Ga naar de inhoud

“Door de rechtswinkel ben ik gaan inzien dat er meer in het leven is dan alleen werk”

Jan Jaap Heldens heeft zich tussen 2013 en 2015 ingezet voor Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost. Gedurende deze periode heeft hij een plek in het bestuur gehad als secretaris en heeft hij zijn mentorkinderen geleerd het allerbeste uit zichzelf te halen. Na twee jaar als belastingadviseur bij Loyens & Loeff te hebben gewerkt, werkt Jan Jaap tegenwoordig als Tax Talent Trainee bij de Belastingdienst. Wij zijn benieuwd naar zijn tijd bij de rechtswinkel en willen graag weten wat het rechtswinkelwerk voor hem heeft betekend.

U vertelde dat u in het begin van uw studententijd geneeskunde heeft gestudeerd. Desondanks bleek later de overstap naar rechten voor u een schot in de roos. Waarom bent u zich naast deze studie gaan inzetten voor de rechtswinkel?

De overstap naar rechten bleek inderdaad een schot in de roos, want ik vond rechten zeer interessant om te studeren. Tegelijkertijd vond ik het wel heel theoretisch. Om de theorie in de praktijk te brengen heb ik dus bij de rechtswinkel gesolliciteerd. Dat is een lekker cliché antwoord, maar het heeft veel bijgedragen aan mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling tijdens mijn studie. Daarnaast bracht de rechtswinkel mij een (welbekend) warm bad. Door de goede afwisseling tussen formele- en informele aspecten heb ik nog steeds vriendschappen aan de rechtswinkel overgehouden.

Tijdens of na het draaien van spreekuren komen er geregeld opmerkelijke zaken langs die niet meer vergeten worden door rechtswinkeliers. Kunt u wat vertellen over een zaak die u het meeste is bijgebleven?

De zaak die mij het beste is bijgebleven gaat over een stichting. De bestuursleden van deze stichting kwamen bij mij op spreekuur, omdat de oud-penningmeester van de stichting geld had uitgeleend aan een andere stichting. De bestuursleden die bij mij kwamen wilden dit geleende geld terug, maar de andere stichting ontkende dat zij geld hadden geleend en weigerde het bedrag terug te betalen. Samen met een andere rechtswinkelier hadden wij vrijwel niets om op te varen. Het enige bewijs dat wij hadden was dat er geld was overgemaakt onder de omschrijving “lening”. Met dit bewijs hebben wij vervolgens voor de stichting een ingebrekestelling opgesteld in de hoop druk uit te oefenen op de andere stichting. Enige tijd later bleek dat deze ingebrekestelling effect had gehad. Dezelfde bestuursleden kwamen mij dit namelijk een paar maanden later (toen ik toevallig ook een spreekuur draaide) vertellen. Als bedankje kregen mijn spreekuurpartner en ik een fles wijn die deze bestuursleden hadden gekocht op hun laatst georganiseerde activiteit.

U vertelde al dat u onder andere door de informele activiteiten vriendschappen aan de rechtswinkel heeft overgehouden. Welke informele activiteit staat u het meeste bij en waarom?

Mijn eerste rechtswinkelweekend staat mij het meeste bij. Ik was toen net als algemeen bestuurslid in het bestuur getreden en ik was als bestuurder dus nog onervaren. Na de eerste activiteit van de avond lagen tot mijn grote schrik de overige ervaren bestuursleden vanwege diverse redenen allemaal op tijd in bed. Al vrij snel heb ik mij daardoor over de hele beestenbende moeten ontfermen, maar gelukkig vroeg dit niet heel veel van me. Toen alleen Martijn van de Zand en Luuk Hendriks met mij nog wakker waren, wilde ik ook richting bed gaan. In al mijn wijsheid wilde ik de gordijnen sluiten, maar dit bleek wél veel van mij te vragen want het bleek onmogelijk te zijn, haha. Ik had misschien een of twee drankjes te veel op, maar het ontging mij totaal dat de gordijnen niet aan één kant vast zaten. Gedurende een bepaalde tijd, waarvan er overigens nog enige discussie bestaat over de precieze duur, heb ik de gordijnen van links naar rechts getrokken. Luuk en Martijn heb ik hiermee flink kunnen vermaken en dit verhaal komt zelfs nu nog geregeld naar boven drijven.

 

Afsluitend, u bent ruim 2 jaar bij onze rechtswinkel actief geweest. Bent u veranderd door deze tijd en wat is de belangrijkste les die u hebt geleerd tijdens uw rechtswinkeltijd? Wat zou u dan ook aan andere rechtswinkeliers willen meegeven?

Ik denk niet dat ik door de rechtswinkel echt ben veranderd, maar wel denk ik dat de rechtswinkel heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling tijdens mijn studie. Ook ben ik door de rechtswinkel gaan inzien dat er meer in het leven is dan alleen werk. Naast mijn studie werkte ik namelijk ook veel in de horeca. Daardoor bestonden veel weken, zowel op het einde van mijn geneeskunde studie als tijdens de propedeuse van rechten, uit studeren en werken. In eerste instantie ben ik bij de rechtswinkel gegaan om de theorie in de praktijk te zien, dat betekende dus nog meer werken. Ik ben echter door de borrels, het rechtswinkelweekend en andere informele activiteiten weer tot het besef gekomen dat er meer is én meer hoort te zijn in het leven dan alleen werk. Ik zou de rechtswinkeliers dan ook willen meegeven om jezelf zo breed mogelijk te oriënteren. Door veel te zien en te doen, leer je niet alleen zelf welke kant jij op wil, maar kan je eveneens jouw keuzes tijdens sollicitatiegesprekken goed onder woorden brengen.