Ga naar de inhoud

Aansprakelijkheid

Op de website wordt informatie verstrekt over juridische onderwerpen. Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De gebruiker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie op deze website. Met de informatie zoals verstrekt op de website wordt uitdrukkelijk niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties.

Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Verwijzingen en hyperlinks

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden. Deze verwijzingen en hyperlinks zijn uitsluitend bedoeld als hulpmiddel voor de bezoeker van de website. 

Copyright

De inhoud van de website valt onder het intellectuele eigendom van Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen het verveelvoudigen of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden ervan.