Ga naar de inhoud

Bij Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost delen wij graag onze juridische kennis. Daarom vinden wij het belangrijk om u in deze privacyverklaring goed en helder te informeren over welke gegevens wij zelf verwerken en hoe en waarom wij dat doen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 november 2018.

Algemeen

Deze privacyverklaring is van Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost, gevestigd aan Prins Hendrikstraat 7, 6521 AV, te Nijmegen. De privacyverklaring is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens, ongeacht of dat gebeurt bij het verlenen van juridische diensten, het gebruik van onze website of anderszins. Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe verkrijgen wij deze?

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verkregen.

Spreekuur

Wanneer u zich tijdens een spreekuur tot Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost wendt voor juridische informatie en/of advies, zullen wij in eerste instantie zo min mogelijk gegevens van u vastleggen. Om onze werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zijn er echter enkele persoonsgegevens die wij van u nodig hebben. Met deze gegevens kunnen wij een goed beeld krijgen van uw situatie, waardoor wij u van een duidelijk advies kunnen voorzien. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • Personalia – hieronder is te verstaan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
  • Contact – op welke manier u met ons in contact bent gekomen;
  • Documenten – eventuele documenten die wij van u krijgen aangeleverd;
  • Advies – het advies dat wij voor u schrijven op basis van een beschrijving van uw zaak.

E-mail

Indien u Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost een e-mail stuurt, bewaren wij uw e-mailadres samen met hetgeen u in deze e-mail heeft vermeld.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost verwerkt persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en/of te onderhouden. Wij proberen u direct op het spreekuur al van juridisch advies te voorzien, maar in de meeste gevallen zult u het advies op een later tijdstip per e-mail ontvangen. Daarnaast worden er persoonsgegevens verwerkt voor het behandelen van sollicitaties.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Indien nodig kan Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost uw persoonsgegevens ook delen met andere partijen. Wij doen dat alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Uw gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gedeeld met een meer gespecialiseerde instantie met wie wij een samenwerking hebben als wij u daarnaar doorverwijzen. Wij stellen u hier altijd van op de hoogte. Er worden niet meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wettelijke bewaartermijnen worden door Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost gerespecteerd.

Uw rechten

Iedereen waarvan wij persoonsgegevens verwerken heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien. U bent daarnaast gerechtigd om te vragen om uw persoonsgegevens (deels) te wijzigen, niet meer te verwerken of deze te laten verwijderen. U kunt gebruikmaken van deze rechten door hierover een e-mail te sturen naar bestuur@rechtswinkelnijmegen.nl.

Wijziging privacyverklaring

Stichting Rechtswinkel Nijmegen-Oost behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele versie wordt altijd met u gedeeld via de website.