Ga naar de inhoud

Arrestatie Weski: een uitzonderlijk geval?

Waarschijnlijk heb je het wel meegekregen. Advocaat Inez Weski is gearresteerd. Brengt een strafrechtelijk onderzoek tegen een advocaat belemmeringen met zich mee?

Op 21 april is Weski gearresteerd. Weski wordt verdacht van schending van haar beroepsgeheim door geheime informatie van en naar Ridouan Taghi te hebben doorgespeeld. Daarnaast wordt ze verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen. Het Openbaar Ministerie (hierna: OM) heeft nu een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Omdat de verdachte in kwestie een advocaat is, verloopt het onderzoek anders dan normaal. Weski heeft als advocaat bepaalde rechten, waarvan het verschoningsrecht een van de belangrijkste is, en het OM moet deze rechten respecteren. Het OM heeft verschillende middelen die zij, onder voorwaarden, kan inzetten in een strafrechtelijk onderzoek. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van een verdachte. Het gaat om middelen zoals de inbeslagneming, het aanhouden van een verdachte of het stelselmatig observeren van een verdachte. Deze middelen kunnen botsen met het verschoningsrecht. Met het oog op het verschoningsrecht is vooral de inbeslagneming interessant. In dit artikel wordt uitgelegd wat het verschoningsrecht en de inbeslagneming inhouden. Vervolgens wordt gekeken wanneer deze twee botsen en wat dat betekent voor het strafrechtelijke onderzoek tegen Weski.

Inbeslagneming en het verschoningsrecht
Inbeslagneming betekent dat het OM een voorwerp in bezit neemt, bijvoorbeeld omdat het voorwerp belangrijk is voor de waarheidsvinding.

Het verschoningsrecht hangt samen met de geheimhoudingsplicht van de advocaat. Hij krijgt in gesprekken met zijn cliënt vertrouwelijke informatie te horen, maar de geheimhoudingsplicht betekent dat hij alle informatie geheimhoudt die met de cliënt te maken heeft. Het verschoningsrecht maakt de geheimhoudingsplicht mogelijk. Het verschoningsrecht houdt in dat de advocaat niet gedwongen kan worden om informatie vrij te geven die onder de geheimhoudingsplicht valt. Ook als de advocaat zelf verdachte is, zoals in het geval van Weski, kan de advocaat zich op het verschoningsrecht beroepen.

Botsing tussen de inbeslagneming en het verschoningsrecht
Het OM heeft dus het recht om voorwerpen in beslag te nemen. Deze voorwerpen kunnen documenten zijn die informatie bevatten over cliënten. De geheimhoudingsplicht houdt in dat de advocaat ook documenten met informatie over zijn cliënt geheim moet houden. De advocaat kan dus ook een beroep doen op het verschoningsrecht als het OM zijn documenten in beslag neemt. Oftewel, de inbeslagneming en het verschoningsrecht kunnen botsen.

In principe gaat het verschoningsrecht boven de inbeslagneming. Een advocaat mag een beroep doen op het verschoningsrecht om te voorkomen dat voorwerpen, zoals documenten, in beslag genomen worden, als de inbeslagneming van de documenten een schending van de geheimhoudingsplicht zou opleveren. In principe is het de advocaat die oordeelt of de documenten onder de geheimhoudingsplicht vallen, ook als de advocaat zelf de verdachte is. Een uitzondering is wanneer het oordeel van de advocaat zonder twijfel onjuist is. In dat geval is de rechter-commissaris bevoegd om te oordelen.

Ook in zeer uitzonderlijke gevallen is de rechter-commissaris bevoegd om te oordelen in plaats van de advocaat. In zo’n geval vindt men de waarheidsvinding belangrijker dan het verschoningsrecht. Voorwerpen kunnen in beslag worden genomen zonder toestemming van de advocaat. De rechter-commissaris bepaalt, bij voorkeur in overleg met de deken van de Orde van Advocaten, of de documenten onder de geheimhoudingsplicht vallen en of ze belangrijk zijn voor de waarheidsvinding. Zo’n uitzonderlijk geval kan een verdenking van een ernstig strafbaar feit zijn.

Conclusie
De inbeslagneming en het verschoningsrecht kunnen botsen, wanneer het OM documenten in bezit neemt die informatie over een cliënt van een advocaat bevatten. In principe gaat het verschoningsrecht boven de inbeslagneming en mogen er niet zomaar vertrouwelijke documenten in beslag genomen worden. Toch is in zeer uitzonderlijke gevallen de waarheidsvinding belangrijker dan het verschoningsrecht. In zo’n situatie is er geen toestemming van de advocaat nodig om voorwerpen in beslag te nemen en is het niet de advocaat, maar de rechter-commissaris die oordeelt of documenten belangrijk zijn voor de waarheidsvinding.

In principe wordt het verschoningsrecht van Weski dus beschermd, tenzij deelname aan een criminele organisatie of schending van beroepsgeheim, waar Weski van verdacht wordt, beschouwd wordt als een verdenking van een ernstig strafbaar feit. In dat geval kunnen vertrouwelijke documenten alsnog in beslag genomen worden en wordt er inbreuk gemaakt op het verschoningsrecht van Weski.  

 

Auteur: Lyke Zijlstra