Ga naar de inhoud

“Ik had nooit verwacht dat de rechtswinkel zo’n toevoeging zou zijn aan mijn studententijd”

Claire Ghering was van februari 2011 tot mei 2013 medewerkster bij Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost. Ze heeft zowel de studie Nederlands Recht als Bedrijfskunde afgerond en is inmiddels 4,5 jaar werkzaam als wetgevingsjurist bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Is er een zaak uit uw tijd als rechtswinkelier die u is bijgebleven?

Ik heb niet één specifieke zaak die me is bijgebleven. Meer in z’n algemeenheid kan ik me vooral de enorme impact herinneren die het op mensen had als ze werden geconfronteerd met een beëindigingsovereenkomst, terwijl ze zelf nog gelukkig waren in hun werk. Dit is natuurlijk ook logisch: je besteedt zoveel tijd aan werken en je bent ervan afhankelijk voor je inkomensvoorziening. Ik vond het altijd fijn om mensen in deze situatie de ruimte te geven voor hun verhaal, te informeren over al hun (juridische) mogelijkheden en te zorgen dat de beëindigingsovereenkomst in ieder geval aan alle voorwaarden voldeed zodat er bij ondertekening recht op een WW-uitkering zou bestaan.

Welke vaardigheden heeft u het meest ontwikkeld door uw werkzaamheden bij de rechtswinkel?

Ik heb met name mijn schrijf- en gespreksvaardigheden enorm ontwikkeld door de rechtswinkel. Tijdens de studie leer je om een juridisch zeer nauwkeurig en volledig verhaal te schrijven. Voor een goed advies is het noodzakelijk hier een praktische vertaalslag van te maken en niet te blijven hangen in juridisch jargon. Aan deze vaardigheid heb ik in mijn huidige werk nog steeds veel.

Hiernaast werd ik bij de rechtswinkel voor het eerst geconfronteerd met échte verhalen van mensen. Een casus bij een tentamen is natuurlijk niet vergelijkbaar met een persoon die voor je zit en die daadwerkelijk te maken heeft met een juridisch probleem. Bij de rechtswinkel leer je hoe je zo’n gesprek kan aanpakken: hoe zorg je ervoor dat iemand zich gehoord voelt, welke vragen moet je stellen, hoe ga je om met een emotionele cliënt en hoe breng je een moeilijke boodschap? Enorme waardevolle vaardigheden die voor elke rechtenstudent belangrijk zijn.

Was de rechtswinkel wat u ervan verwacht had?

Meer dan dat! Ik ben destijds bij de rechtswinkel begonnen met de ietwat vage ambitie om mijn opgedane juridische kennis meer in de praktijk te brengen. Ik heb zeker mijn professionele vaardigheden verbeterd, maar als ik er nu aan terugdenk komen toch vooral alle mooie herinneringen aan de informele activiteiten naar boven. Ik had nooit verwacht dat de rechtswinkel zo’n toevoeging zou zijn aan mijn studententijd.

Wat is de belangrijkste les die u hebt geleerd tijdens uw rechtswinkeltijd?

In mijn tijd bij de rechtswinkel heb ik twee waardevolle lessen geleerd. Allereerst het inzicht dat we in Nederland heel veel regels kennen. Het is niet vreemd dat mensen in dat oerwoud aan regels soms tegen een (juridisch) probleem aanlopen. Het is ontzettend fijn dat er instanties als de rechtswinkel bestaan om mensen daar op laagdrempelige wijze bij te helpen. In het verlengde daarvan heb ik bij de rechtswinkel het belang van helder communiceren geleerd. Tijdens de studie wordt een redelijk formele schrijfstijl aangeleerd. Dat is jammer. Het is naar mijn mening juist de kunst om een juridisch vraagstuk zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk op te schrijven. Alleen dan kun je een cliënt goed helpen.

Deze lessen zijn ook relevant geweest voor mijn werk nu. Bij het ontwerpen en schrijven van wet- en regelgeving probeer ik altijd na te denken over de nut- en noodzaak van de regels en de gevolgen hiervan voor de praktijk. Is het voor mensen duidelijk welke verplichtingen er zijn? Zijn die verplichtingen logisch? Is er een goede ondersteuning voor mensen, bijvoorbeeld door een uitkeringsinstantie zoals het UWV of een gemeente?

U heeft in uw rechtswinkelperiode twee bestuursfuncties uitgeoefend: die van algemeen bestuurslid en secretaris. Hoe heeft u uw tijd als bestuurslid ervaren?

De vergaderavonden met het bestuur van de rechtswinkel zijn één van mijn beste herinneringen aan de rechtswinkel. Het begon altijd serieus: we hadden een formele agenda, bespraken de koers van de rechtswinkel, het niveau van de juridische adviezen en er was ruimte voor discussie. Hierna was er echter ook volop ruimte voor ontspanning! De vergaderavonden mondden vaak uit in borrelavonden, wedstrijdjes op de Super Mario, goede gesprekken waarin we de meest vreemde dilemma’s aan elkaar voorlegden en nachtelijke danssessies in foute kroegen. Je bouwt zo al snel een bijzondere vriendschap op met je medebestuursleden.

Heeft u nog contact met andere oud-medewerkers van de rechtswinkel?

Absoluut, ik heb nog veel contact met mensen van de rechtswinkel. Mijn ervaring is dat uit de rechtswinkel hechte vriendschappen kunnen ontstaan. Zo eet en borrel ik nog steeds regelmatig met vrienden die ik bij de rechtswinkel heb leren kennen en ben ik de afgelopen jaren vaak op reis geweest met een vriendin die ik bij de rechtswinkel heb leren kennen.

Was het vakgebied dat u nu beoefent ook tijdens uw werkzaamheden bij de rechtswinkel uw favoriete rechtsgebied?

Jazeker. Bij de rechtswinkel ging mijn voorkeur uit naar het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht en in mijn huidige werk als wetgevingsjurist bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houd ik me met name bezig met het socialezekerheidsrecht en pensioenrecht. Het zijn allebei rechtsgebieden die dichtbij mensen staan. Iedereen kan op elk moment van zijn leven geconfronteerd worden met tegenslag (zoals ziekte en werkloosheid) en voor iedere werknemer is een goede pensioenopbouw relevant.

Wat zou u ten slotte graag aan de huidige rechtswinkeliers willen meegeven?

Mijn belangrijkste tip is – hoe cliché ook – om vooral niet bang te zijn voor een beetje studievertraging en je tijdens je studententijd zo breed mogelijk te oriënteren. Op professioneel vlak, om er zo achter te komen welk vakgebied en wat voor functie je het meest aanspreekt. Doe een extra keuzevak, loop stage(s), voer netwerkgesprekken enzovoorts. Vergeet niet om daarbij ook aan de misschien minder vanzelfsprekende functies te denken. Zo kan ik een baan (als wetgevingsjurist) bij de Rijksoverheid enorm aanraden als het je uitdagend lijkt om in een politieke omgeving te opereren. Geniet daarnaast vooral ook met volle teugen van alle gave nevenactiviteiten die je kunt doen zoals etentjes bij studentikoze restaurantjes en gezellige borrelavonden! Als je eenmaal werkt, wordt het (helaas) toch iets lastiger om op een dinsdagavond spontaan een nachtje door te halen in de kroeg. 

Auteurs: Paula Röttjers & Caya Lagrouw