor andere juridische problemen kunt u bij ons terecht op een van onze spreekuren. Heeft u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in een van onze artikelen, schroom dan niet om dit te laten weten. Wellicht wordt uw onderwerp dan ook door een van onze rechtswinkeliers besproken.

Rechtswinkel Nijmegen-Oost wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!

Auteur: Anne Buurlage

November 2017 – Het concurrentiebeding

Stel u verliest uw baan. Snel gaat u op zoek naar een nieuwe werkplek. Bij voorkeur zoekt u iets dat lijkt op het werk dat u voorheen heeft gedaan, aangezien u daar al de nodige ervaring in heeft opgedaan. Toch is dit niet altijd even gemakkelijk; u kunt bij uw vorige werkgever een concurrentiebeding hebben getekend waardoor u beperkt wordt in uw mogelijkheden om een nieuwe baan te vinden Wat is een concurrentiebeding en is dit eigenlijk wel altijd geldig?

Inhoud
In een concurrentiebeding worden beperkingen opgelegd aan de werknemer. Deze beperkingen hebben betrekking hebben op de werkzaamheden die de werknemer na het verlaten van zijn huidige baan niet meer zal mogen verrichten bij een nieuwe werkgever. Hoe strikt deze beperkingen zijn, verschilt per overeenkomst en zal afhangen van de belangen van de huidige werkgever. Daarnaast kunnen over verschillende zaken afspraken worden gemaakt, zoals de omgeving waar de werknemer niet meer werkzaam mag zijn, de werkzaamheden die hij bij een nieuwe werkgever niet mag verrichten of over het wél of niet onderhouden van contact met relaties die zijn opgedaan bij de vorige werkgever.

Een concurrentiebeding wordt meestal opgenomen in de arbeidsovereenkomst, maar kan ook in aanvullende arbeidsvoorwaarden worden opgenomen waar de arbeidsovereenkomst naar verwijst. Het is belangrijk dat uw werkgever u de stukken geeft waarin het concurrentiebeding is opgenomen, anders is het concurrentiebeding niet geldig. Daarnaast moet degene die de arbeidsovereenkomst tekent meerderjarig zijn.

Een concurrentiebeding is over het algemeen alleen geldig in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Als uw werkgever in uw contract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding wil opnemen, moet er sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het geval waarin u zeer specifieke kennis opdoet over concurrentiegevoelige informatie bij uw werkgever. Dit zwaarwegende belang moet de werkgever beargumenteren in de arbeidsovereenkomst. Indien de werkgever dit niet doet, is het concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd niet geldig.

Handhaving
Indien uw vorige werkgever van mening is dat u in uw nieuwe werkplek het concurrentiebeding schendt, kan hij het beding handhaven door naar de rechter te stappen. Indien in het concurrentiebeding een boete opgenomen is, kan deze aan de werknemer opgelegd worden. Daarnaast kan de werkgever eisen dat de werknemer niet langer in dienst zal zijn bij de nieuwe werkgever of dat de rechter een verbod oplegt aan de nieuwe werkgever om de werknemer nog langer in dienst te houden.

Indien u als werknemer van mening bent dat het concurrentiebeding regels stelt die te strikt zijn, kun u de rechter verzoeken het concurrentiebeding te matigen of geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Dit betekent dat de rechter zal kijken of de belangen van de werknemer om op zijn nieuwe positie te werken zwaarder wegen dan die van de werkgever bij het handhaven van het concurrentiebeding. De rechter kan dan de boetes die in het concurrentiebeding zijn opgenomen verlagen. Daarnaast kan hij de werking van het concurrentiebeding beperken door bijvoorbeeld de duur van het concurrentiebeding te verkorten, of het geografisch gebied waarin het concurrentiebeding van toepassing is in te perken.

Let daarnaast goed op de reden waarom de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Heeft de werkgever namelijk ernstig verwijtbaar gehandeld en is de arbeidsovereenkomst om die reden geëindigd, dan heeft de werkgever überhaupt geen recht meer om zich te beroepen op het concurrentiebeding. Daarnaast moet de werkgever, als u een grote functiewijziging in het bedrijf krijgt, opnieuw een concurrentiebeding met u afspreken. Hierdoor kunt u bij uw nieuwe functie opnieuw bewust stilstaan bij de gevolgen van het concurrentiebeding en wordt u niet verrast door de gevolgen van een concurrentiebeding dat bij een andere functie hoort.

Zoals u ziet zijn er behoorlijk wat haken en ogen verbonden aan het vastleggen en handhaven van een rechtsgeldig concurrentiebeding. Elk geval zal apart moeten worden beoordeeld.

Bent u benieuwd hoe dit in uw specifieke situatie is? Kom dan gerust naar een van onze spreekuren met uw arbeidsovereenkomst zodat wij u kunnen helpen met uw situatie. Meer informatie vindt u op onze website: www.rechtswinkelnijmegen.nl.

Heeft u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in een van onze artikelen, schroom dan niet om dit te laten weten. Wellicht wordt uw onderwerp dan ook door een van onze rechtswinkeliers besproken.

Auteur: Marjolijn Oranje