Ga naar de inhoud

‘Omgevingsvergunningen, het belang van de bekendmaking’

Tot uw schrik ziet u dat er een padelbaan komt naast uw huis. Achteraf blijkt dat u de bekendmaking van de vergunning en de bezwaartermijn hebt gemist. Hoe kunt u deze situatie voor zijn en kunt u nog iets doen als bezwaar inderdaad niet meer mogelijk is?

 

Overal in uw directe omgeving kunt u worden geconfronteerd met ruimtelijke besluiten van de gemeente, de provincie of het Rijk. Deze besluiten kunnen leiden tot behoorlijk wat nadelige gevolgen, zoals in het voorbeeld van de omgevingsvergunning voor de padelbaan. Gelukkig biedt het recht u een mogelijkheid tot het maken van bezwaar. Dit moet meestal wel binnen zes weken gebeuren. Als u dit vergeet, verliest u namelijk de mogelijkheid om hiertegen op te komen. Het is daarom goed om altijd op de hoogte te zijn van de bekendmakingen van de gemeente. Maar wat moet de oplettende burger dan allemaal in de gaten houden? Is het genoeg om de krantjes te volgen of moet de website van de gemeente nauwlettend in de gaten worden gehouden? In deze bijdrage stip ik de belangrijkste aandachtspunten voor u aan. Het voorbeeld van de eenvoudige omgevingsvergunning voor een padelbaan waar u tegen in bezwaar kunt gaan (de zogenaamde ‘reguliere procedure’) staat centraal. De uitgebreidere procedure die van toepassing is op bijvoorbeeld het omgevingsplan blijft buiten beschouwing.

 

Bekendmakingsplicht

In de reguliere procedure moeten zowel de aanvraag om een omgevingsvergunning als het daadwerkelijke besluit om deze te verlenen, in het gemeenteblad worden bekendgemaakt. Vroeger werd dit voornamelijk gedaan in dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. Aangezien de wereld steeds verder digitaliseert, geldt sinds 2021 de hoofdregel dat het gemeenteblad altijd online wordt gepubliceerd. Dit geldt ook voor het gemeenteblad van de gemeente Nijmegen, dat via de volgende link bezocht kan worden. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor een e-mailservice die u automatisch berichten stuurt over ontwikkelingen in uw buurt.

 

Het is belangrijk dat het besluit op een juiste manier wordt bekendgemaakt. Als dit niet gebeurt, dan treedt het mogelijk niet in werking. De wet stelt eisen aan de bekendmaking van besluiten. Zo moet in ieder geval kort de inhoud van het besluit worden gegeven, de wijze waarop stukken kunnen worden ingezien en moet duidelijk zijn wanneer en hoe u tegen het besluit in bezwaar kunt gaan.

 

Verschoonbare termijnoverschrijding

Hoewel bekendmakingen meestal goed gaan, komt het toch voor dat ze niet of onjuist worden gepubliceerd. In dit soort situaties kunt u mogelijk na het verlopen van de termijn alsnog in bezwaar tegen een besluit. Dit heet een verschoonbare termijnoverschrijding. Hiervoor moet u aantonen dat u de termijn heeft gemist door een oorzaak van buitenaf. Niet op de hoogte zijn van het gemeenteblad is in ieder geval geen verschoonbare termijnoverschrijding. Wel kan worden gedacht aan de situatie waarbij het bestuursorgaan een aanvraag of verlening van een omgevingsvergunning helemaal niet publiceert. Of het geval waarbij in de bekendmaking niet is vermeld dat belanghebbenden in bezwaar kunnen gaan tegen het besluit. Van belang is dan dat u in alle redelijkheid niet op de hoogte van de termijn kon zijn. Als u bijvoorbeeld een jurist heeft geraadpleegd over de bouw van de padelbaan, dan kan een rechter oordelen dat u alsnog bekend had moeten zijn met de termijn. Essentieel is dat u geen enkel verwijt kan worden gemaakt dat u niet in bezwaar bent gegaan. Zolang u in redelijkheid niet op de hoogte kon zijn van de mogelijkheid om bezwaar te maken, kan de rechter u dus alsnog tegen het besluit op laten komen. Het is wel belangrijk dat u dit binnen twee weken bij (in dit geval) de gemeente aangeeft. Als u langer wacht, loopt u het risico dat de termijnoverschrijding alsnog niet verschoonbaar is.

 

Kortom, voorkomen is beter dan genezen. Het is van belang dat u op de hoogte bent van de bekendmakingen binnen de gemeente Nijmegen. Mocht u toch te laat zijn met het maken van bezwaar, dan is het altijd de moeite waard om te kijken of het besluit op een goede manier is bekendgemaakt. Dit kan de Rechtswinkel Nijmegen-Oost voor u uitzoeken.

 

 

Auteur: Sem Weinberg