Ga naar de inhoud

“Realiseer je dat dit de zorgeloze tijd is van je leven en dat we het goed hebben in Nijmegen”

Kirsten ten Cate voltooide via de Nijmegen Law School de opleidingen Nederlands Recht en Europees en Internationaal Recht. Zij was van september 1997 tot september 1999 en -na een jaar studie in Parijs- ook in het collegejaar 2000-2001 actief bij de Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost. Tegenwoordig is zij werkzaam als griffier van Provinciale Staten bij de provincie Noord-Brabant.

Het komt tegenwoordig vaak voor dat cliënten na hun bezoek aan een spreekuur via e-mail een advies toegestuurd krijgen. Hoe ging het schrijven van adviezen in uw rechtswinkeltijd?

Wij hadden officieel briefpapier van de rechtswinkel en verstuurden de adviezen via de post. E-mail was er al wel, maar werd door ons nog niet echt gebruikt. Vaak moesten mensen terugkomen of belden wij met ze. We deden dus niet alles af op spreekuur.

Waar heeft u in uw tijd bij de rechtswinkel het meest aan gehad?

Ik heb geleerd dat feiten belangrijk zijn: waar staat de boom van de buurman precies, hoe waren de omstandigheden exact waarin u uw ontslag kreeg aangezegd? Dit had ik nooit uit mijn boekenwijsheid gehaald, ook al kregen we veel jurisprudentie te lezen. Je moet eigenlijk tot zes cijfers na de komma doorvragen en beseffen dat het zonder de feiten niet gaat. Hier heb ik nog vaak aan teruggedacht de eerste jaren van mijn werkzaamheden bij de Provincie. Ik leerde bij de Nijmegen Law School en de rechtswinkel: als jurist moet je zowel mondeling kunnen overtuigen, als ook op schrift. Kort en bondig is daarbij het devies. Het is van groot belang, dat juristen hun taalgevoel steeds weer aanscherpen. Daarom is het zo goed dat er nu bachelor-scripties geschreven moeten worden.

Hoe is het na uw studietijd gegaan?

In het laatste jaar van mijn studie liep ik stage. Het aantal uren onderwijs werd gedurende het jaar afgebouwd. Aan het einde bestond de stage uit vier werkdagen en was er in de resterende dag ruimte voor het voltooien van de scriptie. Ik heb toen gesolliciteerd bij een advocatenkantoor, een gemeente en de provincie Noord-Brabant. Ik voelde aan dat ik in een grotere werkomgeving thuishoorde en een provincie is zeker grootschalig. Zo ben ik voor mijn stagejaar bij de provincie Noord-Brabant terechtgekomen. De arbeidsmarkt was toen goed en aan het einde van dat jaar kreeg ik een dienstverband aangeboden. Ik zei tegen mezelf: ik doe het voor maximaal drie jaar, want ik vond de schaalgrootte leuk, maar mijn collega’s over het algemeen oud. Uiteindelijk had ik echter nooit een aanleiding om weg te gaan: de provincie is een leuke werkgever, ook voor jonge mensen! Je kunt je er echt met de grotere vraagstukken van de toekomst bezighouden: klimaat, infrastructuur en mobiliteit, de toekomst van de landbouw, als voorbeelden. Ik heb bij de provincie ervaren dat als je kansen ziet, je deze kan krijgen. Na iedere drie jaar kwam er weer iets anders op mijn pad wat ik dan weer aannam. Ik ben langzaam van de juridische naar een managementrol gegaan. Via hoofd van een grote afdeling die zich bezighoudt met post en archief, belandde ik als plaatsvervangend griffier bij de griffie. Twee jaar geleden werd ik griffier van Provinciale Staten.  Een prachtige leidinggevende functie, waarin ik met mijn team 55 leden van Provinciale Staten, verdeeld over elf fracties ondersteun. Om te zorgen, dat hun frequente vergaderingen goed worden voorbereid, werk ik nauw samen met de algemeen directeur en de Commissaris van de Koning. De algemeen directeur geeft leiding aan de ambtelijke organisatie die de voorstellen waarover besloten moet worden door PS voorbereidt, de Commissaris is voorzitter van zowel het college van Gedeputeerde Staten als van Provinciale Staten. Mijnruime juridische ervaring komt hier ook goed van pas: regelmatig zijn er juridische problemen die je met gevoel voor de politiek-bestuurlijke omgeving moet oplossen, maar vooral ook het ordenen, analyseren en formuleren, zijn kwaliteiten die een goed jurist gegeven zijn en die ik bij mijn werk nodig heb.

Was het vakgebied dat u nu beoefent ook destijds uw favoriete vakgebied?

Ja, dat was en is het bestuursrecht. Het is jammer dat er nu zoveel focus wordt gelegd op onder andere ondernemingsrecht. Ik zou graag willen dat studenten meer wordt bijgebracht van bestuursrecht.  Uiteindelijk komen er ook maar weinig studenten op de Zuidas aan het werk, velen komen ergens anders terecht. Kijk maar hoe mijn carrière zijn verloop heeft gehad. In mijn vak komt alles samen: niet alleen de juridische aspecten maar ook het doorvragen, de maatschappelijke belangen, etc. Ik had hier destijds al belangstelling voor. Ik heb echt de juiste opleiding gehad voor deze functie.

Hoe ziet een typische werkdag er bij u uit?

Er is geen standaard werkdag, het ligt er ook aan welke dag het is. Bij de provincie Noord-Brabant hebben de Staten iedere veertien dagen een vergadering, terwijl andere provincies dit een keer in de maand doen. Hoe de vergadering gaat lopen moet ik eigenlijk al als een filmpje in mijn hoofd doorgenomen hebben. Ik heb taken voor de korte termijn en lange termijn: dit moet je dus goed plannen. Een dag loopt altijd anders dan gepland. Samenwerking is daarom belangrijk: samen bereik je meer dan alleen. We gaan nu aan de gang met de voorbereiding van de Verkiezingen én met de installatie van de nieuwe Statenleden. Welke faciliteiten kunnen we ze bieden? Heel veel verschillende zaken moeten worden doorgenomen met P&O, met ICT… ik zit om tafel met de managers van de diverse afdelingen: welke dossiers komen eraan, hoe is de planning, wat is handig? Hoe schrijft men het helder en duidelijk op voor Provinciale Staten? Het is druk, ik werk meer dan fulltime, maar dit is te combineren met een gezin. Ik werk bijvoorbeeld één dag in de week thuis.

Wat zou u graag aan de huidige rechtswinkeliers willen meegeven?

Blijf in jezelf investeren en denk niet dat je de wijsheid alleen uit de boeken haalt. Zie de rechtswinkel dus als een belangrijk onderdeel van investering in je toekomst. Ga vooral naar het buitenland! En realiseer je dat dit de zorgeloze tijd is van je leven en dat we het goed hebben in Nijmegen. Tot slot, als je geïnteresseerd bent in het bestuursrecht: vergeet niet om vanaf de publieke tribune eens een vergadering van Gemeenteraad of Provinciale Staten bij te wonen. Kom je dat in Den Bosch doen, laat het mij dan weten, dan zorg ik graag voor een kijkje in de keuken (of wellicht een stageplek)!