Ga naar de inhoud

Op vakantie buiten de schoolvakanties: een goed idee, of toch niet?

Op vakantie buiten de schoolvakanties: een goed idee, of toch niet?

Zomervakantie: de perfecte periode om er met het gezin even tussenuit te gaan, de zon op te zoeken en te genieten van alle rust buiten het werk- en schooljaar om. Toch is het hoogseizoen niet altijd het ideale moment om met het gezin op vakantie te gaan. Heel Nederland heeft namelijk hetzelfde idee. Door alle geplande vakanties draait Schiphol overtoeren met meer dan 220.000 bezoekers per dag (!), wachten gezinnen uren in de rijen voor de douane, staan er kilometerslange files op weg naar Zuid-Europa en zijn vakanties vaak erg duur. Is het dan een slim idee om met de kinderen nét buiten de schoolvakanties weg te gaan? Helaas niet, de Leerplichtwet steekt daar een stokje voor. Toch is er een flinke stijging van het aantal gezinnen dat buiten de schoolvakanties ongeoorloofd weg gaat. Maar wat nu als een vakantie boeken anders écht niet kan?

De leerplicht: strenge regels en overtredingen

In Nederland geldt een leerplicht voor kinderen van 5 jaar oud tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar oud wordt. Deze periode wordt verlengd tot de leeftijd van 18 jaar als het kind op dat moment nog geen diploma voor vwo, havo, of mbo op niveau 2 of hoger heeft. De leerplicht houdt in dat kinderen in die leeftijdscategorie verplicht zijn alle schooluren bij te wonen. Het toezicht op de naleving hiervan wordt gehouden door de leerplichtambtenaar. Is een leerling meerdere dagen of vaak ongeoorloofd afwezig? Dan is de school verplicht het verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar controleert streng op de naleving van de regels en kan in bepaalde gevallen (flinke) boetes opleggen aan de ouders, maar ook aan de leerling. In bepaalde gevallen kan ernstige afwezigheid zelfs tot een taakstraf leiden.

Ruimte voor uitzonderingen

Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze regels en kan een leerling in bepaalde gevallen verlof krijgen. Denk bijvoorbeeld aan geldige redenen als ziekte, een begrafenis of een huwelijk. Voor vakanties worden in principe geen uitzonderingen gemaakt, tenzij sprake is van een bijzondere situatie.

In sommige gevallen is het voor een gezin helaas niet anders mogelijk om met z’n allen weg te gaan tijdens de schoolvakanties van de kinderen. Te denken valt aan ouders met een seizoensgebonden baan, bijvoorbeeld in de agrarische sector, of ouders die anders grote bedrijfseconomische risico’s lopen. Indien u zich in een dergelijke situatie bevindt, kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Let wel op: dit verzoek zal alleen geaccepteerd worden als u gedurende álle schoolvakanties gehinderd bent om op vakantie te gaan. Ook is 10 dagen het maximum aantal schooldagen waarvoor verlof gevraagd kan worden. Het verzoek dient te worden ingediend bij de directeur van de school. De directeur beoordeelt vervolgens of het verlof verleend kan worden.

Tips voor uw persoonlijke situatie

Het is duidelijk dat de regels van de Leerplichtwet strikt zijn en dat verlof om buiten de schoolvakanties weg te gaan met het gezin, niet makkelijk verleend wordt. Toch zonder toestemming op vakantie gaan? Geen slim idee. Daar zitten grote risico’s aan vast, zoals de kans op flinke boetes en eventueel zelfs een taakstraf.

Wij hebben daarom een paar tips op een rijtje gezet, mocht u zich in een dergelijke situatie bevinden. Het is handig om de toestemming ruim van tevoren aan te vragen en de vakantie pas te plannen als de toestemming verleend is. Dit kan grote (financiële) teleurstellingen voorkomen. Daarnaast is het verstandig om over gegevens te beschikken die aantonen dat het echt niet mogelijk is om buiten de schoolvakanties weg te gaan. Hoe meer bewijs, hoe sterker u staat. Ook kan het raadzaam zijn een school te kiezen met flexibele regels, waar u tevens goed contact heeft met het personeel van de school.

Omdat elke situatie anders is, spelen persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol. De medewerkers van onze Rechtswinkel kijken graag met u mee naar uw situatie en mogelijkheden. Hebt u vragen over dit onderwerp of loopt u tegen dit probleem aan? Kom dan gerust langs tijdens ons spreekuur op maandag, woensdag of zaterdag, zodat wij u gratis van juridisch advies kunnen voorzien. Ook voor andere juridische problemen kunt u bij ons terecht. Hebt u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in één van onze artikelen? Schroom dan niet om dit aan ons te laten weten.

Auteur: Joris van Haalen