Ga naar de inhoud

“In je studententijd heb je alle tijd om van alles en nog wat te proberen en kun je nog op je bek gaan”

Geert Pool was meer dan twee en een half jaar werkzaam voor Rechtswinkel Nijmegen-Oost waarvan hij twee jaar in het bestuur zat als onder andere penningmeester. Op dit moment is hij werkzaam als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag.

U besloot in uw derde studiejaar te solliciteren bij Rechtswinkel Nijmegen-Oost omdat u uw reeds opgedane kennis graag in de praktijk wilde inzetten. Wat is de zaak die u het meest is bijgebleven?
De zaak die mij het meeste bij is gebleven is die van een jongeman die door zijn werkgever onder druk werd gezet om een vaststellingsovereenkomst te tekenen teneinde zijn dienstverband te beëindigen. De wijze waarop de vaststellingsovereenkomst was opgesteld zou voor hem betekenen dat hij geen WW-uitkering zou ontvangen. Bovendien had de cliënt een vast contract. Nadat wij hadden uitgelegd wat de consequenties van het tekenen waren schrok hij nogal en heeft hij uiteindelijk met advies van onze zijde besloten de overeenkomst niet te tekenen en het gesprek met de werkgever aan te gaan.

Waar heeft u in uw tijd bij de Rechtswinkel het meest aan gehad?
Voor mij is de Rechtswinkel op meerdere vlakken een goede leerschool geweest. De schrijfvaardigheid die ik heb opgedaan is voor mij zeer waardevol geweest. De kritische houding en hulpvaardigheid van de bestuursleden en mederechtswinkeliers hebben aan die schrijfvaardigheid veel bijgedragen. Het belang van goede aanspreekvormen, formuleringen en de opbouw van een betoog zijn belangrijke elementen die ik tijdens mijn tijd bij de Rechtswinkel heb aangeleerd of aangescherpt. Verder was het op het gebied van communicatie ook een belangrijke leerschool. Je weet nooit wat voor cliënten je op een avond voor je neus krijgt. Zo kun je bij de een vrij uitvoerig ingaan op hoe de zaak juridisch in elkaar steekt, terwijl een ander meer laagdrempelig wil weten of we simpelweg kunnen helpen. De verschillende achtergronden, leeftijden en opleidingsniveaus vereisen elke keer weer een andere werkwijze. Dat is erg leerzaam voor je communicatievaardigheden.

Was het vakgebied dat u nu beoefent ook destijds uw favoriete vakgebied?
Destijds was mijn favoriete vakgebied Arbeidsrecht en Huurrecht. Ik denk vanwege de alledaagsheid van de onderwerpen en het feit dat je er zelf ook (regelmatig) mee te maken kunt krijgen. Na afronding van mijn master rechten en politieke geschiedenis besloot ik te solliciteren voor het Rijkstraineeship. Momenteel werk ik bij het Ministerie van VWS als beleidsmedewerker op het gebied van zorgverzekeringen. Geen arbeidsrecht of huurrecht dus, wel iets waar iedereen
mee te maken heeft. Er zijn dus meer mogelijkheden dan alleen de advocatuur. Ik wil graag de huidige rechtswinkeliers meegeven dat er genoeg mogelijkheden zijn om je te ontplooien. In je studententijd heb je alle tijd om van alles en nog wat te proberen en kun je nog op je bek gaan.

Heeft u nog contact met andere oud-medewerkers van de Rechtswinkel?
Ik heb nog regelmatig contact met een heel aantal oud-medewerkers. Met een aantal oudgedienden hebben we tijdens onze periode bij de Rechtswinkel een kookclubje opgericht. Nog steeds komen we in dezelfde samenstelling eens in de één a twee maanden samen om te koken, eten en bij te praten. Verder woon ik in Den Haag in een appartementencomplex waar toevallig ook nog twee andere oud-rechtswinkeliers wonen!