Ga naar de inhoud

Stadionverboden: een verloren wedstrijd?

Niet alleen een ingestorte tribune en rellen, dit jaar volgde ook een regen aan stadionverboden na de Gelderse derby. Wat houdt zo’n stadionverbod in en hoe wordt het opgelegd?

NEC-Vitesse is altijd al een beladen voetbalwedstrijd geweest. Ook dit jaar was het raak. Na het verlies van NEC ontstonden buiten het stadion rellen. Met name de aanwezige politie moest het flink ontgelden. Ruim dertig aanhoudingen volgden en maar liefst vijftig relschoppers kregen een stadionverbod. Het opleggen van een stadionverbod kan op verschillende manieren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dat zit en of een stadionverbod het einde betekent van je supportersseizoen.

De KNVB

Het bekendste voorbeeld: een stadionverbod van de KNVB. Als je als voetbalsupporter een ticket koopt, sluit je een overeenkomst met de KNVB. Op dat moment zijn de Standaardvoorwaarden van de KNVB van toepassing. Hierin zijn regels vastgelegd waaraan jij je dient te houden. Zo mag je bijvoorbeeld geen lichtmasten beklimmen of vuurwerk afsteken. Houd jij je niet aan de voorwaarden, dan kan de KNVB zonder waarschuwing besluiten om een stadionverbod op te leggen. 

De duur van een stadionverbod hangt af van wat jij hebt gedaan. Op een poging tot het betreden van het veld staat in beginsel een termijn van 36 maanden. Bezit van een vuurwerkbom kan je al gauw een stadionverbod van zestig maanden opleveren. Daarnaast legt de KNVB een geldboete op van € 450. Tegen een stadionverbod kun je naar de rechter stappen of bij de KNVB in beroep gaan. Dit doe je binnen veertien dagen nadat het verbod aan jou is opgelegd bij de Commissie Stadionverboden van de KNVB. Besluit je het stadionverbod te negeren, dan kunnen boetes oplopend tot € 2000 worden opgelegd en riskeer je een tweede en mogelijk langer stadionverbod.

De burgemeester

Ook de burgemeester kan optreden tegen wangedrag. Die kan een gebiedsverbod opleggen om verstoring van de openbare orde tegen te gaan. Dat geldt voor maximaal drie maanden met de mogelijkheid tot verlenging. Een andere optie is het vastleggen van tijdstippen of perioden dat het gebiedsverbod geldt. Dat kan voor maximaal negentig dagen verspreid over twee jaar. Daarmee kan hij dus ook beslissen dat jij ieder weekend dat NEC een thuiswedstrijd speelt een gebiedsverbod krijgt voor het gebied rondom De Goffert.

Daarnaast is in de gemeentelijke regelgeving vastgelegd dat de burgemeester een stadionomgevingsverbod kan opleggen. Waar de KNVB toegang tot het stadion verbiedt, bepaalt de burgemeester dat je niet eens in de buurt van het stadion mag komen. Dat geldt van vier uur voor tot vier uur na een wedstrijd. De duur van een stadionomgevingsverbod volgt in de meeste gevallen dat van een stadionverbod. Voor openbare dronkenschap kan de KNVB een stadionverbod opleggen voor negen maanden en de burgemeester zal die termijn ook aanhouden voor een stadionomgevingsverbod. De burgemeester mag een verbod echter slechts opleggen voor maximaal 24 maanden. Steek je een vuurwerkbom af, dan levert dat in de regel dus een stadionverbod op voor zestig maanden en een stadionomgevingsverbod voor 24 maanden. Overtreding van het stadionomgevingsverbod levert een gevangenisstraf op van zo’n tien dagen, maar kan oplopen tot drie maanden bij herhaalde overtreding.

Tegen deze beslissingen van de burgemeester kun je bezwaar indienen. Dit doe je door binnen zes weken na het opleggen van het verbod een bezwaarschrift in te dienen. Eventueel kun je, als de burgemeester je bezwaar afwijst, naar de rechter.

Het OM

Het Openbaar Ministerie kan eveneens een rode kaart trekken. Dit is vaak het geval wanneer er ook strafbare feiten zijn geconstateerd of vrees hiervoor bestaat, denk aan een leidende rol bij discriminerende spreekkoren. De officier van justitie kan daarop besluiten een zogenaamde gedragsaanwijzing op te leggen. Hierin bepaalt de officier dat iemand zich niet mag bevinden rondom en in een stadion. Een aanwijzing kan voor negentig dagen opgelegd worden met eventuele verlenging. Overtreding levert een gevangenisstraf op voor dezelfde duur als overtreding van een stadionomgevingsverbod. Ook tegen een gedragsaanwijzing is beroep mogelijk. Dit doe je bij de rechtbank.

Een stadionverbod is dit voetbalseizoen al vaker opgelegd dan andere jaren. Zodra er weer publiek is toegestaan zal het aantal waarschijnlijk verder oplopen. Een stadionverbod hoeft echter niet altijd het einde te zijn van jouw voetbalseizoen. In beroep gaan kan de moeite waard zijn. 

Auteur: Guus Joosten