Ga naar de inhoud

Uw tandarts stevig aan de tand voelen

Een wachtruimte die bijna bevriest vanwege de airco, een apart geurtje, rustige achtergrondmuziek en bijzondere schilderijen waar u ontzettend lang naar blijft staren. Hoogstwaarschijnlijk is dit ook voor u herkenbaar. Iedereen brengt de tandarts zo nu en dan een bezoekje. Of u met een glimlach de deur uitloopt, is meestal afhankelijk van de behandeling die u bent ondergaan en hoe de behandeling is uitgevoerd. Het kan natuurlijk voorkomen dat uw tandarts een medische fout begaat waardoor u ontzettend veel pijn heeft ervaren tijdens de behandeling of dat u na afloop andere klachten heeft. In sommige gevallen is zelfs een herstelbehandeling nodig. Als u vindt dat uw tandarts u onjuist behandeld heeft, staan er verschillende wegen open om uw ongenoegen te uiten.

Klacht indienen

Het is van belang om bij een klacht eerst met de desbetreffende persoon van de tandartsenpraktijk in gesprek te gaan. Meestal lost dit al veel op. U kunt dan aangeven wat u onduidelijk vindt of wat u dwars zit en de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Indien u er met uw tandarts niet uitkomt dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij de beroepsorganisatie waar uw tandarts bij is aangesloten. Over het algemeen is dit de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) of de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). Als u een klacht indient bij deze organisaties, komt deze bij een klachtenfunctionaris terecht. De klachtenfunctionaris kan u op de verschillende manieren ondersteunen. Hij kan u bijvoorbeeld adviseren bij het indienen van een klacht of hij kan u bijstaan bij het formuleren van de klacht tijdens een gesprek. Let op: de klachtenfunctionaris doet géén uitspraak over de klacht, maar hij kan u wel helpen de juiste weg te vinden voor het oplossen van uw probleem.

Geschilleninstantie, rechter of tuchtcollege?

Als u na bemiddeling van de klachtenfunctionaris er alsnog niet uitkomt, dan kunt u overwegen een procedure te starten bij de civiele rechter. Bij de woorden ‘’procedure starten’’ of ‘’rechter’’ beginnen bij veel mensen alarmbellen te rinkelen. Een procedure kan namelijk omslachtig zijn en veel geld kosten, en daar zitten de meeste mensen niet op te wachten. Wilt u liever een meer laagdrempelige optie? Dan kunt u bij een geschilleninstantie terecht. Voor het inschakelen van deze instantie heeft u geen advocaat nodig. Deze instantie geeft een onafhankelijk oordeel over uw klacht en kan ook schadevergoeding toekennen. De uitspraak is bindend voor beide partijen.

Bent u een échte durfal en start u liever direct een civiele procedure? Dan kan dat natuurlijk ook.

De civiele rechter behandelt zaken van €25.000 of meer. Indien u minder dan €25.000 vordert, kunt u naar de kantonrechter. Bij deze rechter is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Als u besluit naar de rechter te gaan, dient u uw tandarts eerst per aangetekende brief aansprakelijk te stellen.

Twijfelt u aan de kwaliteit van uw tandarts en wilt u dit aan de kaak stellen? Dan kunt u terecht bij het tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit is een instantie waar u kunt klagen over de gedraging van uw zorgverlener, in dit geval uw tandarts. De instantie beoordeelt op basis van de klacht of uw tandarts zijn werk naar behoren heeft uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, verklaart het tuchtcollege uw klacht gegrond en kan uw tandarts een maatregel worden opgelegd. De uitspraak van de tuchtrechter is bindend en kosteloos.

Tip: welk doel wilt u bereiken?

Laten we eerlijk zijn, niemand gaat echt graag naar de tandarts en zeker niet als de behandeling niet verloopt zoals gepland. Wees niet te lang getreurd! U kunt verschillende stappen ondernemen om uw tandarts aansprakelijk te stellen. Het is verstandig om eerst na te denken over het doel dat u wilt bereiken met het aansprakelijk stellen van uw tandarts. Als het u vooral gaat om vergoeding van de schade kunt u het beste een civiele procedure beginnen. Als u ook de kwaliteit van uw tandarts in twijfel trekt en dit aan de orde wilt stellen is een tuchtrechtelijke procedure geschikt. Een combinatie van beide is ook mogelijk!

Omdat elke situatie anders is, spelen persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol. De medewerkers van onze Rechtswinkel kijken graag met u mee naar uw situatie en mogelijkheden. Hebt u vragen over dit onderwerp of loopt u tegen dit probleem aan? Kom dan gerust langs tijdens ons spreekuur op maandag, woensdag of zaterdag, zodat wij u gratis van juridisch advies kunnen voorzien. Ook voor andere juridische problemen kunt u bij ons terecht. Hebt u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in één van onze artikelen? Schroom dan niet om dit aan ons te laten weten.

Auteur: Jessica Rietman