Ga naar de inhoud

Weg met de oude stempel, een dubbele achternaam is nu mogelijk!

Heeft u altijd al gewacht op het moment dat u uw kind een dubbele achternaam kunt geven? Dan hoeft u niet langer meer te wachten. Op 1 januari is namelijk de Wet Introductie Gecombineerde Geslachtsnaam (WIGG) in werking getreden. Dit houdt in dat u uw eerste kind dat op of na 1 januari 2024 is geboren, een dubbele achternaam kunt geven. Dit geldt ook voor uw oudere kinderen als zij op of na 1 januari 2016 zijn geboren. In de afgelopen jaren is er een toenemende vraag vanuit de samenleving geweest naar meer keuzevrijheid in het naamrecht. Met deze wet wordt tegemoetgekomen aan deze vraag. Ook heeft u straks meer keuzes wanneer u een verzoek tot naamswijziging indient voor een kind dat geboren is op of na 1 januari 2016. Hoe dit in zijn werking gaat ligt ik u nader toe in deze bijdrage.

Wijziging achternaam
Als uw kind geboren wordt, krijgt hij of zij een voor- en achternaam. Op de voornaam heeft u invloed, deze mag u in principe zelf bepalen. Bij de achternaam werkt het net even anders. Achternamen verwijzen vaak naar een familieband of iemands afkomst. Ouders kunnen sinds 1998 kiezen of hun kind de achternaam van de moeder of vader krijgt. In sommige situaties is het mogelijk om een achternaam later nog te wijzigen. Bijvoorbeeld in de gevallen dat uw achternaam verkeerd is gespeld of de achternaam zo veelvuldig voorkomt dat zij onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Een aanvraag voor een wijziging van een achternaam dient u in bij Justis. Justis is een screeningsautoriteit in Nederland en beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of de achternaam mag worden gewijzigd.

De dubbele achternaam en overgangsregeling
Vanaf 1 januari 2024 kan er worden gekozen voor een combinatie van achternamen van ouders. De ouders mogen zelf de volgorde van de achternaam bepalen. Bijvoorbeeld u en uw partner krijgen een kind. Uw achternaam is Van Loon. De achternaam van uw partner is Dijkstra. Vanaf nu kunt u uw kind dan 1 van de volgende achternamen geven:

  • Van Loon
  • Dijkstra
  • Van Loon Dijkstra
  • Dijkstra Van Loon

De keuze van de achternaam is alleen mogelijk bij het eerste kind. De daarna geboren kinderen krijgen dezelfde achternaam.

Maar wat als uw kind vóór 1 januari 2024 is geboren en u wilt het kind alsnog een gecombineerde achternaam geven? Gelukkig is dat mogelijk aan de hand van de overgangsregeling. Het overgangsrecht bepaalt dat ouders gedurende heel 2024 een hernieuwde naamkeuze kunnen uitbrengen indien hun enige of oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016. Als de ouders gebruik willen maken van deze overgangsregeling en kiezen voor een dubbele achternaam, dan geldt die keuze voor alle kinderen van die ouders. Ouders kunnen tot 1 januari 2025 gebruikmaken van deze overgangsregeling. Ook een kind dat u adopteert, kunt u een dubbele achternaam geven. U kunt dan kiezen voor de achternaam van beide adoptieouders.

Het aanvragen van een dubbele achternaam
Hoe vraagt u nu de gecombineerde achternaam aan? U geeft uw voorkeur door via uw gemeente. De gemeente controleert of uw keuze mogelijk is. Indien de wijziging mogelijk is, wordt deze in een akte vastgelegd. Let wel op, het aanvragen van een dubbele achternaam voor uw kinderen die op of na 2016 zijn geboren, brengt kosten met zich mee. U betaalt €75 voor het eerste kind en €50 voor elk volgend kind. Als uw kind geboren wordt op of na 1 januari 2024 dan zitten daar natuurlijk geen kosten aan verbonden.

Afsluitend
Kortom, sinds januari is het mogelijk om uw kind of kinderen een dubbele achternaam te geven, indien zij op of na 1 januari 2024 zijn geboren. Voor kinderen geboren op of na 1 januari 2016 geldt tot 1 januari 2025 een overgangsregeling om een dubbele achternaam aan te vragen. Let wel op dat de overgangsregeling maar tot 1 januari 2025 geldt, dus wees er op tijd bij!


Auteur: Katrien van Giersbergen