Ga naar de inhoud

Letselschade bij sport

Het zonnetje schijnt op zaterdagochtend; vele ouders in de regio Nijmegen trekken er weer op uit om hun kind aan te moedigen langs de zijlijn van het voetbalveld. Uw kind is de sterspeler van de voetbalclub die met 5-0 voorstaat. Maar dan wordt uw kind plotseling geraakt door een harde en zeer grove sliding van een tegenspeler. Uw kind ligt in elkaar gedoken op de grond. U denkt als ouder maar één ding; dit zal de tegenspeler duur komen te staan! De vraag is of dit juridisch eigenlijk wel mogelijk is. In deze bijdrage informeren wij u over de mogelijkheid om iemand aansprakelijk te stellen voor letselschade in een sportsituatie.

Deelname aan een sport brengt bepaalde risico’s met zich mee die horen bij die sport. Vanwege dit verhoogde risico zal iemand die u een letsel toebrengt, moeilijker aansprakelijk te stellen zijn. Als u valt in de supermarkt omdat u wordt geraakt door een sliding van uw buurman, dan kunt u hem aansprakelijk stellen. Maar wanneer uw buurman dezelfde sliding op het voetbalveld maakt, is dit in principe niet mogelijk. Of dat echt onmogelijk is, hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval.

Aansprakelijkheid wordt bij de uitoefening van een sport dus minder snel aangenomen. Wanneer is een gedraging dan wél over de streep? Soms gaan gedragingen zo ver, dat die niet meer binnen het risico van de sport kunnen vallen. Denk hierbij aan een voetbalspeler die een tegenspeler met een harde vuist in zijn gezicht slaat terwijl de bal zich niet eens in de buurt bevindt. Deze gedraging is op geen enkele wijze te koppelen aan de sport voetbal en dus onrechtmatig.

En wat nou als uw kind zeer heftig letsel heeft opgelopen? Is het dan sneller mogelijk om de tegenspeler aansprakelijk te stellen? Uw ouderinstinct zegt waarschijnlijk van wel, maar het juridische antwoord is nee. Het is niet zo dat meer schade ook meer kans op aansprakelijkheid met zich meebrengt. Om aan te tonen hoe hard dit kan zijn, halen wij een recente uitspraak van rechtbank Noord-Nederland aan. In deze zaak ging het om een voetballer die zo ernstig was getroffen door een sliding van een tegenspeler, dat zijn linker onderbeen geamputeerd moest worden. Desondanks oordeelde de rechtbank dat de sliding gewoon was toegestaan. Er bestond dus geen mogelijkheid voor de voetballer om de tegenspeler aansprakelijk te stellen. Of het nou gaat om een wondje of geamputeerd been, dit maakt voor de vaststelling van aansprakelijkheid niks uit. Van belang is wel dat er sprake is van schade. Is dit niet het geval, dan is het onmogelijk om de gedraging als onrechtmatig te bestempelen.

Handelingen en gedragingen die passen bij een sport zijn in principe toegestaan. Een goed potje voetbal spelen wordt anders erg moeilijk. Is er geen relatie tussen een bepaalde gedraging en de sport, dan komt aansprakelijkheid om de hoek kijken. Waar het uiteindelijk om gaat zijn de omstandigheden waaronder het incident heeft plaatsgevonden. Deze omstandigheden kunnen u laten winnen óf verliezen op het gebied van aansprakelijkheid.

Auteur: Sterre Thijssen