Ga naar de inhoud

Verkeersschade door een onverzekerde dader

‘Een ongelukje zit in een klein hoekje’, zo luidt het welbekende spreekwoord. Veelal klopt dit spreekwoord en is een ongeluk gebeurd voordat je er erg in hebt. Zo ook in het verkeer. Het gebeurt vaker dan je denkt. Daarbij hoeft het niet zo te zijn dat je zelf schuld hebt aan het ongeval. 

Er rijden talloze idioten op de weg als we het gelijknamige tv-programma moeten geloven. Exacte cijfers over het aantal verkeersongevallen in Nederland bestaan niet. In de meeste gevallen is er namelijk slechts sprake van blikschade of komt men met de schrik vrij, zonder schade. Deze ongevallen worden veelal niet gemeld bij de politie, omdat dit niet nodig is. Er worden gegevens uitgewisseld tussen partijen en het Europese Schadeformulier wordt ingevuld. Enige tijd later krijgt u van de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval een telefoontje om de schade af te handelen/vergoed te krijgen. Soms is dit echter anders. Hoe zit het bij een ongeval waarbij de veroorzaker onverzekerd rondrijdt? In dat geval is er geen verzekeraar die contact met je opneemt en zit je zelf met de schade. Het Waarborgfonds Motorverkeer (hierna: Waarborgfonds) kan in een dergelijk geval uitkomst bieden.

Het Waarborgfonds is een fonds dat schade vergoedt indien u te maken heeft met schade die is veroorzaakt door een onbekende of onverzekerde dader. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van uw schade door het Waarborgfonds dient te worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet de schade die u heeft opgelopen, zijn veroorzaakt door een motorvoertuig. Denk hierbij aan een auto, motor, scooter, maar ook aan een elektrische fiets. Indien uw schade niet door een gemotoriseerd voertuig is ontstaan, dan komt uw schade niet in aanmerking voor vergoeding door het Waarborgfonds. 

Daarnaast is het van belang hoe u zelf verzekerd bent. Indien u ‘allrisk’ verzekerd bent of een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan dient u de schade bij deze verzekeraar te melden. In sommige gevallen zal uw verzekeraar dan contact opnemen met het Waarborgfonds. Indien u niet ‘allrisk’ verzekerd bent en geen rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, is voldaan aan de tweede voorwaarde voor vergoeding van de schade door het Waarborgfonds.

Is de veroorzaker van de schade onverzekerd, dan komt uw schade in aanmerking voor vergoeding door het Waarborgfonds. Zoals hierboven besproken moet de schade zijn veroorzaakt door een motorvoertuig, maar niet enkel schade aan een motorvoertuig komt voor vergoeding in aanmerking. Ook andere schade, zoals schade aan uw fiets of personenschade kan voor vergoeding in aanmerking komen. Indien u dus van uw fiets valt en hierbij uw broek scheurt dan komt ook deze schade voor vergoeding in aanmerking.

Voldoet u aan alle voorwaarden, dan kunt u de schade melden bij het Waarborgfonds. Mogelijk komt de schade dan voor vergoeding in aanmerking. Bij een schademelding met een onverzekerde dader geldt geen eigen risico. Het Waarborgfonds is er ook voor gevallen waarbij de dader onbekend is. In die gevallen geldt een eigen risico van 250 euro. Indien de schade niet hoger is dan het eigen risico heeft het geen zin om een melding te maken van de schade bij het Waarborgfonds.

Het is goed om te vermelden dat u uw schadeclaim tot drie jaar nadat de schade is veroorzaakt, kunt indienen bij het Waarborgfonds. Of de (gehele) schade uiteindelijk in aanmerking komt voor vergoeding, hangt af van de omstandigheden van het geval. Het indienen van een claim houdt dus niet per definitie in dat u de schade volledig krijgt vergoed.

Auteur: Bart Jaspers