Ga naar de inhoud

Het park op de hoek als persoonlijk terras?

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: één zonnestraal en studenten sprinten naar het Waalstrand of het Kronenburgerpark om lekker te borrelen. Velen vinden het waarschijnlijk een onderdeel van de echte Nijmeegse studentenervaring. Ook zijn deze openbare plekken met de huidige coronamaatregelen een goed alternatief voor de beperkte mogelijkheid om het terras op te duiken. Niet iedereen staat er echter bij stil of het eigenlijk wel is toegestaan om op openbare plekken alcoholhoudende dranken te nuttigen.

Wat zegt de gemeente?

Elke gemeente in Nederland heeft een Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) opgesteld waarin regels staan die specifiek voor de desbetreffende plaats gelden. In de APV van Nijmegen staat bijvoorbeeld dat stoepkrijten en ‘buren-gluren’ verboden is. Daarnaast heeft de gemeente ook omtrent het drinken van alcoholhoudende dranken in het openbaar het een en ander bepaald.  

In de APV Nijmegen zijn namelijk een aantal ‘maatregelen tegen overlast en baldadigheid’ opgenomen, waaronder het verbod op alcohol drinken in het openbaar. Dit verbod geldt niet alleen als het alcoholgebruik tot overlast en baldadigheid leidt: het drinken van alcohol op openbare plekken is altijd verboden. Landelijk is het door de coronamaatregelen overigens in het algemeen verboden om na achten alcohol te consumeren of in je bezit te hebben op openbare plekken. Alle plekken die voor publiek toegankelijk zijn vallen onder het begrip openbare plekken. De weg, de bruggen en de mooie Nijmeegse parken zijn hiervan voorbeelden.

Naast het daadwerkelijk consumeren van alcoholhoudende dranken, is het ook verboden om aangebroken flessen, blikjes ‘en dergelijke’, met daarin alcoholhoudende drank bij je te hebben. De aangebroken fles wijn die nog in de koelkast ligt, kan je voor de zekerheid dus beter niet onder de arm meenemen naar het uitje bij jouw vrienden. Het overtreden van het verbod op alcoholconsumptie en -bezit in het openbaar kan leiden tot een boete van € 100,00 exclusief € 9,00 aan administratiekosten. Dat is dus een duur grapje.

Hoe zit het dan tijdens de Nijmeegse Vierdaagse?

In 2019 bezochten zeker 383.000 bezoekers de Vierdaagsefeesten, maar zij hielden zich zeker niet allemaal aan het verbod op drinken in het openbaar. Hoe zit dat?

De Vierdaagsefeesten worden elk jaar georganiseerd door Stichting Vierdaagsefeesten. Omdat het verbod op alcohol drinken in het openbaar in beginsel ook tijdens de derde week van juli van kracht is, is Stichting Vierdaagsefeesten afhankelijk van de uitzonderingsregeling die voor dit verbod geldt.

Allereerst geldt het verbod niet voor een terras dat deel uitmaakt van een horecabedrijf dat daarvoor een terrasvergunning heeft. Deze uitzondering is voor de Vierdaagsefeesten niet van toepassing, want het evenement betreft geen horecabedrijf en er is ook geen sprake van een terras. Ten tweede wordt een uitzondering gemaakt op het verbod als er een ontheffing is verleend voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank. Met deze ontheffing op zak kan Stichting Vierdaagsefeesten op haar festivalterreinen drank schenken waarin maximaal 15% alcohol zit. Niet alleen mogen alcoholhoudende dranken worden geschonken, de feestvierende bezoekers mogen het ook op de openbare festivalterreinen opdrinken. Deze uitzondering geldt alleen voor die plekken waarvoor Stichting Vierdaagsefeesten een ontheffing heeft. Dit betekent dat het ook tijdens de Vierdaagsefeesten verboden is buiten de festivalterreinen in het openbaar alcoholhoudende dranken te consumeren of aangebroken flessen bij je te hebben.

Ligt je boete al op de deurmat?

De afgelopen periode is door de gemeente flink gehandhaafd op het verbod op drinken in het openbaar. Als je hiervoor een boete hebt gekregen, zit binnenkort waarschijnlijk een strafbeschikking in de brievenbus. Daartegen kan je in verzet gaan. Het is belangrijk dat je verzet instelt binnen twee weken want daarna is de mogelijkheid hiertoe namelijk verstreken. Wil het verzet tot een succesvol einde komen, zal er wel iets bijzonders aan de hand moeten zijn. Het verweer ‘ik wist niet dat dit niet mocht’ is immers niet voldoende, nu iedereen wordt geacht de wet te kennen.  Mogelijk slaagt het verzet wel als er bijzondere omstandigheden waren op grond waarvan je mocht vertrouwen dat het verbod op dat moment en op die plek niet gold.

Samengevat

Het is in Nijmegen verboden om alcoholhoudende dranken te consumeren of aangebroken flessen of blikjes bij je te dragen in het openbaar. Dit verbod geldt alleen niet op terrassen en op de plekken waar een ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken geldt. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij de Vierdaagsefeesten. Een borrel op het Waalstrand of in het Kronenburgerpark is dus over het algemeen niet toegestaan.

Auteur: Renée Jansen